skip to Main Content

Café Chaplin er en socialøkonomisk café beliggende i det gamle Helsingør. Udover at fungere som café og spiserestaurant er Café Chaplin et beskæftigelsestilbud for mennesker med psykiske og/eller fysiske handicaps og andre, der har mistet tilknytningen til arbejdsmarkedet, og som ønsker større livskvalitet gennem meningsfuld beskæftigelse.
Salg af: Mad, lokaleleje, mødeforplejning.
Salg til kommuner:
botilbud, STU, beskæftigelsesforløb.

Back To Top