skip to Main Content

Gruppen for bæredygtig boligfinansiering

Sociale Entreprenører Danmarks Gruppe for projekt Bæredygtig boligfinansiering, arbejder for at udvikle et koncept der kan bidrage til at skabe flere bæredygtige og billige boliger i Danmark.
Projektet er en del af SED´s arbejde med FN´s verdensmål nr. 11 – delmål 1

Koncept drejer sig om at frikøbe eller nyopføre boliger som er miljømæssigt bæredygtige og samtidig er trukket ud af et spekulationskredsløb. Det sker ved at fastløse ejerskabet i en fondskonstruktion, der gør at boligerne ikke kan sælges, men kun kan bruges til at bo i.
Konstruktionen tilstræber at fritage beboere for rentebyrden, for dermed at gøre det muligt at sænke huslejen betragteligt i forhold til det private lejemarked.
Samtidig skal en del af huslejen spares op i fonden, som derved kommer til at fungere som en motor for en opsparing, der kan danne grundlag for køb af flere boliger.

SED holder i øjeblikket møder med en lang række af mulige samarbejdspartnere (bl.a. Grobund, Den Økologiske Jordbrugsfond, JAK Fonden m.fl.) for at få input til den endelige projektudformning.

Foreløbig er der udformet en kort tekst (45 sider) om baggrunden for projektet som kan downloades her

SED kommer gerne ud og holder oplæg om projektet, der lægger op til en større debat om boligfinansiering, hus- og boligpriser, pengeskabelse, gentrificering og kritisk mangel på billige og bæredygtige og samtidig giver et bud på en socialt ansvarlig løsning.

For yderligere information om konceptet kontakt  Per – email. per@socialeentreprenorer.dk

 

Back To Top