skip to Main Content

Erhvervsskolen Vestjylland er specialskole for unge samt socialøkonomisk virksomhed, der hjælper udsatte mennesker videre i livet. Skolen tager udgangspunkt i et helhedsorienteret uddannelses- eller beskæftigelsesrettet forløb. Forløbene er individuelt tilrettelagt og baner vejen for livsglæde, udvikling og nye muligheder.

Back To Top