skip to Main Content

Den Sociale Udviklingsfond er en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed beliggende i Odense. 
I samspil med kommuner, sundhedsvæsen og andre relevante offentlige myndigheder skaber SUF bedre livsvilkår for unge og voksne, som er belastet af betydelige personlige og sociale problemstillinger. SUF udbyder og organiserer støtte-, læring- og udviklingstilbud efter såvel Serviceloven som Loven om Aktiv Beskæftigelse (LAB).

Back To Top