skip to Main Content

CFD er en registreret socialøkonomisk virksomhed og landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser med henblik på at skabe selvhjulpenhed, selvbeskæftigelse og meningsfuldhed i hverdagen. CDF har afdelinger eller kontorer i Aalborg, Aarhus, Fredericia, Odense, København, Nyborg, Nærum, Glostrup og Søborg.

Back To Top