skip to Main Content

Erhvervsskolen Vestjylland er specialskole for unge samt socialøkonomisk virksomhed, der hjælper udsatte mennesker videre i livet. Skolen tager udgangspunkt i et helhedsorienteret uddannelses- eller beskæftigelsesrettet forløb, der er individuelt tilrettelagt. De forskellige værksteder producerer og sælger produkter til private og erhverv.
Salg af: Træ-og metalvarer, bæredygtigt kvalitetskød, catering-service.
Salg til kommuner: beskæftigelsesforløb, STU.

Back To Top