skip to Main Content

Bo- og Levestedet Horskær er et psykiatrisk bo-, leve- og arbejdssted og en socialøkonomisk virksomhed i Vamdrup vest for Kolding. Stedet driver værkstedet og butikken VIKKA, som fremstiller en række designprodukter, og skaber jobmuligheder for beboerne.

 

Back To Top