skip to Main Content

Den Sociale Udviklingsfond (SUF) er en nonprofit almennyttig fond med 27 specialiserede afdelinger i Danmark her i blandt de socialøkonomiske virksomheder special minds og Café Frida. Fondens ydelser dækker over alt fra botilbud med døgnforanstaltning til mentorordning, socialøkonomiske virksomheder og beskæftigelsesrettede forløb.
Salg til kommuner: botilbud, beskæftigelsesforløb, STU

Back To Top