skip to Main Content

Københavns Nærradio er en registreret socialøkonomisk virksomhed, som drives af Københavns Indre Mission og Luthersk Mission, København. Nærradioens formål er i tale, sang og musik gennem radioudsendelser at forkynder Guds Ord og hjælpe lytterne til en personlig tro og bevarelse i denne.

Back To Top