skip to Main Content

Tid: onsdag d. 13. december 2017 kl. 8.30-10.00
Sted: KPH Projects, Enghavevej 80-82, 3. sal, 2450 København

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt d. 13. december 2017 Wiseup Event om FNs Verdensmål med professor Steen Hildebrandt på KPH i København. Arrangementet afholdes i samarbejde med KPH Projects.
Der var 30 deltagere.

Wiseup event o FNs Verdensmål d. 13. december 2017 i København

Sociale iværksættere sætter social ansvarlighed højt. Og netop derfor har de et særligt ansvar i forhold til at støtte op om FNs Verdensmål.
Verdensmålene en kærkommen manual, der gennem delmål og indikatore kan give en konkret rettesnor for deres arbejde på en række områder og som kan sætte deres arbejde ind i en større sammenhæng.
Til arrangementet fortalte Steen Hildebrandt om den historiske baggrund for Verdensmålene og om vigtigheden af at sociale iværksættere og ledere af socialøkonomiske virksomheder hjælper med at indfri Verdensmålene.
Se kort video opsamling af Eventet her

Steen Hildebrandt (SH) indledte med at “line op”
det historiske perspektiv. I den sammenhæng omtalte SH befolkningstilvæksten
fra 2,5 mia. i 1944 til godt 7 mia i 2017 og at vi ved århundredets udgang kan
forudse en yderligere befolkningstilvækst til 9-11 mia. Ved flere lejligheder
henviste SH til den israelske forfatter Yuval
Noah Hararis bøger.

Presset på naturen kan planeten ikke klare, hvis vi altså
fortsætter i det spor vi har været på i nogle århundrede med et fokus på
økonomisk vækst. Og det er – i den antropocene periode – op til mennesket selv
at afgøre det. Men nye mål må sættes og her kommer FN’s Verdensmål ind som et
bud herpå.

Med “Grænser for vækst” (1972, “Club of
Rome”) blev det godtgjort, at der er grænser for væksten på planeten, hvis
civilisationen skal overleve. Ja, som “landet ligger” er vi på vej
mod den 6. masseudryddelse. “Den store acceleration” med den
voldsomme økonomiske vækst siden WWII foranledigede fornylig 15.000
videnskabsmænd til at udtale sig om situationens alvor – der sker for lidt med
omstillingen og det sker for langsomt. “Snart vil det være for sent at
skifte kurs”, skrev de. Det danske økologiske fodaftryk overgås kun af
Kuwait, Quatar og De forenede arabiske Emirater (WWF, Living Planet, 2014).

Nu handler det om, hvorledes vi fordeler ressourcerne, så
der også tages højde for, at vi ikke er den sidste generation. Skal det lykkes
må der sættes spørgsmålstegn ved rimeligheden i at fastholde den private
ejendomsret. Herudover har forfatteren E.O.Wilson i “Half Earth”
anbefalet, at halvdelen af jordens overflade udlægges til naturreservater. Det
er nødvendige begrænsninger i vores frihed, som må indgå når bæredygtighed skal
redefineres. Ved en sådan revision foreslår forfatteren til “The Age of
the Sustainable Development” Jeffrey Sachs, at den såkaldte “tripple
bottomline” suppleres med en fjerde, governance, til en ny og bredere
definition af bæredygtighed.

Den danske regering har, som mange andre lande, udarbejdet en
handlingsplan for FN’s 17 Verdensmål. Men regeringen er af den opfattelse, at
Danmark næsten “er i mål” og at Verdensmålene primært handler om
udviklingslandene.

47 danske folketingsmedlemmer har fokus på, at kommende
lovgivning vil blive indrettet under hensyntagen til Verdensmålene og et
civilsamfundspanel, der skal være i dialog med de 47 folketingsmedlemmer, er
nedsat og har i øvrigt Steen Hildebrandt som formand.

Om Steen Hildebrandt
Steen Hildebrandt, Ph.D., er professor emeritus i organisation og ledelse, Aarhus Universitet, adjungeret professor ved CBS, Handelshøjskolen i København og Aalborg Universitet. Han er forfatter til og redaktør af en lang række bøger og artikler om organisation, ledelse og samfundsforhold. Han er medlem af en række tænketanke og bestyrelser for erhvervsvirksomheder, uddannelsesinstitutioner, sociale og frivillige organisationer. Han er tidligere vismand i Det nationale Kompetenceråd.

Steen Hildebrandt har engageret sig personligt i dagsordenen omkring FNs Verdensmål. Han har holdt en række foredrag om emnet og er medlem af 2030 Netværkets koordinationsgruppe. 2030 Netværket er Folketingets Tværpolitiske Netværk for FN’s Verdensmål, som arbejder for at  fremme FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling samt monitorere implementeringen heraf nationalt og internationalt.
Steen Hildebrandt har også bidraget til følgende bøger om Bæredygtighed og FNs Verdensmål:
Bæredygtig global udvikling
– FN’s 17 verdensmål i et dansk perspektiv

Vækst og Bæredygtighed
Bæredygtig ledelse
– ledelse med hjertet

Wiseup event o FNs Verdensmål d. 13. december 2017 i København

Wiseup event o FNs Verdensmål d. 13. december 2017 i København

 

 

Wiseup event o FNs Verdensmål d. 13. december 2017 i København

Back To Top