skip to Main Content

Vi er medlem fordi det giver mening at videns-udveksle og være med i et netværk, hvor vi som Socialøkonomisk virksomhed kan få information, viden og rådgivning i forbindelse med vores drift og udvikling.”

Esther Maria Brakl, Daglig leder af Gallo Huset

 

”Vi er medlem af SED, fordi vi tror på, at fællesskab gør os stærkere. SED er jo en form for fællesskab for virksomheder, som gerne vil vækste som virksomhed og samtidig hjælpe mennesker, der står et svært sted i livet. Mange virksomheder mener selv, at de har et rummende arbejdsmiljø, men når det kommer til stykket, så er de det ikke alligevel. Ved at være medlem af SED viser vi, at vi mener det…”

Fenja Kristina Lystlund, Direktør hos Fonden VOKS

 

”Det er vigtigt for os at være med i en organisation, der har særligt fokus på vilkår for sociale entreprenører også hvis vi kan være med til at påvirke upstartere eller skabe flere samarbejder på tværs. Det er også her, hvor vi får godt indblik i hvad der sker indenfor området på europæisk plan.”

Kristin Espedal, Direktør – Blindes Arbejde

”SE bidrager med inspirerende netværksmuligheder landet over, samt det bedste nyhedsbrev i branchen, med indsigtsfuld formidling af nationalt og internationalt stof om socialøkonomi”

”En rigtig god forening med den rette blanding af græsrod og viden på højt plan”

Trine Uldall, tidligere partner i Media-now I/S og Køb-socialt.dk

 

”SED er en kærkommen koordinerende samarbejdspartner i feltet socialøkonomi. Medarbejderne er kompetente og imødekommende og organiserer relevante informationsmøder også med det offentlige.”

Anne Marie Bosley, Leder af Gallo Huset og Gallo Gartneriet

 

”Sociale Entreprenører i Danmark bidrager med at skabe og vedligeholde og udvikle et netværk blandt sociale entreprenører i DK”

”En netværks- og interesseorganisation som får meget ud af de begrænsede ressourcer de har”

Linda Lundgaard Andersen, professor, phd., Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet

 

”SED gør det nemmere at netværke, tilbyder kurser med nyttige praktiske værktøjer, giver et motiverende fællesskab og er en med til at udbrede kendskabet til de socialøkonomiske virksomheder”

Poul Roed Kristensen, Fair Trade Gruppen/ U-landsforeningen Svalerne og Fair Trade Butik Bazaren, Aarhus.

 

”Det er især vigtigt at være en del af SED da Socialt Entreprenørskab i Danmark ikke er tilnærmelsesvis lige så udbredt og anerkendt et redskab til sociale problemstillinger, som det er i mange andre lande. Her er SED en særdeles god fortaler for alle aspekter af socialt entreprenørskab. Herudover medvirker organisationen også til at skabe netværk mellem interessenterne inden for feltet.”

”Vi samarbejder tæt med SED på den måde, at vi som organisation altid er åbne over for videns- og kompetencedeling. Her medvirker SEDs netværk til at skabe en samskabende bevægelse af interessenter inden for feltet, hvor vi via SED arbejder mod et fælles mål.”

”At have en interesseorganisation, som man ved varetager de interesser vi har – på en troværdig, sympatisk og kompetent måde – det er især det jeg ser som SEDs særlige bidrag til det socialøkonomiske felt.”

Anders Nyhold Jochumsen, forhåndværende Program and Communication Officer, Reach for Change Danmark.

 

”Som undervisnings- og forskningsinstitution som arbejder med Socialt Entreprenørskab og socialøkonomi er SED en vigtig samarbejdspartner blandt andet i kraft af SED’s store netværk og overblik i forhold til området. ”

”SED er en meget vigtig aktør inden for socialt entreprenørskab og socialøkonomi som formidler samarbejde mellem de mange forskellige aktører inden for feltet”

Esben Hulgård, tidligere lektor, koordinator for forskningsprogram om socialt entreprenørskab, VIA UC

 

”SED er Danmarks største ”samlecentral” for viden om og praktisk adgang til konkrete social økonomiske virksomheder. Foreningens arrangementer, workshops og funktion som praktikformidler, videnscenter og talerør for de sociale entreprenører er af stor betydning for vores undervisning, forskning og adgang til feltet og dets operatører. ”

”Vi samarbejder på flere niveauer: 1. Strategisk; i fht udvikling af og understregning af betydningen af undervisningsforløb, som SED gerne rådgiver om, 2. Praktisk; i fht oplæg og undervisning af og for studerende, samt som praktikvejleder, formidler og praktiksted, hvilket vi er meget taknemmelige for. SED er åben, fleksibel og utroligt behjælpelig både i fht VIA Design og vores studerende.”

”Vi håber at kunne fremme samarbejdet i fremtiden og forsøger at integrere SED i så mange af vore aktiviteter som muligt, ligesom vore studerende bruger SED som sparringspartner og professionelle rådgivere ved SE-startups, eller som praktiksted – formidler af praktiksteder.”

Thomas Østergaard, Assistant Professor, Social Entrepreneurship & Social Design, Sustainable Business Design, VIA Design Campus Aarhus

 

”Området har behov for en interesseorganisation, der kan markere sig i den offentlige debat og bidrage til en styrkelse af bæredygtighed og vækst i SØV.”

Peter Mortensen, Konsulent, socialøkonomiske virksomheder, Jammerbugt Kommune

 

”Det er vigtigt at alle socialøkonomiske virksomheder samt virksomheder og organisationer med interesse for socialøkonomi deler viden og erfaringer samt inspiration med hinanden – og følger med i hvad der sker på området, ikke bare i Danmark, men i hele verden. Det hjælper SED med via sine velresearchede nyhedsbreve og sine mange møder mv. rundt om i Danmark. Det hjælper arbejdet i Den Sociale Kapitalfond og det vil vi gerne støtte op omkring. Derfor er vi medlemmer.”

Lars Jannick Johansen, stifter og ledende partner, Den Sociale Kapitalfond Invest

 

”SED er et af primære netværk for sociale entreprenører i DK generelt og i særdeleshed lokalt i Aarhus. Som uddannelsesinstitution, der underviser studerende i socialt entreprenørskab og de samspillet med den offentlige sektor, er det vigtigt at have fingeren på pulsen – og det får man gennem medlemskab af SED.”

”Som samarbejdspartner kan jeg kun anbefale SED. SED besidder stor viden om hele feltet for socialt entreprenørskab. Jeg har flere gange sparret med SED omkring socialøkonomiske virksomheder, hvor SED med sin viden og engagement har vist sig som en meget værdifuld samarbejdspartner. ”

Elof Nellemann Nielsen, Lektor, VIA Administrationsbachelor/ Professionsbachelor, VIA University College

 

”SED er en vigtig aktør i hele debatten om Socialøkonomi. Det er vigtigt for alle os der kæmper for at få hverdagen til at hænge sammen, at der er nogen der samler trådene og deler viden og information med os. SED er et supergodt forum for netværksdannelse for SØV’ere. (red. socialøkonomiske virksomheder)”

Lene Kiel Jensen, Daglig leder BISTAD

 

”Det er en vigtig mission SED løfter for et socialt og bæredygtigt arbejdsmarked, hvor der skal være plads til alle.”

”Vi kan anbefale SED som en samarbejdspart der altid er parat til at udveksle erfaringer og ideer på en uselvisk måde. SED har derudover bidraget til at vores projekt Rummelig imidt er klædt godt på til det socialøkonomiske felt som er et af vores arbejdsområder.”

Søren Larsen, Faglig projektleder, LO Aarhus/ Rummelig imidt

 

Back To Top