skip to Main Content

Luise Li Langergaard, Per Bach (juni 2024) European Social Enterprise Monitor 2023-2024 – Dansk rapport (ISSN 2794-3461 – trykt version, ISSN 2794-347X – online version). Sociale Entreprenører i Danmark.
Rapporten, der er del af det europæiske ESEM projekt, hvor Sociale Entreprenører i Danmark sammen med organisationer fra 30 andre europæiske lande er gået sammen om at udgive årlige nationale statusrapporter samt en europæisk komparativ rapport der sammenligner resultaterne i de deltagende lande.
56 danske socialøkonomiske virksomheder, har leveret en komplet besvarelse af det detaljerede spørgeskema, der danner grundlag for rapporten.
Læs rapporten her

Per Bach, Joukje Boeder, Merle Bos, Petra Jurlina, Gitte Kirkeby og Branimir Radaković (juni 2024) Young Social Entrepreneurship – A How-To Guide The Present, Brodoto og Sociale Entreprenører i Danmark.
“Young Social Entrepreneurship – A How-to Guide” er en ny guide, der giver praktiske oplysninger til unge (eller andre), som kan inspirere og hjælpe dem med at starte et socialt iværksætteri/en social virksomhed eller forbedre den, de allerede har startet. I guiden kan man bl.a. finde kapitler om, hvordan man former sin idé, opbygger et team og en organisation, og hvordan man skaber en forretningsmodel. Der er også information om økonomi og crowdfunding og om, hvordan man kan bruge events til at booste sin organisation, om kommunikation og effektmåling. Guiden indeholder også case-eksempler fra Danmark, Holland og Kroatien.
Læs guiden her

Schwab Foundation‘s Global Alliance for Social Entrepreneurship, Bertelsmann Stiftung, Catalyst 2030, Social Enterprise UK, SEWF – Social Enterprise World Forum C.I.C. og SAP (2024) The State of Social Enterprise: A Review of Global Data 2013–2023.
Denne rapport giver detaljerede oplysninger om den globale status for socialt iværksætteri ved hjælp af data fra mere end 80 lande indsamlet mellem 2013 og 2023. Den har til formål at informere politiske beslutningstagere og erhvervsledere om det undervurderede bidrag, som socialøkonomiske virksomheder yder til det globale BNP, beskæftigelsen og FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling.
Læs rapporten her

Luise Li Langergaard, Per Bach (august 2022) European Social Enterprise Monitor 2021-2022 – Dansk rapport (ISSN 2794-3461 – trykt version, ISSN 2794-347X – online version). Sociale Entreprenører i Danmark.
Rapporten, der er del af det europæiske ESEM projekt, hvor Sociale Entreprenører i Danmark sammen med organisationer fra 20 andre europæiske lande er gået sammen om at udgive årlige nationale statusrapporter samt en europæisk komparativ rapport der sammenligner resultaterne i de 21 lande.
43 danske socialøkonomiske virksomheder, har leveret en komplet besvarelse af det detaljerede spørgeskema, der danner grundlag for rapporten.
Læs rapporten her

OECD, (juni 2022) Recommendation of the Council on the Social and Solidarity Economy and Social Innovation, OECD/LEGAL/0472, OECD
The Recommendation on Social and Solidarity Economy and Social Innovation blev vedtaget af OECD-rådet på ministerniveau den 10. juni 2022 efter forslag fra Local Employment and Economic Development Committee (LEED)
Anbefalingen fremmer den sociale økonomis potentiale i forhold til at være banebrydende for nye forretningsmodeller, levere væsentlige serviceydelser, bidrage til en mere retfærdig, grøn og digital omstilling, engagere unge og opbygge fællesskaber. Den anerkender mangfoldigheden af praksis og behovet for politiske værktøjer, der kan anvendes i en række forskellige lande og varierende grader af udvikling af den sociale økonomi. Den sociale økonomi består i følge rapporten typisk af organisationer som foreninger, kooperativer, fonde, gensidige selskaber og socialøkonomiske virksomheder.
Læs anbefalingen her

World Economic Forum og Schwab Foundation for Social Entrepreneurship (maj 2022) Unlocking the Social Economy Towards an inclusive and resilient society, World Economic Forum og Schwab Foundation for Social Entrepreneurship.
Rapporten fremhæver den sociale økonomis potentiale i forhold til at opbygge et inkluderende og modstandsdygtigt samfund, hvor alle har mulighed for at deltage aktivt og opnå social fremgang. Den foreslår også en lang række tiltag som kan iværksættes for at frigøre dette potentiale.
Rapporten kan læses her

Lars Hulgård, John Andersen, Klaus T. Nielsen og Roger Spear (marts 2022) Demokratiske virksomheder – Kortlægning, landeundersøgelse og erhvervsfremme, Erhvervsstyrelsen
Rapporten der er udarbejdet til Erhvervsstyrelsen er en meget grundig afdækning af demokratiske virksomheder og de forskellige virksomhedsformer, der kan indgår under begrebet – herunder socialøkonomiske virksomheder. Rapporten dykker ned i forskellige former for demokratiske virksomheder og ser også på interessante demokratiske virksomhedsformer i en lang række lande.
Rapporten kan læses her

OECD (2022), Designing Legal Frameworks for Social Enterprises: Practical Guidance for Policy Makers, Local Economic and Employment Development (LEED), OECD Publishing, Paris.
Denne manual udgivet af OECD med støtte fra EU udforsker udfordringer og muligheder for at understøtte socialøkonomisk virksomhedsudvikling gennem specifikke juridiske rammer.
Manualen er beregnet til at hjælpe politiske beslutningstagere med at: 1) vurdere rationalet og relevansen for at udvikle nye eller opdatere lovgivning, der er specifikke for
socialøkonomiske virksomheder 2) analysere kritiske faktorer ift. udformning af lovgivning for socialøkonomiske virksomheder 3) undersøge muligheder og værktøjer der kan sikre interessenternes involvering i udarbejdelsen af lovgivning for socialøkonomiske virksomheder samt vurdering og evaluering af dem.
Manualen inddrager erfaringer og eksempler fra Belgien, Danmark, Frankrig, Italien, Luxembourg, Holland, Polen,
Slovakiet, Slovenien og Spanien.
Publikationen kan downloades her

Akademiet for Social Innovation: Anders Folmer Buhelt, Clara Dawe og Sofie Lau—Jeppesen – Ashoka Nordic: Celia Sanchez-Valladares, Emma Lindgren og Nathalie Sajda – Reach for Change: Ida Johansson, Marie—Louise Harritsø, Natasha Flowers og Nicklas Wallberg (2021) Samfundsiværksætter: Drivkræfter, barrierer og løsninger fra iværksætternes perspektiv. Akademiet for Social Innovation.
Rapport dokumenterer de udfordringer og barrierer som “samfundsiværksættere”  oplever i deres arbejde med at skabe forandringer. Den bygger på en spørgeskema — og interviewundersøgelse blandt samfundsiværksættere i hele Danmark gennemført af Akademiet for Social Innovation, Ashoka Nordic og Reach for Change i foråret 2021.
Rapporten er del af Ashoka Nordic´s “Nordic Changemaker Map“. Projektet har gennemført lignende spørgeundersøgelser og udgivet lignende rapporter i Norge, Sverige og Finland.
Læs rapporten her

Luise Li Langergaard, Per Bach (august 2021) European Social Enterprise Monitor 2020-2021 – Dansk rapport. Sociale Entreprenører i Danmark.
Rapporten, der er del af det europæiske ESEM projekt, hvor Sociale Entreprenører i Danmark sammen med organisationer fra 7 andre europæiske lande er gået sammen om at udgive årlige nationale statusrapporter samt en europæisk komparativ rapport der sammenligner resultaterne i de 8 lande.
49 danske socialøkonomiske virksomheder, har leveret en komplet besvarelse af det detaljerede spørgeskema, der danner grundlag for rapporten.
Læs rapporten her

Dupain, W., Pilia, O., Wunsch, M., Hoffmann, P., Scharpe, K., Mair, J., Raith, M., Bosma, N. (2021),
The State of Social Enterprise in Europe – European Social Enterprise Monitor 2020-2021. Euclid Network.
Dette er den første European Social Enterprise Monitor, som indeholder data om socialøkonomiske virksomheder virksomheder og deres økosystemer i 8 lande i Europa: Kroatien, Danmark, Estland, Tyskland, Portugal, Spanien, Sverige og Storbritannien.
Læs rapporten her

Erik Lemcke, MSE. (marts 2021) Social Ecology in Holistic Leadership – A Guide for Collaborative Organizational Development and Transformation.
Denne guide er til jer, der ønsker at uddybe jeres færdigheder inden for deltagelsesorienterede og samskabende arbejdsmetoder. Uanset om du ser dig selv som konsulent i organisationsudvikling (OD) eller som facilitator.
Dens omfattende værktøjskasse hjælper med at designe og facilitere processer for individuel, gruppe- og organisationsudvikling for et mere meningsfuldt og produktivt arbejde.
Mere information på www.Holisticleadership.dk

Jacques Defourny, Marthe Nyssens (2021) Social Enterprise in Western Europe – Theory, Models and Practice. Routledge.
Bogen, der er den tredje i serien: Routledge Studies in Social Enterprise & Social Innovation, og har bidrag fra forskere fra mere en d 15 europæiske lande. Den indeholder bl.a. et kapitel ”Social Enterprise in Denmark: Historical, Contextual and Conceptual Aspects” – der er skrevet af Linda Lundgaard Andersen, Lars Hulgård og Gurli Jakobsen fra Roskilde Universitet.
Bogen er på 368 sider og kan købes hos Routledge her

Anne-Mette Hjalager red.(2020) Forretningsudvikling og innovation i turisme  Aalborg Universitetsforlag.
Bogen, som blandt andet er baseret på udviklingsprogrammet TourismX, ser nærmere på udfordringer i dansk turisme set i et internationalt perspektiv. Den analyserer, hvordan virksomhederne arbejder med innovation, og hvordan man kan forstå den nyeste udvikling i turismen både i praksis og teori.
Sociale Entreprenører i Danmark har sammen med Anne-Mette Hjalager bidraget til bogen med kapitlet “Socialøkonomiske forretningsmodeller – etiske bidrag til turismen” (s.133-146).
Bogen kan downloades som ebog her

Eynaud, P., Laville, J-L., dos Santos, L., Banerjee, S., Avelino, F., & Hulgård, L. (Eds.) (2019). Theory of Social Enterprise and Pluralism: Social Movements, Solidarity Economy, and Global South. In P. Eynaud, J-L. Laville, L. dos Santos, S. Banerjee, F. Avelino, & L. Hulgård (Eds.), Theory of Social Enterprise and Pluralism: Social Movements, Solidarity Economy, and Global South (pp. 250). Routledge. Routledge Studies in Social Enterprises & social Innovation
Socialt entreprenørskab er stadig en af de nyere emner inden for forskningen, og er mest blevet undersøgt i vesten. Dette har betydet, at flere perspektiver som fx. køn, race og uligheds indflydelse ikke er blevet undersøgt tilstrækkeligt, som understreges i den tidligere bog: Civil Society, the Third Sector, and Social Enterprise: Governance and Democracy.
Af denne grund er seks forfattere med forskellige baggrunde gået sammen for at skabe en bog der både bidrager med generel viden, samt cases fra hele verden, for at videreudvikle begrebet socialt entreprenørskab.

Banerjee, S., Carney, S., & Hulgård, L. (Eds.) (2019). People Centered Social Innovation: Global Perspectives on an Emerging Paradigm . In S. Banerjee, S. Carney, & L. Hulgård (Eds.), People Centered Social Innovation: Global Perspectives on an Emerging Paradigm Routledge. Routledge Studies in Social Enterprise & Social Innovation
Social Innovation is emerging as an alternate interdisciplinary development pathway of knowledge and practice that aims to understand and address contemporary complexities and multi – dimensional social realities. BEPA (2011) defines social innovation as, ‘innovations that are social in both their ends and means’. However, though Social Innovation is a widely-used term; its conceptual understanding and the specific relation to social change remains under explored.

Klaus Hildebrand Frederiksen (2019). Det er lige-meget-værd! – Café Ingeborg sætter kurs.
Denne bog beskriver Cafe Ingeborgs værdibaserede arbejde som kommunal, socialgastronomisk virksomhed. Procesværkstedet har stået for at designe, facilitere og visualisere værdiprocessen. Bogen tilbyder et kig ind i en praksis, der har bevist sin sociale og økonomiske bæredygtighed gennem de år, Caféen har eksisteret, og som man fortsat ønsker at bevare og udvikle og udbrede til gavn og glæde.
Læs bogen her

Empow’Her (2019). Women-led Social Enterprises – A European Study.
Between January and September 2019, Empow’Her with the support of the Prairial Foundation, investigated the under-researched field of social entrepreneurship and the role women play as leaders and founders of impactful initiatives across Europe.
Læs rapporten her

Saxtoft, Marianne og Madsen, Kim – LIGEVÆRD (2019) ViVirk´R – Ressourceforløb der virker.
Denne rapport er om LIGEVÆRD´s ViVirk´R  model – en best practice model for tværsektorielt samarbejde omkring vidensbaserede og virksomhedsrettede ressourceforløb, der kan bringe unge med særlige behov tættere på og i sidste ende ind på arbejdsmarkedet.
Læs rapporten her

Hulgaard, Lars og Chodorkoff, Lisa (2019). Social enterprises and their ecosystems in Europe – Country report: Denmark. Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion (European Commission).
Denne rapport har til formål, at give et overblik over det social økonomiske landsskab i Danmark.
Læs rapporten her

Jacobsen, Gurli – CBS Center For Civilsamfundsstudier (2019) Socialøkonomi som EU-politik: Fra foreningsbaseret erhvervsvirksomhed til socialpolitisk arbejdsintegration.
Rapporten analyserer hvordan begrebet socialøkonomi er kommet på EU’s dagsorden i midt 1980’erne. Den viser bl.a. eksempler på, hvordan EU’s forskellige politiske og økonomisk tiltag og instanser har påvirket den måde, hvorpå begrebet ’socialøkonomi’ har vundet indpas i nutidens arbejdsintegrerende politikker i de europæiske lande, inklusive Danmark.
Læs rapporten her

Brink Lund, Anker og Sørensen, Katja Isa – CBS Center For Civilsamfundsstudier (april 2018) Komparative analyser af dansk socialøkonomi: Sorgfrit udkomme & timeligt velvære.
Rapporten sammenfatter resultaterne af fire års arbejde med kortlægning og komparative analyser af socialøkonomisk virksomhed i Danmark historisk og aktuelt.
Læs rapporten her

Brink Lund, Anker og Sørensen, Katja Isa – CBS Center For Civilsamfundsstudier (april 2018) Kommunale rammer om virksomheder der ansætter udsatte: Socialt & økonomisk
Kortfattet udgave af rapporten Sorgfrit udkomme & timeligt velvære
Læs rapporten her

Selveje Danmark (2017) Gang i Socialøkonomien – Guide til hvordan kommuner kan styrke socialøkonomi, skabe vækst og social merværdi. Publikationen skal inspirere interesserede kommuner til at sætte gang i den socialøkonomiske vækst i deres lokalområde. Derfor indeholder publikationen nogle af de gode eksempler på samarbejder mellem kommuner og socialøkonomiske virksomheder, som man kan finde rundt omkring i landet. Selveje Danmark har udarbejdet publikationen i samarbejde med Silkeborg, Odense, Kolding og Slagelse Kommune.
Læs publikationen her

Baltic Institute for Regional and European Concern BISER (PL), Social Innovation Centre (LV), Social Enterpreneurs in Denmark (DK), Estonian Social Enterprise Network (EE), Public Institution “Sveikatingumo idėjos” (LT) (maj – 2017) “BSR youth social entrepreneurship development BYSED”.
Research on educational needs in the social entrepreneurship in youth sector in the Baltic Sea Region EU Strategy for the Baltic Sea Region Policy Area Education – Education, research and employability Study based on the situation in: Denmark, Estonia, Latvia, Lithuania and Poland
Rapporten, er er udfærdiget som en intern rapport i forbindelse med Det BYSED projekt, som SED deltog i fra marts 2016-april 2017
Læs rapporten her

Olafs Grigus, Agnese Frīdenberga, Madara Ūlande, Jaan Aps, Iiris Viirpalu, Per Bach, Niels Andreasen, SOCIAL ENTREPRENEURSHIP LABELING – An analytical report on existing social value labeling practices, and a way forward for Latvia, Estonia and Denmark (marts 2017).
Denne publikation blev produceret som en del af projektet “Social Entrepreneruship for a Sustainable Future”. Hovedmålet med projektet var at skabe et samarbejde mellem sociale iværksætternetværk og foreninger i Letland, Estland og Danmark og at dele eksisterende viden og erfaringer om juridiske rammer for socialt iværksætteri og mærkordninger for socialt iværksætteri. SED var del af projektet fra 2016-2017.
Læs rapporten her

Anna Pomykol, Kinga Zglinicka, Piotr Masłowski, Ulla Tirronen, Jaan Aps, Per Bach, Renate Lukjanska, Mindaugas Danys, Bert-Ola Bergstrand (2016) Anbefalinger til den offentlig administration i kommuner til effektive værktøjer, der kan stimulere udviklingen af socialøkonomiske opstartsvirksomheder.
Sociale Entreprenører i Danmark har sammen med organisationer i Sverige, Finland, Polen, Estland, Letland og Litauen produceret en rapport med en række anbefalinger til kommuner i forhold til, hvordan de kan stimulere udviklingen af socialøkonomiske opstartsvirksomheder i de 7 ovennævnte landene omkring Det Baltiske Hav.
Læs anbefalingsrapporten på dansk her
Læs den store hovedrapport der er baggrund for anbefalingerne på engelsk her

Lukjanska, Renate (august  2015) ”How to Choose Proper Business Model for Social Enterprise”.
Hæftet er et nyt undervisningsmateriale for alle, der ønsker at starte socialøkonomiske virksomhed. Materialet, der er på engelsk, er forfattet af Renate Lukjanska fra Biedrība „Sociālās inovācijas centrs” (Centre for Social Innovation) i Letland og er en del af Erasmus+ projektet „Social entrepreneurship development in Baltic Sea region“, som Sociale Entreprenører i Danmark deltager i.
Formålet med undervisningsmaterialet er at tilbyde nogle let læselige retningslinjer, som sociale iværksættere kan anvende i forhold til arbejde med forretningsmodeller, sociale medier og forskellige opstartsproblematikker. Materialet er baseret på akademiske resultater, men er lavet letlæseligt og med mange illustrationer. Hver sektion indeholder desuden links til steder og materialer, hvor man kan få yderligere information. Læs “How to Choose Proper Business Model for Social Enterprise” her

Aps, Jaan (maj 2015) Social Effektanalyse Håndbog
Håndbogen er forfattet af Jaan Aps formand for “Estonian Social Enterprise Network” og oversat til dansk af Per Bach, Sociale Entreprenører i Danmark og er en del af Erasmus+ project „Social entrepreneurship development in Baltic Sea region“.
Publikation viser, hvordan socialøkonomiske virksomheder, forandringsagenter og sociale organisationer kan udvikle en forandringsteori, der kan anvendes til at dokumentere den sociale effekt af deres arbejde.
Læs Social Effektanalyse Håndbog her

Iiro Niemi, Jaan Aps, Per Bach, Renate Lukjanska, Mindaugas Danys, Anna Cebula, Kinga Zglinicka og Bert-Ola Bergstrand (feb. 2015) Social Enterprise Sector Snapshot Around The Baltic Sea
Rapporten giver et øjebliksbillede af den socialøkonomiske sektor i de baltiske lande i forhold til aktører, uddannelsestilbud og effektmåling. Rapporten er en del af projektet ”The Social Entrepreneurship Development in the Baltic Sea region”, der er er iværksat under Erasmus+ programmet og er medfinansieret af EU. Rapporten er samlet af græsrodsorganisationer, som aktivt bidrager til at udvikle den socialøkonomiske sektor i Danmark, Estland, Letland, Litauen, Sverige, Finland og Polen. Sociale Entreprenører i Danmark har bidraget til rapportens danske del. Den er bygget op omkring tre hovedtemaer: Aktører der har indflydelse på det socialøkonomiske felt, uddannelse og måling og analyse af social effekt.
Første del af rapporten – “en præsentation af aktører i den socialøkonomiske sektor i Danmark” er oversat til dansk og kan læses her
Den fulde rapport kan læses her

Nordisk Ministerråd (2014) Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon : Kartlegging av innsatser for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon i Norden, Nordisk
Nordisk Ministerråd besluttede i 2013 at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle kortlægge indsatser i forhold til socialt entreprenørskab og social innovation i de nordiske lande. I denne rapport præsenteres arbejdsgruppens kortlægning og anbefalinger til videre opfølgning. Blandt anbefalingerne til opfølgning er bl.a. forslag om:
At arbejde på fælles definitioner for begreberne socialt entreprenørskab og social innovation i de nordiske lande.
At afholde en fælles nordisk konference for at udveksle viden på området.
Og at oprette et fælles nordisk center for videns indsamling og videns deling på området.
Kortlægningen er blevet gennemført i maj og juni 2014. Der er udsendt spørgeskemaer til i alt 193 respondenter, og 131 af de inviterede har svaret.
Danmark har i arbejdsgruppen været repræsenteret af professor Lars Hulgård, Center for Socialt Entreprenørskab, Roskilde Universitet og fuldmægtig Ulrik Boe Kjeldsen, Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder, Socialstyrelsen.
Læs Rapporten her

Aagaard, Niels; Holm Petersen, Lis; Hansen, Søren; Uggerby, Ole; Andersen, Jens-Otto; Clauson-Kaas, Per; Kræmmer, Mette og Elm, Allan (red.) (september 2014) Inklusion – et socialpolitisk indspark, Frydenlund.
Det er en overskuelig og let læst bog, som er inddelt i 3 dele .
I første del beskrives 16 innovative inklusionsprojekter fra forskellige steder i Danmark, som på forskellig vis arbejder med inklusion af svage og udsatte grupper. Flere af disse er socialøkonomiske virksomheder.
I anden del findes 12 artikler, hvor forskere, kommunalpolitikere, praktikere og erhvervsfolk giver forskellige perspektiver på inklusion af udsatte. Her er bl.a. artikler af Johannes Bertelsen fra Frivilligt Forum, Niels Aagård fra Landsforeningen for Økosamfund, Lisbeth Binderup, kommunaldirektør i Skanderborg Kommune og Ole Uggerby fra Herta.
I tredje del har redaktionsgruppen lavet en sammenfatning af centrale træk og problematikker samt en perspektivering med spørgsmål til den videre debat. Disse er rettet mod forskere, fagprofessionelle og beslutningstagere – men er aktuelle for alle med interesse i feltet.
Til sidst indeholder bogen en kort skematisk beskrivelse af eksempelstedernes organisations- og ejerformer og en liste over udvalgte aktører på det sociale område i Danmark.
Bogen er på 364 sider og kan købes her

Frøhlich Hougaard, Karsten & Keller Lauritzen, John René (marts 2014) Sammen om velfærd: bedre løsninger med social innovation, Gyldendals Public
Bogen beskriver og debatterer, hvordan vi kan mobilisere den innovations og drivkraft, der findes blandt samfundets virksomheder, foreninger, frivillige og pårørende til at skabe nye og bedre velfærdsløsninger.
Den offentlige sektor må slippe sit velfærdsmonopol og i højere grad træde ind i rollen som facilitator af en fælles indsats.
Sammen om velfærd placerer sig midt i diskussionen om, hvordan vi i Danmark vil organisere og drive fremtidens velfærdssamfund – og giver konkrete anvisninger.
I bogen finder du analyser, fakta, konkrete eksempler, erfaringer og nødvendige definitioner i det videre arbejde med social innovation.
Bogen er på 192 sider og kan købes her.

Center for Socialøkonomi (januar 2014) Innovative socialøkonomiske forretningsmodeller: Hvordan kan de skabes, udvikles og styrkes?. Publikationen er blevet til i et samarbejde mellem Center for Socialøkonomi og Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold.
Publikationen stiller skarpt på, hvordan socialøkonomiske forretningsmodeller kan skabes, udvikles og styrkes, og den indeholder tilgange, redskaber og illustrationer på, hvordan man kan arbejde med at udvikle en socialøkonomisk forretningsmodel, som skaber, leverer og indfanger værdi. De redskaber der præsenteres i publikationen er alternativer til de traditionelle forretningsplaner. Redskaberne er udviklet til at gøre det nemmere og mere effektivt at arbejde med forretningsmodel udvikling og er tilpasset en socialøkonomisk kontekst.
Publikationen er på 152 sider og kan læses her

Center for Socialøkonomi (januar 2014) Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed. Publikationer er blevet til i et samarbejde mellem Center for Socialøkonomi og Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold.
Guiden er målrettet kommuners erhvervsservice, beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre, der ofte er nogle af de instanser, der møder socialøkonomiske virksomheder i opstartsfasen. Det er derfor vigtigt, at medarbejdere i disse instanser er opmærksomme på, hvordan de bedst muligt kan hjælpe socialøkonomiske virksomheder.
Guiden er på 36 sider og kan læses her

Social Traders (oktober 2013) Investing in Capability: New approaches to social enterprise support
Denne australske rapport peger på, at det er intensiv forretnings support, og ikke økonomiske bevillinger, der er mest vital for at sikre langtids overlevelse for socialøkonomiske virksomheder. Det er den australske tænketank Social Traders, som står bag rapporten, der er baseret på resultater fra to programmer, som sigter mod at sammenligne den effekt som henholdsvis kapacitetsopbygning og økonomiske bevillinger har på en socialøkonomisk virksomheds økonomisk levedygtighed.
Undersøgelserne, der ligger til grund for rapporten, er foretaget mellem 2010 og 2012, og de tyder på, at forretningssupport skræddersyet til den enkelte socialøkonomiske virksomheds livscyklus, kan være mere gavnligt end økonomiske bevillinger i forhold til at sikre den forretningsmæssige bæredygtighed. I følge Rapporten er det afgørende at investere i kapacitetsopbygning for at maksimere den værdi som skabes af socialøkonomiske virksomheder.
Undersøgelserne har omfattet 45 socialøkonomiske virksomheder, som i en periode på mellem 6 og 18 måneder, har haft adgang til konsulenter der kunne hjælpe med kapacitetsopbygning og support netværk, altsammen rettet mod at forbedre virksomhedsdriften og styrke uafhængighed.
Rapporten er på 21 sider og kan downloades hos Social Traders: Klik her!

Thuesen, Frederik; Haahr, Ulla; Bjerregaard Bach, Henning; Albæk, Karsten;  Jensen, Søren;  Lodberg Hansen; Nadja og Weibel, Kristina (september 2013) Socialøkonomiske virksomheder i Danmark. Når udsatte bliver ansatte. SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 13:23
Denne rapport belyser socialøkonomiske virksomheder i Danmark, der arbejder med inklusion af udsatte grupper på arbejdsmarkedet. Hvor mange er der, og hvad karakteriserer virksomhederne og de ansatte? Undersøgelsen finder 115 socialøkonomiske virksomheder fordelt på 129 arbejdssteder, hvilket er færre end hidtil antaget.
Undersøgelsen er finansieret af Beskæftigelsesministeriet og Social- og Integrationsministeriet.
Rapporten er på 216 sider og kan købes for 210 kr. eller donwnloades gratis hos SFI: Klik her!

Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, (september 2013) Anbefalingsrapport fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder
Regeringen nedsatte i februar 2013 et hurtigt arbejdende udvalg, der undersøgte barrierer for etablering og udvikling af socialøkonomiske virksomheder. Udvalget for socialøkonomiske virksomheder afleverede sin anbefalingsrapport i starten af september 2013 til social-, børne-, og integrationsministeren, indeholdende blandt andet et konkret lovforslag til en ny særlig registreringsmodel for socialøkonomiske virksomheder. Udvalget bestod af praktikere og teoretikere på området, organisationer og repræsentanter fra ministerier.

Læs ”Anbefalingsrapport fra udvalget for socialøkonomiske virksomheder”: Klik her!
Read “Recommendation Report from The Committee on Social Enterprises”: Click here!
Læs appendiks 1 udkast til lovforslag om registrerede socialøkonomiske virksomheder: Klik her!
Læs appendiks 2 kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Danmark: Klik her!
Læs appendiks 3 om internationale erfaringer med socialøkonomi: Klik her! 
Læs appendiks 4 om gældende lovgivning med relevans for socialøkonomiske virksomheder : Klik her!

Moulaert, Frank; MacCallum, Dianne; Mehmood, Abid og Hamdouch,  Abdelillah (2013) The International Handbook On Social Innovation: Collective Action, Social Learning and Transdisciplinary Research, Edward Elgar Publishing, Incorporated.
International Handbook On Social Innovation dækker mange af de videnskablige og socialpolitiske debatter omsocial innovation i dag. Bidragyderne giver et bredt overblik over teoretiskeperspektiver, metodologi og lærerige eksempler fra alle kontinenter samt forslag til fælles handlen og politikker. De argunmenterer for social innovation som en nøglefaktor i menneskelig udvikling.
Bogen har danske bidrag af John Andersen, Lars Hulgård, Kristian Delica og Martin Frandsen.
Bogen er på 500 sider og kan købes hos Edgar Elgar Publiching: Klik her!

Villeneuve-Smith, Frank og Chung, Charlotte (2013) The People’s Business report, Social Enterprise UK (SEUK)
The People’s Business gør status over den socialøkonomiske virksomheds sektor i England, og tegner et billede af fremgang siden SEUK´s sidste rapport fra 2011.
Rapporten er på 35 sider og kan downloades fra Social Enterprise UK´s hjemmeside: Klik her!

Schultz, Ron (Forfatter/redaktør), L. Dorsey, Cheryl (Forord)  (2013) Creating Good Work: The World’s Leading Social Entrepreneurs Show How to Build A Healthy Economy, Palgrave Macmillan.
A rich guide book that recounts the stories of some of the most successful social entrepreneurial programs operating today, with real life examples of how they overcame both physical and societal barriers to create a lasting impact on the world.
Ron Schultz er grundlægger af og administrerende direktør for microfinancierings og låneprogrammet Entrepreneurs4Change, the Social Enterprise Zone og Lending4Change, der alle tilbyder iværksætteruddannelse og nabo til nabo låneprogrammer for socialøkonomiske virksomheder. Han er forfatter til mere end 20 bøger bl.a. Adjacent Opportunities – Sparking Emergent Social Action, Unconventional Wisdom, and Open Boundaries: Creating Business Innovation through Complexity.
Læs mere: Klik her!

Bjerke, Bjorn og Karlsson, Mathias (2013) Social Entrepreneurship: To Act as If and Make a Difference, Edward Elgar Pub
Bogen er et bidrag til forskningen i socialt entreprenørskab fra et Skandinavisk perspektiv.
Bogen er på 208 sider og kan købes på Amazon: Klik her!

Kickul, Jill (2013) Social Entrepreneurship, Edward Elgar Pub
Jill Kickul har været professor i ledelse og organisationer ved New York University Stern School of Businesssiden 2008 og er leder for uddannelsen i socialt entreprenørskab ved NYU Stern’s Berkley Center for Entrepreneurial Studies. Hun har skrevet flere bøger om socialt entreprenørskab. Jill Kickul har tidligere (Jan 21, 2012) skrevet bogen “Understanding Social Entrepreneurship: The Relentless Pursuit of Mission in an Ever Changing World” sammen med Thomas Lyons.
Bogen er på 1260 sider og kan købes hosAmazon: Klik her!

Jensen, Ellen (august 2012) Fokus på socialøkonomiske virksomheder Notat om socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende og jobskabende formål, CABI
Formålet med dette notat er at beskrive socialøkonomiske virksomheders roller og opgaver i beskæftigelsesindsatser og jobskabelse for udsatte borgere. Notatet er udarbejdet på grundlag af en kortlægning, som CABI, Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats har lavet for Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering (SFR).
Notatet er på 34 sider og kan downloades fra CABI´s hjemmeside: Klik her!

Kickul, Jill and Lyons, Thomas (2012) Social Entrepreneurship -The Relentless Pursuit of Mission in an Ever Changing World, Routledge
Jill R. Kickul er leder af the Stewart Satter Program in Social Entrepreneurship på NYU Stern’s Berkley Center for Entrepreneurial Studies.
Bogen er på 268 sider og kan købes på Routledge: Klik her!

Brock, Debbi  (2011) Social Entrepreneurship Education Resource Handbook, Ashoka U.
The 2011 Social Entrepreneurship Education Resource Handbook is for colleges and universities engaged in teaching, research and applied learning in social entrepreneurship. Developed by Ashoka U and Debbi Brock, the fifth edition provides a comprehensive look at social entrepreneurship education and is an effective tool for advancing social entrepreneurship for your students, on your campus, and for the local community.
The Handbook includes enhanced features to help navigate recent developments in the field including: Comprehensive listings of global universities with Centers, Initiatives, Masters, Minors and Certificates in Social Entrepreneurship Comprehensive listings of case-studies and academic/practitioner books used to teach Social Entrepreneurship in the classroom Business plan competitions for student venture funding and funding for emerging social entrepreneurship practitioners Listings of academic, practitioner, and student conferences related to Social Entrepreneurship A global faculty directory of professors teaching and researching Social Entrepreneurship around the world.
Bogen kan købes hos Ashoka: Klik her!

Bornstein, David and Davis, Susan (2010) Social Entrepreneurship: What Everyone Needs to Know, Oxford University Press, Inc.
Bornstein and Davis explain what social entrepreneurs are, how their organizations function, and what challenges they face. The book will give readers an understanding of what differentiates social entrepreneurship from standard business ventures and how it differs from traditional grant-based non-profit work. Unlike the typical top-down, model-based approach to solving problems employed by the World Bank and other large institutions, social entrepreneurs work through a process of iterative learning — learning by doing–working with communities to find unique, local solutions to unique, local problems. Most importantly, the book shows readers exactly how they can get involved. Anyone inspired by Barack Obama’s call to service and who wants to learn more about the essential features and enormous promise of this new method of social change, Social Entrepreneurship is the ideal first place to look.
Bogen er på 176 sider og kan købes hos Amazon: Klik her!

Hockerts, Kai, Mair, Johanna and Robinson, Jeffrey (nov. 2010) Values and Opportunities in Social Entrepreneurship, Palgrave Macmillan
The book provides thorough investigation of the four essential parts of the social entrepreneurship process, singling out phenomena that are considered to be both insufficiently researched and critical to the understanding of social entrepreneurship.
The four parts are the role of values in social entrepreneurship, the discovery and exploitation of social opportunities, the modelling of the social venturing process, and strategic perspectives in social entrepreneurship.
Bogen er på 288 sider og kan købes hos Palgrave Macmillan: klik her 

Ellis, Tania (2010) The New Pioneers – Sustainable Business Succes through Social Innovation and Social Entrepreneurship 
The New Pioneers is a practical guide for capitalists and idealists on how to navigate in the new economic world order.
Follow the road to sustainable business success paved by first-mover companies and pioneering social entrepreneurs.
Bogen er på 249 sider og kan købes hos de fleste online boghandler. For yderligere information: klik her

Posselt, Fanny (2010) Verdens mest berejste pølsevogn – en historie om socialt entreprenørskab, Aarhus Entrepreneurship Centre, Aarhus Universitet
Dette er historien om hvordan Fanny Posselt skabte virksomheden Kontutto og verdens mest berejste pølsevogn. Den er bl.a. udgivet for at  inspirere studerende til iværksætteri.
Bogen er på 132 sider. Læs som pdf: klik her!

Ketler, Anette og Theisen, Christine (2010) Drivkraft – Portrætter af socialøkonomiske iværksættere og deres virksomhed, Erhvervsskolernes Forlag.
I bogen beskrives forskellige former for social økonomiske virksomheder mht. ejerform, arbejdsområder og hvilke udfordringer virksomheden står overfor. Man kan bl.a. finde en beskrivelse af virksomheden Baisikeli, som vandt FDB’s Socialøkonomiske Pris i 2009. Bogen er på 151 sider og kan købes på Erhvervsskolernes Forlag: klik her

Lundgaard Andersen, Linda, Hulgård , Lars, Bager, Torben (2009) Socialt Entreprenørskab – fra nyliberalisme i forklædning til folkelig bevægelse, Syddansk Universitetsforlag.
Antologien formidler den nyeste viden om socialt entreprenørskab. I 23 artikler forfattet af forskere, entreprenører eller organisationsfolk stilles skarpt på ny teori, nye empiriske analyser og spændende cases. Antologien realiserer også et nyt samarbejde, hvor viden fra det sociale entreprenørskab bringes i samspil med viden om det kommercielle entreprenørskab.
Bogen er på 244 sider og kan købes på Syddansk Universitetsforlag: klik her

Hulgård, Lars og Lundgaard Andersen, Linda ( 2009) Socialt entreprenørskab i Danmark  status 2009Center for Socialt Entreprenørskab Roskilde Universitet CSE Publications 06:09
Hent publikationen online: klik her

Hulgård, Lars; Lundgaard Andersen, Linda; Bisballe, Lise og Spear, Roger (2008) Alternativ beskæftigelse og integration af socialt udsatte grupper : erfaringer fra Danmark og Europa, Center for Socialt Entreprenørskab Roskilde Universitet i samarb. med Rådet for Socialt Udsatte, CSE Publications 02:08. Hent publikationen online: klik her

Lundgaard Andersen, Linda og Hulgård, Lars (2008) CSE årsrapport 2008 Socialt Entreprenørskab – et aktuelt signalement, Center for Socialt Entreprenørskab Roskilde Universitet
Hent publikationen online: klik her

Hulgård,  Lars (2008) Socialt entreprenørskab mellem civilsamfund og management, Center for Socialt Entreprenørskab Roskilde Universitetscenter CSE Publications 04:08
Hent publikationen online: klik her

Bornstein, David (2007) How to Change the World, Oxford University Press, Inc.
How to Change the World provides vivid profiles of social entrepreneurs. The book is an In Search of Excellence for social initiatives, intertwining personal stories, anecdotes, and analysis. Readers will discover how one person can make an astonishing difference in the world. The case studies in the book include Jody Williams, who won the Nobel Peace Prize for the international campaign against landmines she ran by e-mail from her Vermont home; Roberto Baggio, a 31-year old Brazilian who has established eighty computer schools in the slums of Brazil; and Diana Propper, who has used investment banking techniques to make American corporations responsive to environmental dangers. The paperback edition will offer a new foreword by the author that shows how the concept of social entrepreneurship has expanded and unfolded over the last few years, including the Gates-Buffetts charitable partnership, the rise of Google, and the increased mainstream coverage of the subject. The book will also update the stories of individual social entrepreneurs that appeared in the cloth edition.
Bogen er på 360 sider og kan købes hos Amazon: Klik her!

Hulgård, Lars (2007) Sociale entreprenører : en kritisk indføring,  Hans Reitzels Forlag
Bogen er en introduktion til socialt entreprenørskab og kommer i den forbindelse ind på forskellige positioner og teorier, netværk og social kapital som de sociale entreprenørers værktøj, sociale virksomheder, socialt entreprenørskab i praksis med casebeskrivelser. Ligesom der også ses på ligheder og forskelle på socialt entreprenørskab i USA og Europa. Bogen er på 259 sider og kan købes hos Hans Reitzels Forlag: klik her

Nicholls, Alex red. (2006) Social Entrepreneurs – New Models of Sustainable Social Change, Oxford University Press
This study examines “Social Entrepreneurship,” a term that has come to be applied to the activities of grass-roots activists, NGOs, policy makers, international institutions, and corporations, amongst others, which address a range of social issues in innovative and creative ways.
Bogen er på 480 sider og kan købes hos Oxford University Press: klik her

Back To Top