skip to Main Content

Tid: 4 onsdage: 30. marts og d. 6. d. 13. og d. 20. april 2022 kl. 15.00-17.00
Sted: Online

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt NSE 3.0 – online kursus i socialt iværksætteri over fire onsdage – d. 30. marts og d. 6. d. 13. og d. 20. april 2022.
Der var 8 deltagere.

Sociale Entreprenører i Danmark har udviklet online undervisningsmateriale om socialt iværksætteri  sammen med organisationer fra Norge, Sverige og Finland. Materialet består af 7 moduler som hjælper studerende fra at have en social ide til at kunne færdig forretningsplan for en socialøkonomisk virksomhed som man efterfølgende kan starte.

Herunder følger en nærmere beskrivelse af kurset:

Hvad handler kurset om?
Over fire onsdage kan du få ny læring, input og sparring, så du kan arbejde mere kvalificeret, målrettet og konkret med din ide. I kursusprogrammet, Nordic Social Entrepreneurship 3.0, lærer du at identificere et socialt problem, og at se, hvordan en mulig ide og løsning kan omsættes i et projekt eller i en forretningsmodel som del af en socialøkonomisk virksomhed. Med kurset vil du lære, hvordan en prototype kan udvikles og afprøves, så du kan teste din ide som produkt og aktivitet, og tage de næste, mere konkrete skridt til egentlig lancering, anvendelse og udbredelse. Med en ”learning by doing”-tilgang vil du inspireres, og kunne udvikle en strategisk plan og model, du handler efter og kan præsentere din ide med.

Hvad er formålet med programmet?
Nordic Social Entrepreneurship 3.0 er et nyt online kursusprogram, som har til formål at opgradere voksne faglærte og forbedre deres mulighed for selv at starte en socialøkonomisk virksomhed. Gennem kurset får deltagerne bedre mulighed for at bidrage med løsninger på faktiske samfundsmæssige og økonomiske udfordringer ved at skabe alternative socialøkonomiske forretningsdriftsmodeller i traditionelle erhverv. Kurset er udviklet til uddannede, voksne fagfolk fra traditionelle professioner, men er også åbent overfor yngre personer med lyst til at omsætte en social ide til en socialøkonomisk virksomhed.
Det er overordnet tanken at programmet skal give de studerende bedre muligheder for at kunne bidrage med løsninger på faktiske samfundsmæssige og økonomiske udfordringer ved at skabe alternative socialøkonomiske forretningsdriftsmodeller i traditionelle sektorer og erhverv.

Hvem henvender kurset sig til og hvad kræver det?
Nordic Social Entrepreneurship 3.0 programmet er relevant for dig hvis:

  • Du har en baggrund i en traditionel profession, og ønsker at arbejde med socialt iværksætteri
  • Du har en social ide og kunne tænke dig at udvikle den til en regulær socialøkonomiske virksomhed
  • Eller Du driver allerede en social ansvarlig eller socialøkonomisk virksomhed, som du vil videreudvikle

Hvad består kurset I? – 7 modulers online-sparring og undervisning på 4 uger – 4 onsdage kl. 15-17
Det består af syv moduler -1 Introduktion 2) Forstå, 3) Ideudvikling, 4) Træf beslutning, 5) Udvikling af prototype, 6) Test og 7) Lancering og er bygget op omkring design thinking teori.
Programmet er online-baseret, så du får adgang til en læringsplatform med materialer, link og film.
Herigennem får du materialer, du læser op, reflekterer, vurderer og skriver, ligesom du undervejs i løbet af 4 onsdage får undervisning og sparring, og du hører om de øvrige kursisters ideer og tilgange.

Studerende vil opnå indsigt og færdigheder indenfor flere områder, og man vil gennem cases lærer om, hvordan andre har gjort sig vigtige erfaringer og haft succes med deres arbejde, bl.a. ved at bruge helt enkle metoder, målrettet og strategisk. Man vil få kendskab til flere begreber, forskellige metoder og arbejdsformer, som man gør brug af arbejdet med socialt iværksætteri. Det gælder bl.a. følgende:

  • socialt entreprenørskab som arbejdsområde og innovativt tiltag
  • agil innovation (en metode til opgave-prioritering mhp mest mulig værdi for målgruppen),
  • digitale teknologier til at udvikle, dokumentere og måle arbejdet
  • alternative forretnings- og driftsmodeller såsom dele-/samarbejds-/on-demand-økonomi, delt ejerskab og platformskooperativer
  • cirkulær økonomi, human design, design thinking mv.
  • produkt-service-innovationssystemer osv.

Kurset er baseret på hjemmearbejde og afleveringer af opgaver fra modul til modul. Efterfølgende kan man få et bevis for sin deltagelse.

Man kan se detaljeret undervisningsplan for kurset her

Hvem er aktørerne bag kursusprogrammet, Nordic Social Entrepreneurship 3.0?
Støttet af Nordisk Ministerråd har Sociale Entreprenører i Danmark udviklet online-programmet, Nordic Social Entrepreneurship 3.0 sammen med organisationer fra Norge, Sverige og Finland. Partnerne bag er finske EdTech-firma, der udvikler teknologiske løsninger og værktøjer, Claned Group, Oslo International Hub, der er en startup-inkubator og et innovationskontor med fokus på at hjælpe udlændinge bosat i Norge samt Folkuniversitetet i Sverige, der er en populær uddannelsesinstitution med afdelinger i hele Sverige. 

Hvordan kommer du videre?
Hvis du vil vide mere om kurset eller kunne tænke dig at deltage i fremtidige kursusforløb så kontakt Per Bach: per@socialeentreprenorer.dk tlf. 40 11 86 40.

Udviklingen af ​​ Nordic Social Entrepreneurship 3.0 støttet af Nordisk Ministerråd.

Back To Top