skip to Main Content

De er et fællesråd med vilkårerne bestemt af lovgivning og Aarhus Kommune, og er bindeled mellem borgerne og kommunen. De har gså arbejdet meget med omlægning af det Gamle Hovedbibliotek, med veje og traffik og graffitti og nabo sammenkomster.

Back To Top