skip to Main Content

På siden her finder du viden om international fundraising, samt links til internationale puljer og fonde med relevans for sociale iværksættere.

Vi opdaterer siden løbende.

For links til internationale fundraising-portaler klik her
For viden og links vedrørende crowdfunding internationalt klik her

 

Viden om international fundraising

Don’t get scammed – Funds for NGO’s advarer mod falske fundraising-tilbud
Antallet af ’internet-baserede scams’ der tilbyder fundraising, investeringer og partnerskaber til sociale iværksættere og non-profit projekter er stigende. Funds for NGO’s giver her et overblik over de typiske falske scams og gode råd til hvordan man spotter dem.
Læs mere her

Start-up funding for social entrepreneurs
Denne artikel på Causeartist.com giver et overblik over de forskellige typer af funding-muligheder for opstartende social entreprenører.
Læs mere her

5 Steps to Fundraising Success for Small and Grassroots NGOs (Source: FundsforNGOs, January 2020)
5 gode råd om hvordan man kommer i gang med fundraising.
Læs mere her

Relevante internationale links

Links og omtaler af internationale puljer, projekter og vidensportaler der fokuserer på fundraising med relevans for sociale iværksættere.

EU og Norden

EU Finansiering Generelt
EU yder finansiering og tilskud til en bred vifte af projekter og programmer inden for bl.a.: beskæftigelse og social inklusion, forskning og innovation.

EU Finansiering – Små virksomheder
Små virksomheder kan få EU-midler i form af tilskud, lån og garantier. Tilskud gives som direkte støtte, mens de andre typer finansiering sker gennem programmer, der forvaltes af medlemslandene.

EU Finansiering – NGO’er og civilsamfundsorganisationer
NGO’er og civilsamfundsorganisationer kan søge om penge, hvis de udøver nonprofit-virksomhed på et af EU’s politikområder.

EU Horizon 2020 Programme
For all changemakers, innovators and pioneers out there: the EU could be funding your enterprise through its Horizon 2020 programme! The European Commission is providing a total amount of €3 billion throughout the period 2018-2020 to fund the most talented innovators and help their companies scale up and expand beyond European borders. The so-called enhanced European Innovation Council pilot brings together parts of Horizon 2020 that provide funding, advice and networking opportunities for those at the cutting edge of innovation.

EU Funding – The Euclid Network
We bring together civil society and social enterprise federations, universities and training institutes, social investors, frontline NGOs and social enterprises – all working to empower civil society and social enterprise to drive positive change. We work with partners across Europe to deliver programmes on civil society leadership & skills; social entrepreneurship; social innovation and investment; and research & impact. We are funded 75% by EU programmes including an operating grant from the Employment and Social Innovation (EaSI) programme, and 25% by other sources: membership, national government, foundations and events.

NORDEN – Puljer under Nordisk Samarbejde
Det nordiske samarbejde arbejder for et stærkt Norden i verden og er en vigtig medspiller i europæisk og globalt samarbejde. Det nordiske fællesskab omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland. Samarbejdet er både politisk, økonomisk og kulturelt forankret og fokuserer på områder, hvor en fælles nordisk indsats skaber en merværdi for de nordiske lande og deres borgere. Det officielle nordiske samarbejde foregår inden for rammerne af Nordisk Ministerråd, hvor regeringerne samarbejder og i Nordisk Råd, som er parlamentarikernes samarbejds-forum. Nordisk Samarbejde tilbyder en række finansieringsmuligheder, læs mere på hjemmesiden.

 

Andre relevante links – fundraising internationalt

Funds for NGOs
FundsforNGOs is a social enterprise and online initiative with the goal of increasing the sustainability of NGOs across the world. We accomplish this by providing online resources for NGOs to increase their awareness and access to donors, resources, and skills. We use technology to spread knowledge from our experienced fundraising experts to NGOs around the world and increase their capacity.

The Skoll Foundation
En af de førende fonde inden for socialt entreprenørskab, der de sidste 10 år har uddelt mere end 250 millioner dollars til sociale entreprenører og organisationer i hele verden. Fonden ønsker at skabe forandringer ved at investere i og skabe forbindelse til sociale entreprenører og andre innovative personer der er dedikerede til at løse de største problemer i verden på bl.a. det sociale og miljømæssige område.

Ashoka
Omtaler sig selv som den globale sammenslutning af verdens ledende sociale entreprenører. Arbejder på at fremme socialt entreprenørskab bl.a. gennem Ashoka Fellow programmet som uddeler stipendier til sociale entreprenører over hele verden.

Acumen Fund
Acumen Fund is a non-profit global venture fund that uses entrepreneurial approaches to solve the problems of global poverty. We seek to prove that small amounts of philanthropic capital, combined with large doses of business acumen, can build thriving enterprises that serve vast numbers of the poor. Our investments focus on delivering affordable, critical goods and services – like health, water, housing and energy – through innovative, market-oriented approaches.

Schwab Foundation for Social Entrepreneurship
Non-profit, uafhængig og neutral organisation, der blev grundlagt i 1998, med det formål at fremme socialt entreprenørskab og for at fremme sociale iværksættere som en vigtig katalysator for samfundsmæssige innovation og udvikling. Instituttet er under juridisk overvågning af den schweiziske føderale regering og har hovedkontor i Cologny-Geneve, Schweiz.

Betterplace.org 
En global internetplatform som forbinder individer, organisationer og virksomheder direkte med hinanden. Her kan man præsentere det projekt man har brug for støtte til. Andre kan så observere, evaluere og udvælge de projekter de vil støtte med tid, know-how, penge eller på andre måder.

Youth Social Innovation – Capital Fund
Youth Social Innovation Capital Fund (YSI-CF) i Canada forbinder unge sociale entreprenører med investorer.

The Social Impact Exchange
The Social Impact Exchange er en national medlemsorganisation i USA som arbejder for at opbygge et kapitalmarked som kan hjælpe med at sætte sociale initiativer som beviseligt virker, op i større skala for at forbedre millioner af menneskers liv. Organisationen har bl.a. udviklet et Social Impact 100 Index http://www.socialimpactexchange.org/exchange/si-100) et index som kan hjælpe med at sikre donorer at de giver penge til initiativer som har en beviselig social virkning.

Global Giving
Founded in 2002, Global Giving is a charitable giving site that prides themselves on connecting donors to doers. Believing that grassroots campaigns have the best chance for success, their website lists over 1,000 grassroots projects around the world that have been vetted by the organization and are looking for an influx of capital. They also list a number of volunteers, service-learning and study abroad opportunities for donors who want to get a little more connected.

Network for Good
Network for Good has been bringing together donors and nonprofit organizations since 2001 – to the tune of over $450 million being raised to support over 1.2 million charities. They also help connect interested parties to volunteer opportunities and jobs at nonprofit organizations worldwide.

Gifted CitiZen 
Organisationen Gifted CitiZen er opstået omkring “The International Festival of Bright Minds, Ciudad de las Ideas. Formålet med Gifted CitiZen er at gavne menneskeheden ved at frigøre kreativt potentiale og fremme innovation, ved at tilskynde sociale entreprenørskaber, som kan have effekt på 10 millioner mennesker over de næste 6 år.

Flattr
Flattr is the world’s first social micro-payment system. The idea was released in 2010 to help people share money, not just content. When you’re registered to Flattr, you pay a small monthly fee. You set the amount yourself. At the end of the month, that fee is divided between all the things you flattered. And there are plenty of good causes to Flattr at the webpage.

Facebook Causes 
Facebook founded ‘Causes’ in 2007 as a way for individuals to harness the growing power of social networks for social good. A cause can be created by anyone and can be used simply to raise awareness or to raise money. Since its start a mere three years ago, over 50 million people have created 240,000 causes and raised over $8 million.

Back To Top