skip to Main Content

Tid: Onsdag d. 15. december 2021 kl. 15.00-16.30
Sted: INSP!, Slagteristræde 9, 4000 Roskilde

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt d. 15. december 2021 i samarbejde med Konsulenthuset for Socialøkonomi og Rummelig Genstart arrangementet “Hvordan kan socialøkonomiske virksomheder og private virksomheder etablere værdifulde samarbejder?” hos INSP! i Roskilde.
Der var 9 deltagere.

Hensigten med arrangementet var at sætte fokus på og give inspiration til, hvordan lokale socialøkonomiske virksomheder kan udvikle sig gennem samarbejder med private virksomheder.

Per Bach fra Sociale Entreprenører i Danmark bød kort velkommen til arrangementet.

Herefter var der en kort præsentationsrunde.

Derefter viste Per Bach forskellige eksempler på innovative partnerskabsmodeller mellem socialøkonomiske og private virksomheder fra England – bl.a. WildHearts der sælger kontorartikler til og laver medarbejderudvikling for store virksomheder som Deloitte, Johnson and Johnson and Barclays og Gloucester Gateway Trust der har lavet en aftale med familievirksomheden Westmorland Family om at 3% af omsætningen ved driften af rastepladsen Gloucester Services doneres til Gloucester Gateway Trust (GGT), der er organiseret som en socialøkonomiske virksomhed. Det sætter GGT i stand til at uddele ca. 4. millioner kr. om året til lokale sociale initiativer, socialøkonomiske virkosmheder og velgørende foreninger.
Man lan læse mere om Gloucester Services her
Man kan læse mere om Wild Hearts her

Efterfølgende var der dialog med de deltagende socialøkonomiske virksomheder om, hvordan de kunne komme videre i forhold til at etablere gode partnerskaber.

Flere fotos fra arrangementet:

 

Photo credit: Ave Calvar (Hand shake)

Back To Top