skip to Main Content

Center for Autisme er en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed i Herlev, som henvender sig til målgruppen med neuroudviklingsforstyrrelser, dvs. Autismespektrumsforstyrrelser, ADHD, Tourettes syndrom og udviklingshæmning.

Back To Top