skip to Main Content

Tid: onsdag d. 8. november 2017 kl. 8.30-10.00
Sted: KPH Projects, Enghavevej 80-82, 3. sal, 2450 København

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt i samarbejde med KPH Projects Wiseup Event om FNs Verdensmål med Sara Krüger Falk fra Dansk Industri og Global Compact. Aarangementet foregik hos KPH Project på Enghavevej 80-82 i København.
Der var 28 deltagere.

Arrangement havde fokus på, hvordan virksomheder i Danmark arbejder med bæredygtighed og Verdensmål gennem FN´s Golbal Compact program. Sara Krüger Falk fra Dansk Industri, der er koordinator for Global Compact i Danmark fortalte om Golbal Compact og gav eksempler på, hvordan danske virksomheder konkret arbejder med at indfri Verdensmålene.
Se kort videopsamling af Eventen her

Per Bach fra Sociale Entreprenører i Danmark bød velkommen og gav en kort introduktion til SED og KPH. Han fortalte, at arrangementet er et i en række af tre arrangementer om FNs Verdensmål. Næste Wiseup event er d. 13. december med professor Sten Hildebrandt. Per fortalte kort om d. den internationale Social Enterprise Day, som i 2017 falder på d. 16 . november.

Wiseup event om FNs Verdensmål 8.11. 2017 i København

Herefter introducerer Sara Krüger Falk sig selv. Hun arbejder for Dansk industri, der er koordinator for Global Compact i Danmark.  Global Compact er FNs program for at inddrage virksomhederne i det globale samfundsansvarfor og indfrielsen af Verdensmålene også kaldet SDG.
FNs 17 Verdensmål for en bæredygtig udvikling blev vedtaget i september 2015. Sara understregede, at det er tydeligt for FN, at det ikke er politikere og regeringer, der kan indfri Verdensmålene, det er os alle sammen. Og her har virksomheder en meget stor opgave.
Vi har enorme flygtningestrømme, vi har en alvorlig klimakrise, om 10 år er der mere plast end fisk i vores have .. og sådan kan man blive ved.

Derfor skal virksomheder over hele verden drive forretning på en anden måde end hidtil. Og det er der også mange der er begyndt på, der er en stor interesse for at være med til at løse problemerne.
Eksempelvis har ADIDAS lavet en sko af genbrugsplast og der har været kæmpe efterspørgsel fra forbrugerne.
Der er 17 Verdensmål, og som virksomhed kan det være svært at overskue det hele – man skal ikke løse alle verdens problemer. Sara foreslår at man som virksomhed skal se på, hvad der er ens business case, og hvor man kan gøre en stor forskel ved et, to eller tre Verdensmål.

Det gode ved Verdensmålene, er at de givet et fællessprog for hvad bæredygtig udvikling er. Verdensmålene er også en evaluerings mekanisme, hvor man ved hjælp af de indikatoreg Verdensmålene kan vurderer, hvordan det går på det ene eller andet felt.

Et andet eksempel virksomhed der tager udfordringerne op i forhold til Verdensmålet omk. vand er Carlsberg. Virksomheden bruger tre liter vand på at producere en liter øl. Carlsberg har opsat en målsætning om at reducere dette vandforbrug markant.
Det tidligere DONG, som nu hedder Ørsted, DONG – vil omlægge fra kul til ren grøn energi.

DI´s arbejde med verdensmålene
DI har arbejdet meget med verdensmålene, og netop d. 7.11. afholdt konferencen “Grib Verdensmålene”, hvor man bl.a. har haft fokus på nogle specifikke verdensmål som mål nummer 6 (rent vand) og mål 16 ( om Peace, justice and strong institutions). Her kan virksomheder  gøre en forskel i forhold til fred.
På DI´s hjemmeside findes en del materiale om bæredygtighed. Det gælder f.eks. “Verdensmåls kompasset”, som DI har oversat efter det engelske SDG Kompas. Verdensmål. Kompasset indeholder en fem trins approach til, hvordan man som virksomhed kan arbejde med verdensmålene. Samtidig kan man på DI´s side hente en mængde analyser i forhold til virksomheders arbejde med bæredygtighed..

Sara fortalte at  Global Compact er et globalt netværk nedsat under Kofi Annan. Virksomheder der tilslutter sig Global Compact arbejder ud fra 10 principper. (bl.a. Menneskerettigheder, Arbejdstagerrettigheder, Miljø, Antikorruption).
Som virksomhed skal man hele tiden evaluerer sig selv, på hvor godt man klare sig i frhold til de ti principper.
Global Compact er forankret i FN, hvorfor Verdensmålene også er en stor del af Global Compact´s arbejde.
Global compact er et virksomhedsrettet initiativ, men organisationer som arbejder sammen med virksomheder kan også tilslutte sig initiativet. Sara fortalte at Global Compact er et globalt netværk, som i dag består af 76 lokale netværk af virksomheder verden over. Netværket giver mulighed for at dele erfaringer på
tværs af grænser. I Skandinavien er 880 store nordiske virksomheder gået sammen i et Nordisk Global
Compact netværk, og d. 24. oktober blev der nedsat et dansk netværk. Det er tanken at man i dette netværk kan mødes og diskutere problemer og løsninger. Det kan bl.a. være på madspildsproblemer i hotel- og restaurations branchen. Eller undergruppe om transport – hvordan kan man transportere gods, så man belaster miljøet mindst.
Global Compact opfordre de store virksomheder til at kigge på deres skat.
Global Compact er lige kommet med en del materiale om, hvordan man kan rapportere på Verdensmålene.
Sara fortalte også at Global Compact arbejder på et projekt med John Elkinton om Break through innovation
– hvordan man kan tænke ud af boksen for at skabe nye løsninger.

Sara nævnte at mange store virksomheder samarbejder med f.eks. socialøkonomiske virksomheder om at bidrage til at indfri Verdensmålene.
Hun nævnte et par eksempler på samarbejder, som også var blevet præsenteret ved konferencen ”Grib
Verdensmålene”  d. 7. november.

– IMB smarbejder med foreningen Ny-dansker om et erhvervsmentor program for
højt uddannede flygtninge.
– Jyske Bank og Fødevarebanken samarbejder bl.a. om udveksling af know how og netværk.
– NCC og High Five samarbejder om at give tidligere ungdomskriminelle en ny chance.
– Rockwoll og Dansk Flygtningehjælp samarbejder om at lave et telt af
materialer, som kan produceres lokalt i udviklingslandene.
– Grain, Folkekirkens Nødhjælp og Arla  samarbejder om at lave næringsholdig
yoghurt og kiks.

Sara understregede at partnerskaber og samarbejder på tværs tit kan bidrage til at løse udfordringer.
F.eks. havde et boligområde problemer med unge, der lavede meget hærværk og graffiti. Så ansatte man deres forældre i rengøringsfirmaet, så børnene fik respekt for området og man fik lyst til at vedligeholde i stedet for!

Sara gjorde opmærksom på, at hvis man som socialøkonomisk virksomhed, har ideerne, så er der mange muligheder for gode partnerskaber med traditionelle virksomheder.

Wiseup event om FNs Verdensmål 8.11. 2017 i København

Efterfølgende var der debat bl.a. om hvad de socialøkonomiske virksomheder kan gøre for at
arbejde med Verdensmålene.

Om Global Compact
FN’s arbejde med at at inddrage virksomhederne i det globale samfundsansvar er del af en mangeårig indsats, der siden 1999 har været fokuseret i FN’s program for bæredygtighed ”Global Compact”. Programmet arbejder for, at virksomheder udviser ansvarlig virksomhedsførelse og engagerer sig i at løse de globale udfordringer omkring menneskerettigheder, miljøbeskyttelse, arbejdstager-rettigheder og bekæmpelse af korruption.
Virksomheder der vælger at blive medlemmer af Global Compact forpligter sig til at arbejde aktivt med disse 4 tematikker via et ti-punkts princip-program, og Global Compact tilbyder en bred vifte af materialer, arbejdsredskaber og eksempler på god praksis som virksomhederne kan bruge som inspiration til deres arbejde.
Global Compact omfatter 170 lande og er verdens største initiativ for bæredygtig virksomhedsførelse. Målet er at tilvejebringe en bæredygtig og inkluderende dagsorden i den globale økonomi til gavn for mennesker, miljø og markeder.
Global Compact har ca 320 medlemmer i Danmark, der alle har skrevet under på, at de vil arbejde for bæredygtighed i deres virksomhedsførelse. I Danmark koordineres Global Compact-aktiviteterne igennem Dansk Industri (DI), som er det danske kontaktpunkt for det nordiske Global Compact-netværk, hvor DI sidder i styregruppen. DI har med koordinator-rollen påtaget sig ansvaret for at udbrede kendskabet til Global Compact og sætte fokus på de indsatsområder programmet fokuserer på.
Læs mere om Global Compact her her

Om Sara Krüger FalkSara Falk - Wiseup event om FNs Verdensmål 8.11. 2017 i København
Sara Krüger Falk sidder med det overordnede ansvar for virksomheders samfundsansvar (CSR) hos DI og arbejder dermed for at understøtte virksomheders CSR indsats i Danmark og internationalt og for at sikre de bedste rammer for virksomhedernes arbejde med ansvarlighed. Hun fungerer som DI’s tværgående CSR-koordinator og og er kontaktperson for FN’s Global Compact i Danmark.
Sara Krüger Falk var desuden medlem af Udvalget for Socialøkonomiske Virksomheder indtil nedlæggelsen i slutningen af 2015. Her ud over er hun medlem af det såkaldte ”2030-panel”, som er nedsat af Folketingets tværpolitiske netværk for FN’s Verdensmål – 2030 Netværket.

Back To Top