skip to Main Content

Comeback Cleaning er en socialøkonomisk rengøringsvirksomhed i København, som bruger en væsentlig del af virksomhedens overskud på at skabe arbejdspladser til udsatte grupper. Det er typisk mennesker, som gennem længere tid har været uden for arbejdsmarkedet, og som i Comeback Cleaning modtager supervision og støtte til deres udvikling, samtidig med at de udfører et professionelt stykke arbejde.

Back To Top