skip to Main Content

CFD er en registreret socialøkonomisk virksomhed og landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser. Målet er at skabe selvhjulpenhed, selvbeskæftigelse og meningsfuldhed i hverdagen. CDF har afdelinger eller kontorer i Aalborg, Aarhus, Fredericia, Odense, København, Nyborg, Nærum, Glostrup og Søborg.
Salg af: rådgivning, kurser, udredning
Salg til kommuner: døgn-, dag- og fritidstilbud, STU, Forberedende Voksenuddannelse

Back To Top