skip to Main Content

Verdensmål ApS

Verdensmål.dk er en registreret socialøkonomisk virksomhed, der har til formål at fremme udbredelsen af og arbejdet for FNs 17 verdensmål…

Den Blå Oase

Den Blå Oase i Aabenraa er et værested for mennesker, som er ensomme eller har udfordringer i forhold til blandt…

Møltrup Optagelseshjem

Møltrup er et hjem, hvor mænd (som for kortere eller længere tid har brug for støtte i deres liv) kan…

Kofoeds Skole Aarhus 

Kofoeds Skole er en socialøkonomisk virksomhed beliggende i Århus centrum. Skolen er et aktiveringstilbud til kontanthjælpsmodtagere, personer som modtager ledighedsydelse,…

Hjælperne.dk

Hjælperne er en ej-for-profit virksomhed drevet med et ønske om at bruge  unges kræfter og energi på at hjælpe dem…

Powerjobsøgernes Landsorganisation

Powerjobsøgernes Landsorganisation  er en Social Økonomisk virksomhed, som driver et mangfoldigt jobsøgningsnetværk, hvor jobsøgere får jobsøgningsglæde, fællesskab og kommer hurtigere…

Back To Top