skip to Main Content

Bybi er en lokal og socialøkonomisk virksomhed i København, som med et regenerativt perspektiv arbejder for en rigere natur og et bedre samfund i en tro på at alle har noget at bi-drage med.
Omdrejningspunktet er honningproduktion og et ønske om at inspirer og skabe fællesskab.
Salg af: honning og honningprodukter, guidede ture, events, foredrag, skoleforløb, firma-bier.

Back To Top