skip to Main Content

English translation can be found in the bottom of the page

Tid: Torsdag d. 17. marts 2022 kl. 15.00-16.15  (14.00-15.15 – english time)
Sted: Online

Hele webinaret kan ses på video her
See the whole webinar on YouTube here

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt torsdag d. 17. marts 2022 i samarbejde med Rummelig Genstart webinaret
Succesfulde engelske socialøkonomiske partnerskaber.
Der var 20 deltagere.

 

Baggrund for webinaret.
England er et af de lande i verden, hvor der er størst vækst og udvikling i forhold til socialøkonomiske virksomheder. Det gælder både i forhold til politikere og regerings interesse for området og i forhold til de aktiviteter der sættes i værk af forskellige aktører for at støtte socialøkonomiske virksomheder. Det drejer sig f.eks. om sociale investeringer, støtteordninger og accelerator og kompetence programmer. England har også en af verdens stærkeste fortaler og medlemsorganisationer for socialøkonomiske virksomheder – Social Enterprise UK, som har gjort et stort arbejde for at opbygge partnerskaber mellem socialøkonomiske- og private virksomheder.
Ved arrangement var der oplæg fra inspirerende eksempler på engelske socialøkonomiske virksomheder, der har dannet succesfulde partnerskaber med traditionelle private virksomheder. Ligesom  der også var oplæg om Social Enterprise UK´s arbejde med at fremme den slags samarbejder gennem deres Buy Social Corporate Challenge kampagne.
Tanken bag arrangementet var at de engelske eksempler kunne inspirere til udviklingen af partnerskaber socialøkonomiske- og private virksomheder i Danmark.

Per Bach fra Sociale Entreprenører i Danmark bød sammen med Anne Rahbek kort velkommen og herefter blev ordet givet til Mark Gale, som er grundlægger af Gloucestershire Gateway Trust.

Mark fortalte om Gloucestershire Gateway Trust´s samarbejde med virksomheden Westmorland Family om at bygge en Motervejs rasteplads, Gloucester Services, ved M5 – motorvejen mellem London og Bristol.
Det er et projekt der har været 20 år undervejs og som oprindelig startede med at en beboergruppe i Gloucestershire ønskede at vende deres opfattelse af motorvejen som et problem man bare havde besvær ud af til at prøve at se på den som en mulig ressource som kunne skabe værdi for lokalsamfundet. Det blev til ideen om at bygge en ekstraordinær motorvejs service som  hvor bæredygtig skulle være et centralt omdrejningspunkt, som kunne skabe lokale jobs (også til udsatte), som kunne være et udstillings og salgsvindue for lokale producenter og kunsthåndværkere og som i øvrigt kunne være et attraktivt udflugtsmål  . Efter selv at have fundet midler (2 millioner pund) til at købe et stykke jord ved motorvejen, efter lang tids planlægning og efter at have fundet en samarbejdspartner (the Westmorland Family) kunne byggeriet af motorvejsservicen gå i gang i 2014. Gloucestershire Gateway Trust og Westmoreland Family  er begge medejere af motorvejsservicen og Westmoreland som driver Gloucester Services giver 3 % at alle indtægter fra motorvejsservicen (undtagen salg af benzinprodukter) til Gloucestershire Gateway Trust. Pengene går til at investere i lokalsamfundsorganisationer som timebanker, velgørende organisationer og socialøkonomiske virksomheder. Da der kommer ca 40 millioner mennesker forbi Gloucester Services hvert år er der tale om en betraktelig omsætning som give ca. en halv million pund (4,5 millioner kr.) til Gloucestershire Gateway Trust
Gloucester Services har skabt mere end 400 lokale jobs (heraf mange til udsatte mennesker) og via motorvejsservicens supermarked sælger 130 lokale producenter deres produkter. Mange af dem er forskellige økologiske fødevarer eller bæredygtige håndværksprodukter.
Se Mark Gales PowerPoint oplæg her

Herefter fik Dr. Mick Jackson, der er  grundlægger af WildHearts Group ordet. WildHearts Group leverer kontorartikler, forretningsservice, dokumenthåndtering til en række store og multinationale virksomheder.
Mick fortalte hvordan han var blevet inspireret til at starte virksomheden efter at have overlevet en dramatisk bjergbestignings ekspedition til K2 (verdens næsthøjeste bjerg) tilbage i 2001. Under turen reddede han også sin pakistanske guides liv. Guiden havde fået en sammenfalden lunge og Mike fik at vide af ekspeditionsmedlem, at guiden ville dø hvis han ikke kom ned af bjerget og til lægehjælp. Ingen myndigheder eller andre ville dog ofre en helikopter på at hente guiden, som blot var en fattig pakistaner. Tidligere var en franskmand, der var død på ekspeditionen blevet hentet af en militærhelikopter, men her var der nogen til at betale. Mike Jackson besluttede derfor egenhændigt at bære guiden ned fra bjerget – en tur der tog fire dage. Han var selv så medtaget af turen at hans eget liv var i fare. (Hele historien om den dramatiske bjergbestigning kan læses i dette interview i The Scotsman)
Både Mike og guiden Sher overlevede dog og efter oplevelsen besluttede Mike, at han ville anvende virksomhedsdrift til at hjælpe mennesker og specielt mennesker, som ikke har økonomiske muligheder. Det gælder særligt kvinder. 75% af kvinder i verden har ikke adgang til nogen form for finansierings og bank-services. Der er i virkeligheden tale om en kønsdiskrimination uden sidestykke. Så her gør WildHearts bruger en del af overskuddet fra virksomheden til en række forskellige empowerment indsatser for at hjælpe kvinder i en række udviklingslande bl.a. gennem mikro-investeringer og forskellige uddannelses programer f.eks. indenfor iværksætteri.
WildHearts samarbejde med store virksomheder er bygget på fælles værdier omkring social og miljømæssig bæredygtighed og FN´s verdensmål noget som WildHearts arbejder med gennem de talent- og medarbejderudviklings programmer, som virksomheden tilbyder til store virksomheder som som SAP, Zürich og Nestlé. Mike understregede flere gange at samarbejder med virksomheder kommer til at virke bedst, når man er sikre på sit WHY – altså hvorfor man driver sin forretning, og det hvorfor inkludere en forståelse af at ville gøre noget godt for verden. Hvis man som socialøkonomisk virksomhed kan gøre det enkelt for de store virksomheder at tage dette ansvar for at gøre noget godt for verden – vil de gerne. Det kan f.eks. være at købe kontorartikler fra WildHearts til konkurrencedygtig pris og med samme service – men så med den bonus at man også støtter WildHearts´ store sociale hjælpe indsats til mennesker, der virkelig har brug for det.
Læs mere om Wild Hearts her

Herefter fortalte Jennifer Exon, der er Director of Business and Enterprise hos Social Enterprise UK Social Enterprise UK om organisationens Buy Social Corporate Challenge. Kampagnen der der startede i tilbage i 2016 og er et ambitiøst initiativ, som har til formål at få højprofilerede virksomheder til at åbne deres forsyningskæder for socialøkonomiske virksomheder og i fællesskab købe ind for 1 milliard pund fra socialøkonomiske virksomheder. Der er nu over 20 deltagende virksomheder som f.eks. inkluderer SAP, Thomson & Thomson, Deloitte og PWC. Jennifer fortalte at kampagnen indtil nu har resulteret i at de store virksomheder har købt for 165 millioner pund. Samtidig har SEUK netop sat en slutdato for, hvornår man gerne vil nå målet på en milliard pund, nemlig i 2026.
Jennifer fortalte at udfordringerne i kampagnen har været at finde socialøkonomiske virkosmheder som kan levere i stor skala. Samtidig fortalte hun også at når de store virksomheder finder socialøkonomiske handelspartnere, så melder største delen tilbage at de oplever både leverancesikkerhed og kvalitet fra de socialøkonomiske virksomheder er mindst lige så høj og nogen gange bedre end det de oplever fra deres andre leverandører.
Jennifer fortalte endeligt at SEUK arbejder på at tage initiativet ud over Englands grænser, fordi de store virksomheder, hvoraf de fleste er multinationale har bedt om det. Derfor er SEUK for øjeblikket igang med et europæisk pilotprojekt, hvor såkaldt “corporate ready” socialøkonomiske virkosmheder (virksomheder som kan levere kvalitet og omfang til multinationale virksomheder) i en række europæiske lande (herunder også Danmark) skal mappes.
Se hele Jennifers PowerPointoplæg her

 

 

Om oplægsholderne:

Mark Gale, grundlægger og administrerende direktør for Gloucestershire Gateway Trust
Mark Gale er en tidligere Social Entrepreneur of the Year i Storbritanien. Han har tidligere rådgivet regeringen om social inklusion og været landsbestyrelsesmedlem i boligorganisationen Shelter.
Gloucester Services er en banebrydende model for sociale investeringer, der virkeliggør visionen om at gøre den motorvej, der løber gennem området til et aktiv for beboere i Gloucester boligområde ved at skabe bæredygtige jobs og indkomst til dem.
Partnerskabet mellem Westmorland Family og velgørenhedsorganisationen Gloucestershire Gateway Trust, som begge har en andel i virksomheden, er et godt eksempel på, at når virksomheder og velgørende organisationer arbejder sammen, er de i stand til at skabe større værdi, end de ville være i stand til at skabe individuelt.
Gloucester Services har passeret sine velgørende mål og skabt over 400 job, og 80 af disse jobs er gået til mennesker fra udsatte grupper. At gøre lokalsamfund mere modstandsdygtige og støtte beboerne i at udvikle deres beskæftigelsesevne og blive jobparate er et mål for både den velgørende organisation og for virksomheden.
Partnerskabet er også et eksempel på en socialøkonomisk virksomhedsmodel, der skaber social værdi lokalt i stor skala.
Mere om Gloucestershire Gateway Trust på: www.gloucestershiregatewaytrust.org.uk
Mere om  Gloucester Services på: www.gloucesterservices.com

Dr. Mick Jackson, grundlægger og administrerene direktør for WildHearts Group
Mick Jackson er en serieiværksætter, forfatter, tidligere rocksanger og grundlæggeren af ​​The WildHearts Group – en portefølje af virksomheder, der er forpligtet til at skabe global social forandring. Til dato har WildHearts forbedret livet for mere end 1.500.000 mennesker globalt.
Micks arbejde er blevet anerkendt globalt; han har modtaget adskillige æresdoktorgrader, været EY’s Entrepreneur of the Year og er en af de to eneste modtager af den meget prestigefyldte Babson Social Innovation Award fra verdens bedste skole i iværksætteri.
WildHearts er blevet anerkendt som en verdensførende B2B socialøkonomiske virksomhed, er CO2 neutral, et B-Corp og har underskrevet FN’s Global Compact. Virksomhedens aktiviteter adresserer over 50 % FN´s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG’er), og det er anerkendt som en af ​​de 100 bedste globale virksomheder, der adresserer verdensmålene.
WildHearts Group leverer kontorartikler, forretningsservice, dokumenthåndtering og formålsdrevne talentudviklingsprogrammer til virksomheder som Nestlé, SAP, Barclays og Zürich. Alle virksomhedens sociale og miljømæssige tiltag er støttet af overskuddet og aktiviteterne fra WildHearts’ virksomheder.
Mere om WildHearts på : www.wildheartsgroup.com

Jennifer Exon, direktør for Business and Enterprise ved Social Enterprise UK (SEUK)
Jennifer leder SEUK’s arbejde med private virksomheder, som inkluderer Buy Social Corporate Challenge kampagnen. Buy Social Corporate Challenge er et ambitiøst initiativ, der har til formål at få en gruppe højprofilerede virksomheder til at åbne deres forsyningskæder for socialøkonomiske virksomheder og i fællesskab købe ind for 1 milliard pund fra socialøkonomiske virksomheder. Blandt de deltagende virksomheder er SAP, Thomson & Thomson, Deloitte og PWC.
Jennifer arbejder på at fremme Social Enterprise UK’s arbejde frem med at bygge markeder for sociale virksomheder, og forsøger at åbne døre og skabe så mange muligheder som muligt for socialøkonomiske virksomheder.
Jennifer har tilbragt over syv år hos Business in the Community (BiTC), hvor hun arbejdede som deres Enterprise and Culture Development Director. Hun stod også i spidsen for BiTCs arc programme, som har støttet udviklingen og væksten af ​​socialøkonomiske virksomheder i nogle af de fattigste samfund i Storbritannien.

 

Webinar: Social enterprise partnerships with corporates – succesful cases from the UK

Time: Thursday 17 March 2022 kl. 15.00-16.15  (14.00-15.15 – english time)
Place: Online

Social Entrepreneurs in Denmark project Rummelig Genstart
hosted a webinar Successful English Social Enterprise Partnerships with Corporates Thursday 17 March 2022.

Background for the webinar.
England is one of the countries in the world with the most growing sector for social enterprises. This applies both in relation to political interest and in relation to the activities initiated by various actors to support social enterprises. This includes e.g. social investment, support schemes and accelerator and competency programs. The UK also has one of the world’s strongest advocates and member organizations for social enterprises – Social Enterprise UK, which has done a great job of building partnerships between social enterprises and private enterprises.
At the event there was presentations from inspiring examples of English social enterprises that have formed successful partnerships with traditional private enterprises. Also Social Enterprise UK’s work to promote partnerships between corporates and social enterprises through their Buy Social Corporate Challenge campaign was presented.

Mark Gale, who is the founder of the Gloucestershire Gateway Trust spoke about the Trust’s collaboration with the Westmorland Family to build a motorway service, Gloucester Services, on the M5 motorway between London and Bristol.
It is a project that has been underway for 20 years and which originally started by a group of residents in Gloucestershire wanting to turn the motorway, that they perceived as a problem into a resource that could create value to the local community. It let to the idea to build an extraordinary motorway service where sustainable should be a central focal point, that could create local jobs (also for the vulnerable), that could be a showcase and outlet for local producers and artisans and which could otherwise be a attractive picnic destination. After raising the funds (£ 2 million) to buy a piece of land by the motorway, after a long phase developing the project and after finding a partner (the Westmorland Family), construction of the motorway service could begin in 2014. Gloucestershire Gateway Trust and Westmoreland Family both have ownership in the motorway service and the Westmoreland Family, that operates Gloucester Services provides 3% of all revenue from the motorway service (excluding the sale of petrol products) to the Gloucestershire Gateway Trust. The money is used to invest in community organizations such as time banks, charities and social enterprises. As about 40 million people pass by Gloucester Services each year, there is a considerable turnover which gives approx. half a million pounds (4.5 million DKK) to the Gloucestershire Gateway Trust
Gloucester Services has created more than 400 local jobs (many of them for vulnerable people) and through the motorway service supermarket, 130 local manufacturers are able to showcase and sell their products. Many of the producers sell various organic- or high quality foods or sustainable craft products.
See Mark Gale’s PowerPoint presentation here

After this, Dr. Mick Jackson, founder of the WildHearts Group gave a presentation. WildHearts Group provides office supplies, business services, document management to a variety of large and multinational companies.
Mick told how he was inspired to start the company after surviving a dramatic mountain climbing expedition to K2 (the world’s second highest mountain) back in 2001. During the trip, he also saved the life of his Pakistani guide. The guide had a collapsed lung and Mike was told by an expedition member that the guide would die if he was not brought to the bottom of the mountain and to medical attention. No authorities or others, however, would pay a helicopter to pick up the guide, that was “only” a poor Pakistani. Earlier, a Frenchman who had died on the expedition had been picked up by a military helicopter, but someone could pay for him. Therefore Mike Jackson decided that he himself would carry the guide to the bottom of the mountain – a trip that took him four days. He himself was so taken by the trip that his own life was in danger. (The full story of the dramatic mountaineering can be read in this interview in The Scotsman)
However, both Mike and the guide Sher survived and after the experience, Mike decided that he would use business to help people and especially people who do not have financial opportunities. This is especially true for women. 75% of women in the world do not have access to any kind of financing and banking services. It is gender discrimination beyond comparison. And that is why WildHearts use their profits for a number of different empowerment efforts to help women in a number of developing countries, among others through micro-investments and various educational programs e.g. in entrepreneurship.
WildHeart’s collaboration with large corporates is built on common values ​​around social and environmental sustainability and the UN’s global goals, something that WildHeart’s works with through the talent and employee development programs that the company offers to large companies like SAP, Zurich and Nestlé. Mike emphasized several times that collaborating with companies will work best when you are confident in your WHY – that is, why you run your business, your purpose, and that why include an understanding of wanting to do something good for the world. If you, as a social enterprise, can make it easy for the corporates to be responsibility and good for the world – they will. It could be to buy office supplies from WildHearts at a competitive price and with the same service – but then with the bonus that you also support WildHearts’ great social work efforts for people who really need it.
More about Wild Hearts at: www.wildheartsgroup.com

Next, Jennifer Exon, Director of Business and Enterprise at Social Enterprise UK, told about organization’s Buy Social Corporate Challenge. The campaign, which started back in 2016 and is an ambitious initiative, that aims to get high-profile companies to open their supply chains for social enterprises and jointly buy in for £ 1 billion from social enterprises. There is currently over 20 companies participating in the campaign including SAP, Thomson & Thomson, Deloitte and PWC. Jennifer mentioned that so far large corporates have been buying for £ 165 million from social enterprises. SEUK has just set a deadline for the campaign, where the goal of 1 billion pounds should be reached, namely in 2026.
Jennifer said that the challenges to reach the goal has been to find social enterprises, that can deliver on a large scale. At the same time, she also mentioned, that when the large companies find social enterprise trading partners, the majority of them reports that they experience both in terms of the social enterprise being able to deliver on time and and in terms of being able to deliver a good quality is at least as good and sometimes better than what they experience from other suppliers.
Jennifer finally mentioned that SEUK is working to take the initiative beyond England’s borders because the corporates and multinational, have asked for it.
Therefore, SEUK is currently working on a European pilot project, where so-called “corporate ready” social enterprises (companies that can provide quality and scope to multinational companies) in a number of European countries (including Denmark) must be mapped.
More about Buy Social Corporate Challenge at: www.socialenterprise.org.uk/corporate-challenge
See Jennifer’s full PowerPoint presentation here

 

About the presenters:

Mark Gale Mark Gale, founder and ​Chief Executive of Gloucestershire Gateway Trust
Mark Gale is a former UK Social Entrepreneur of the Year. He has previously advised government on social inclusion, and been a national board member of the housing charity Shelter.
Gloucester Services is pioneering model of social investment, bringing to life the vision of residents of Gloucester housing estate and turning the nearby motorway into an asset through the creation of sustainable jobs and income.
The partnership between the Westmorland Family and the community development charity Gloucestershire Gateway Trust, both of whom have a stake in the business, is a great example that when companies and charities work together, they are able to create greater value than they would be able to create individually.
Gloucester Services has exceeded its charitable goals and created over 400 jobs, employing over 80 people specifically from ‘target’ communities. Making communities more resilient and supporting residents to develop their employability skills and become job ready is a goal for both the charity and the company.
The partnership is also an example of a social enterprise model that creates social value locally on a large scale.
Gloucestershire Gateway Trust: www.gloucestershiregatewaytrust.org.uk
Gloucester Services: www.gloucesterservices.com

Dr. Mick Jackson, Founder and CEO of The WildHearts Group
Mick Jackson is a serial entrepreneur, author, ex chart-topping rock singer and the founder of The WildHearts Group – a portfolio of companies committed to creating global social change. To date, WildHearts have transformed over 1,500,000 lives globally.
Mick’s work has been recognised globally; he has received numerous honorary doctorates, been EY’s Entrepreneur of the Year and is the second only recipient of the highly prestigious Babson Social Innovation Award from the world’s top school in entrepreneurship.
The WildHearts Group is a portfolio of companies committed to creating global social change.  WildHearts has been recognised as a world leading B2B social enterprise, is Carbon Neutral, a B-Corp and a signatory to the United Nations’ Global Compact. Its activities address over 50% of the Sustainable Development Goals (SDGs) and it is recognised as one of the top 100 global businesses addressing the SDGs.
The WildHearts Group delivers office consumables business services, document management and purpose-driven talent development programmes to companies such as Nestlé, SAP, Barclays and Zurich. All its social and environmental initiatives are supported by the profits and activities from WildHearts’ businesses.
Find out more, here: https://www.wildheartsgroup.com

Jennifer Exon, Director of Business and Enterprise at Social Enterprise UK (SEUK)
Jennifer is leading on the SEUK’s corporate market building work which includes the Buy Social Corporate Challenge. Buy Social Corporate Challenge is an ambitious initiative that aims to get a group of high-profile companies to open up their supply chains to social enterprises and jointly buy in for £ 1 billion from social enterprises. Among the participating companies are i.a. SAP, Thomson & Thomson, Deloitte and PWC.an initiative seeing some of the UK’s biggest businesses open up their supply chains to social enterprises.
Jennifer is working to drive forward Social Enterprise UK´s work in building markets for social enterprises, trying to open doors and creating as many opportunities as possible for social enterprises.
Jennifer has spend over seven years at Business in the Community (BiTC) where she was working as their Enterprise and Culture Development Director. She also headed up BiTC’s arc programme which has supported the development and growth of social enterprises in some of the poorest communities in the country.
More about Buy Social Corporate Challenge at: www.socialenterprise.org.uk/corporate-challenge

 

Arrangementet er del af Rummelig Genstart, som er støttet af Den Europæiske Socialfond og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

 

 

 

ENGLISH

Webinar: Social enterprise partnerships with corporates – succesful cases from the UK

Time: Thursday 17 March 2022 15.00-16.15 (CET)  – English time 14.00-15.15 (GMT)
Place: Online (link for online participation will be sent to participants on 16 March)
Participation is FREE
Signup: via the link “Tilføj til kurv” or at Per Bach per@socialeentreprenorer.dk
The event is organized by Social Entrepreneurs in Denmark and project Rummelig Genstart

Background
When it comes to growth and development of social enterprises Great Britain is probably one of the worlds hot spots. This applies both in relation to political and the government’s interest in the field and in relation to the activities initiated by various actors to support social enterprises. This concerns e.g. on social investment, support schemes and accelerator and competence building programs. The UK also has one of the world’s strongest advocates and member organizations for social enterprises – Social Enterprise UK, that has done a great job in building partnerships between social enterprises and corporates.
This event will feature presentations from a few inspiring examples of social enterprises from the UK, that have formed successful partnerships with traditional private enterprises. We will also hear about Social Enterprise UK’s work to promote this kind of collaboration through their Buy Social Corporate Challenge campaign.
We hope the examples can inspire the development of partnerships between social enterprises and corporates in Denmark.

 

PROGRAMME

15.00-15-05 (English time 14.00.14.05)
Welcome
Per Bach, Social Entrepreneurs in Denmark, Anne Rahbek, Rummelig Genstart

15.05-15.25 (English time 14.05-14.25)
Partnership between Gloucester Services and Gloucestershire Gateway Trust
Mark Gale, founder and chief executive, Gloucestershire Gateway Trust

15.25-15.45 (English time 14.25-14.45)
Wild Hearts – partnerships with multinationals
Dr. Mick Jackson, founder and CEO, WildHearts Group

15.45-16.05 (English time 14.45-15.05)
Buy Social Corporate Challenge
Jennifer Exon, Director of Business and Enterprise, Social Enterprise UK (SEUK)

16.05-16-15   (English time 15.05-15.15)
Sum up

 

About the presenters:

Mark Gale Mark Gale, founder and ​Chief Executive of Gloucestershire Gateway Trust
Mark Gale is a former UK Social Entrepreneur of the Year. He has previously advised government on social inclusion, and been a national board member of the housing charity Shelter.
Gloucester Services is pioneering model of social investment, bringing to life the vision of residents of Gloucester housing estate and turning the nearby motorway into an asset through the creation of sustainable jobs and income.
The partnership between the Westmorland Family and the community development charity Gloucestershire Gateway Trust, both of whom have a stake in the business, is a great example that when companies and charities work together, they are able to create greater value than they would be able to create individually.
Gloucester Services has exceeded its charitable goals and created over 400 jobs, employing over 80 people specifically from ‘target’ communities. Making communities more resilient and supporting residents to develop their employability skills and become job ready is a goal for both the charity and the company.
The partnership is also an example of a social enterprise model that creates social value locally on a large scale.
Gloucestershire Gateway Trust: www.gloucestershiregatewaytrust.org.uk
Gloucester Services: www.gloucesterservices.com

Dr. Mick Jackson, Founder and CEO of The WildHearts Group
Mick Jackson is a serial entrepreneur, author, ex chart-topping rock singer and the founder of The WildHearts Group – a portfolio of companies committed to creating global social change. To date, WildHearts have transformed over 1,500,000 lives globally.
Mick’s work has been recognised globally; he has received numerous honorary doctorates, been EY’s Entrepreneur of the Year and is the second only recipient of the highly prestigious Babson Social Innovation Award from the world’s top school in entrepreneurship.
The WildHearts Group is a portfolio of companies committed to creating global social change.  WildHearts has been recognised as a world leading B2B social enterprise, is Carbon Neutral, a B-Corp and a signatory to the United Nations’ Global Compact. Its activities address over 50% of the Sustainable Development Goals (SDGs) and it is recognised as one of the top 100 global businesses addressing the SDGs.
The WildHearts Group delivers office consumables business services, document management and purpose-driven talent development programmes to companies such as Nestlé, SAP, Barclays and Zurich. All its social and environmental initiatives are supported by the profits and activities from WildHearts’ businesses.
Find out more, here: https://www.wildheartsgroup.com

Jennifer Exon, Director of Business and Enterprise at Social Enterprise UK (SEUK)
Jennifer is leading on the SEUK’s corporate market building work which includes the Buy Social Corporate Challenge. Buy Social Corporate Challenge is an ambitious initiative that aims to get a group of high-profile companies to open up their supply chains to social enterprises and jointly buy in for £ 1 billion from social enterprises. Among the participating companies are i.a. SAP, Thomson & Thomson, Deloitte and PWC.an initiative seeing some of the UK’s biggest businesses open up their supply chains to social enterprises.
Jennifer is working to drive forward Social Enterprise UK´s work in building markets for social enterprises, trying to open doors and creating as many opportunities as possible for social enterprises.
Jennifer has spend over seven years at Business in the Community (BiTC) where she was working as their Enterprise and Culture Development Director. She also headed up BiTC’s arc programme which has supported the development and growth of social enterprises in some of the poorest communities in the country.
More about Buy Social Corporate Challenge at: www.socialenterprise.org.uk/corporate-challenge

Back To Top