skip to Main Content

Fars Retshjælp er en registreret socialøkonomisk virksomhed, som tilbyder forskellige former for juridisk bistand f.eks. check af ens sag, mægling, standard aftaler eller ekstra hjælp i familieretslige sager samt bisidning og partsrepræsentation.

Back To Top