skip to Main Content

Tid:  Tirsdag d. 15., 22. og 29. november 2016 kl. 17.00-20.00
Sted: Hos KPH, Enghavevej 80 i København

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt i samarbejde med C MULIGHEDER fundraisingkursus over tre tirsdage for sociale og kulturelle iværksættere, foreninger samt grønne ildsjæle. Kurset foregik over tre tirsdage.
Der var 7 deltagere.

Underviser på kurset var Lone Christiansen fra C Muligheder, som er specialist indenfor fondssøgning.

Tanken med kurset var at gå i dybden med emnet og give deltagerne mulighed for at lære processen omkring at søge fonde og få ny inspiration og redskaber, som deltagerne kunne bruge til jeres egen søgning.

Kurset var rettet både mod de, der allerede havde en ide til et konkret projekt, og for de, der ønskede generel viden om fondssøgning.

De tre kursusdage bestod af en kombination af nyeste teori og praktiske øvelser. Der blev gennemget 2-3 praktiske værktøjer pr. gang, og hver deltager sluttede af med at have en fondssøgningsstrategi.
På kursets sidste dag var der en time med fri-workshop, hvor der var mulighed for sparring på deltagernes individuelle søgning.

Læs folder om kurset her

Se uddybende program for kurset her

Vi forventer også at afholde kurset i Aarhus i starten af 2017.

Lone Christiansen

OM C Muligheder og Lone Christiansen
C Muligheder tilbyder konsulentbistand inden for idéudvikling, forretningsudvikling, frivilligledelse og fondssøgning. C Muligheder hjælper små firmaer og organisationer med at komme videre og realisere deres idéer, hvad enten det drejer sig om at starte nyt firma op, udvikle nyt foretningskoncept eller bruge nye metoder til at få gratis hjælp eller arbejde med frivillige. C Muligheder yder hjælp til alle, der brænder for en idé eller en sag.
Læs mere på: cmuligheder.dk
Kontakt Lone på email lone@cmuligheder.dk.

 

Lone Christiansen er uddannet inden for Historie og Afrikastudier. Hun har siden hun afsluttede sin uddannelse arbejdet med frivillige, projektstyring, ledelse, visuel strategiudvikling og koordinering. Gennem 6 år har hun bl.a. hjulpet organisationer i Swaziland og Mozambique i forhold til ide-udvikling, strategi og projektstyring.
Foruden C Muligheder har Lone været med til at starte en virksomhed (SNAP Aps) og været projektleder hos Wahlen Aps. Lone har udviklet værktøjer til fondssøgning og frivilligledelse. Hun er en stor fortaler for et øget fokus på gennemsigtighed, målingsteknikker og langsigtet udbytte, når der søges midler.
Lone omtaler sig selv som genbrugsfuturist, når det kommer til at rådgive og hjælpe både mennesker og virksomheder med at vokse. Det handler om at finde de specifikke værktøjer, som virksomheden har behov for. Det betyder, at hun med stor glæde går på tværs
af normale faggrænser og tilpasser metoder og værkstøjer til den specifikke situation.

 

 

Back To Top