skip to Main Content

Tid: Onsdag d. 2. marts 2022 kl. 15.00-16.00
Sted: online

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt d. 2. marts 2022 webinar om EU´s Social Economy Action Plan. Arrangementet blev afholdt i samarbejde mellem Rummelig Genstart og Komitéen for Socialøkonomi.
Der var 15 deltagere.

Hele webinaret er optaget på video og kan se her

Baggrunden for webinaret var at EU´s Social Economy Action Plan blev offentliggjort ved et pressemøde d. 9. december 2021, hvor den blev præsenteret af vicepræsident Valdis Dombrovskis og kommisær Nicolas Schmit.
Handlingsplanen sætter retningen for udviklingen af det socialøkonomiske felt i Europa fra 2021-2030.
Handlingsplanen bygger videre på Social Business Initiative fra 2011 og Start-up and Scale-up Initiative fra 2016.
Med handlingsplanen EU-Kommissionen hjælpe organisationer i den europæiske socialøkonomi, med at udnytte deres økonomiske og jobskabende potentiale, såvel som dens bidrag til et retfærdig og inklusiv vækst og de grønne og digitale omstillinger vi står overfor.
I følge EU´s tal består den social økonomi i Europa af mere end 2,8 millioner organisationer som beskæftiger ca. 14 millioner mennesker, hvilket udgør ca. 6,3 % af arbejdsstyrken i EU. Derfor udgør sektoren et betydeligt potentiale.

Miia Rossi-Gray fra EU-Kommissionens afdeling for Beskæftigelse, sociale forhold og inklusion gav ved et netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder i Kjellerup i november 2021 en kort introduktion til Handlingsplanen, der på det tidspunkt ikke var offentliggjort. Nu hvor handlingsplanen foreligger var det intentionen at webinaret kunne give et mere detaljeret indblik  i indholdet af handlingsplanen.

Per Bach fra Sociale Entreprenører i Danmark bød sammen med Anne Rabek fra Rummelig Genstart velkommen til webinaret.

Herefter fik Perko fra EU-Kommissionens afdeling for Beskæftigelse, sociale forhold og inklusion ordet for at give en grundigere gennemgang af det konkrete indhold af Social Economy Action Plan, og hvilken betydning det har for det europæiske socialøkonomiske felt.

Efter at have givet en baggrund for Handlingsplanen og fortalt om dens tilblivelsesproces fortalte Margit at den nye handlingsplan overordnet har  tre hoved indsatser:
1. Den skal skabe de rette rammebetingelser for, at organisationer i socialøkonomiske sektor kan trives og udvikle sig.
Det handler bl.a. om politik og juridiske rammer, anvendelse af statsstøtte, brug af offentlige indkøb for at fremme og understøtte sektoren og det skal ske på lokalt, regionalt og internationalt niveau.
2. Der skal skabes bedre muligheder for socialøkonomiske organisationer for at starte op og opskalere.
Det handler bl.a. at give hjælp til forretningsudvikling og kapacitetsopbygning, at give adgang til finansiering, at indrage socialøkonomiske virksomheder i forbindelse med den grønne og digitale omstilling og at styrke social innovation.
3. Det skal sikres at det europæiske socialøkonomiske felt og dets potentiale anerkendes
Det skal ske gennem øget kommunikation om feltet og gennem øget data indsamling og formidling.

Margit gennemgik herefter de tre områder og de tiltag som skal iværksættes inden for de enkelte områder.

Kort opsummeret skal følgende iværksættes:
Der kommer i 2023 en Råds henstilling omkring udvikling af rammebetingelse for den sociale økonomi (
(En Råds henstilling fra EU´s Ministerråd er ikke-bindende retsakter, hvormed EU har til hensigt at nå visse mål uden at pålægge medlemsstater en juridisk ramme. Anbefalinger kan vedrøre både EU’s politikker og individuelle medlemslande.)

Der skal afholdes i 2022-2023 en række webinarer og workshops for embedsmænd for at øge viden og kompetencer ift. at kunne bidrage med at løfte den sociale økonomi.
Der kommer i 2022 en indsats for at styrke lokale og regionale partnerskaber mellem socialøkonomiske enheder og almindelige virksomheder.
Adgangen til finansiering for sociale iværksættere skal  i 2023 forbedres i det vestlige Balkan, i den østlige partnerskabs lande og for de  sydlige nabolande til EU.
I 2023 bliver en ny fælles EU Social Economy Gateway (en webplatform med indhold omkring socialøkonomi i EU) lanceret, for at give en socialøkonomiens interessenter en enkelt indgang til EU systemet.
Der bliver i 2022 oprettet et nyt Youth Entrepreneurship Policy Academy for at styrke unge i den socialøkonomi
Der skal i 2022 udvikles nye finansielle produkter under InvestEU-programmet
Der skal i 2023 udvikles og tilbydes forskellige værktøjer der kan hjælpe sociale iværksættere med at måle og styre social​​ impact
Den sociale økonomi er et af de 14 økosystemer (“Proximity and social economy” -nærheds- og socialøkonomi), der er i EU´s strategi for industriens område – en strategi der skal sikre at EU bliver ledende i forhold til at omstille mod en mere grøn, digital og robust økonomi .
Et nyt “europæisk kompetencecenter for social innovation” skal lanceres i 2022 – Det vides ikke for nuværende, om der bliver tale om et fysisk center i et af medlemslandene eller om det f.eks. bliver et virtuelt center.

Se Margit Perkos PowerPoint oplæg her

Herefter fik Marianne Vind, medlem af Europa Parlamentet for Socialdemokratiet ordet for at sige lidt om, hvad den nye handlingsplan kan komme til at betyde i en dansk kontekst.
Marianne sluttede sit indlæg af med at nævne, at hun gerne vil tale videre med aktører i det danske socialøkonomiske felt om hvad socialøkonomiske aktører kan byde på  ift. nogen af de mange sociale udfordringer EU står med.

Afslutningsvis var der en kort diskussion og mulighed for at stille spørgsmål. Et spørgsmål gik bl.a. på, hvordan man kan forbinde den enkelte lille socialøkonomiske virksomhed med de muligheder der er i EU for organisationer i den sociale økonomi.
Margit Perko blev bedt om at sige noget om det og refererede til den nye fælles EU Social Economy Gateway (webplatform) der skal udvikles og lanceres i 2023. Her vil der være mulighed for at samle og give mere let overskuelig information om muligheder muligheder for at søge midler og meget andet på et sted og der vil også være mulighed for at have sektioner på webplatformen rettet direkte mod danske socialøkonomiske virksomheder.

Om oplægsholderne

Margit Perko
Siden 2021 har Margit Perko arbejdet som Policy Officer for socialøkonomi i Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Beskæftigelse, Sociale Anliggender og Inklusion. Hun kom til Europa-Kommissionen i 2018 efter at have arbejdet for et lille konsulentfirma for borgerdeltagelse.
Hun har en MA i statskundskab (Universitetet i Salzburg, Østrig).

Marianne Vind
Marianne Vind er medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Hun er hospitalslaborant, har en master i professionel kommunikation fra Roskilde Universitet og har fra 2011 til 2019 arbejdet som næstformand i HK/Privat.
I Europa-Parlamentet sidder Marianne Vind i Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater (S&D) og er medlem af Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL).

Hele webinaret er optaget på video og kan se her 

 

Yderligere information om EU´s Social Economy Action Plan
Læs mere og download EU´s Social Economy Action Plan og tilhørende dokumenter her

Læs  den danske oversættelse: “Opbygning af en økonomi, der tjener alle: en handlingsplan for den sociale økonomi” her

Video fra lanceringseventen d. 16. december kan ses her

 

Arrangementet er del af Rummelig Genstart, som er støttet af Den Europæiske Socialfond og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

 

 

Back To Top