skip to Main Content

Fødevarebanken er en non-profit humanitær organisation, hvor godt 35 frivillige medarbejdere er med til at videredistribuere overskudsfødevarer fra samarbejdspartnere i fødevarebranchen til en lang række hjælpeorganisationer i København.

Back To Top