skip to Main Content

Tid: onsdag d. 3.oktober, d. 31. oktober og d. 21. november kl. 14.00-17.00
Sted: KPH Projects, Enghavevej 80-82, 3. sal, 2450 København
 

 

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt onsdag d. 3.oktober, d. 31. oktober og d. 21. november kurset “Verdensmål i praksis”. Kurset blev afholdt i samarbejde med  samarbejde med KPH Projects og Stonemark Consulting.
Facilitatore på kurset var Kimi Hebri Pedersen, Stonemark og Per Bach, Sociale Entreprenører i Danmark
Der var 9 tilmeldte deltagere.

FN´s 17 verdensmål

Baggrund 
De danske sociale iværksættere og socialøkonomiske virksomheder bidrager til at løse mange typer samfundsudfordringer og dermed også til at skabe en mere bæredygtig social, miljømæssig og økonomisk udvikling. Men meget få er opmærksom på deres rolle i forhold til at indfri FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling og næsten ingen dokumenterer og afrapporterer på deres aktiviteter i forhold til verdensmålene.
Samtidig ser vi i Danmark og resten af verden en stigende interesse fra traditionelle virksomheder i forhold til at inkorporere indfrielse af verdensmålene i deres drift og kommunikationsaktiviteter. Det sker bl.a. i gennem initiativer som Global Compact. Derfor er det oplagt, at de socialøkonomiske virksomheder, der jo i forvejen tager et socialt ansvar, også løfter deres indsats ind i en global kontekst ved hjælp af verdensmålene.
Sociale Entreprenører i Danmark og konsulentvirksomheden Stonemark, ser begge verdensmålene som et naturligt sigtepunkt for deres arbejde, hvorfor begge er interesserede i at bidrage til en indsats, der kan fremme sociale iværksættere og socialøkonomiske virksomheders engagement i forhold til at indfri FN´s verdensmål og afrapportere derom.

Verdensmål i praksis oktober-november 2018 i København.jpeg

SED og Stonemarks intention med kurset er at socialøkonomiske virksomheder som har gjort et stykke basisarbejde for at kunne redegøre for og som efterfølgende også dokumentere deres indsats i forhold til FN´s verdensmål står stærkere i forhold til:
– at tiltrække finansiering fra fonde og private virksomheder
– at redegøre for virksomhedens sociale værdi skabelse.
– at knytte partnerskaber og samarbejder med virksomheder og kommuner.

 

SED og Stonemark håber således at disse workshops på længere sigt kan være med til at lægge grunden for, at den socialøkonomiske sektor som sådan kan lave en mere fælles afrapportering i forhold til, hvordan de bidrager til at indfri FN´s verdensmål.

 

Kursusrækken havde tre hovedtemaer, et for hvert modul: 

I workshop 1 laver vi en mapping af de deltagenes virksomhed og fik afklaret hvilke af de 17 mål, der var relevante for virksomheden samt så på, hvordan værdikæden for virksomheden indgik i at prioritere hvilke verdensmål deltagerne ville arbejde med.

 

I workshop 2 så vi nærmere på, hvordan deltagerne kunne omsætte de verdensmål de havde valgt at arbejde med til konkrete handlinger.

 

I workshop 3 så vi på, hvordan deltagerne kunne dokumentere deres arbejde med verdensmålene ved at anvende en model bygget på forandringsteori.

 

 

 

 

Back To Top