skip to Main Content

DropUd er en socialøkonomisk virksomhed, der arbejder med intensiv aktivering, misbrugsbehandling til voksne samt misbrugsbehandling/ dagtilbud til unge mellem 14-18 år. DropUd har fire afdelinger beliggende i henholdsvis Køge, Taastrup, samt på Statsfængslet Søbysøgård og Statsfængslet Ringe på Fyn.

Back To Top