skip to Main Content

Tid: Lørdag d. 17. juni 2017 kl. 13.30-14.45
Sted: Folkemødet på Bornholm, J40 Socialøkonomiske Telt – Kæmpestranden

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt til Folkemødet 2017 workshoppen “Turbo socialøkonomisk virksomhed.
Der var 20 deltagere.

Til arrangement fik et panel af relevante interessenter til opgave at udvikle en socialøkonomisk virksomhed på 40 minutter på baggrund af en konkret case.
Workshoppen foregik foran et publikum, der også blev indbudt til at deltage aktivt med konstruktive input til arbejdsgruppen.

Panelet bestod af:

Natalie Mossin, associeret partner i Smith Innovation
Jon Krog, branchedirektør i Selveje Danmark
Charlotte Holmer Kaufmanas, chef for forretningsudvikling hos Specialisterne
Bente Johansen, medlem af kommunalbestyrelsen på Bornholm for Radikale Venstre

Lya og Per fra Sociale Entreprenører i Danmark bød velkommen, hvorefter panelet blev introudceret.
Herefter blev casen introduceret.
Panelet skulle udvikle en socialøkonomisk virksomhed, der kunne tjene penge, og det sociale problem de skulle løse var at inkludere unge under 30 år på kanten af uddannelses- og arbejdsmarkedet. Målet på på kort sigt var at få dem indsluset og løftet socialt og fagligt i den virksomhed, som panelet udviklede og på lang sigt, var målet at få de unge i uddannelse eller job.

En mere konkret beskrivelse af målgruppen var følgende: ” Der er tale om en håndfuld unge på 18-30 år, som hænger ud i et udsat boligområde. De er på kontanthjælp eller uddannelshjælp, og har kun beskeden arbejds- og uddannelseserfaring og ingen ungdomsuddannelse. Flere af dem ryger dagligt hash, drikker alkohol, er socialt “utilpassede” og forstår og respekterer ikke samfundets gængse adfærdskoder. Fælles for de unge er, at de er vokset op i samme boligområde, de kan godt lide biler og motorcykler, har erfaring med at sælge hash og taler alle to sprog flydende (dansk-tyrkisk/arabisk).

2 kriterier skulle opfyldes i forbindelse med udviklingen af den socialøkonomiske virksomhed:

Kriterie 1:Biler og/eller motorcykler skulle indgå i forretningsmodellen, og I skulle genereres indtægter på baggrund af disse.
Kriterie 2: I forslaget skulle indgå en samarbejdspartner, da opgaven var for kompleks til at kunne løses uden samarbejdspartnere. Det kunne være en frivilligorganisation, en privat virksomhed eller en anden aktør.

Panelet blev opfordret til at tænke højt og inddrage publikum.
I løbet af de 40 minnutter kom der flere gode ideer til form og mulige indtægtskilder. Det blev bl.a. foreslået at der kunne oprettes en slags flekskørsels ordning, hvor de unge kunne kører med ældre medborgere bl.a. til behandlinger og lægeaftaler. På den måde kunne billedet af dem også blive vendt fra at være nogen, der hang ud på gadehjørnerne havde et misbrug og var et problem til at blive nogen, der var et aktiv og en hjælp for lokalsamfundet.

Der blev også foreslået at lave et værksted, hvor man kunne lave små reparationer af biler og motorcykler. Dette kunne også kombineres med oplæring og uddannelse gerne i samarbejde med lokale værksteder. Det blev også nævnt, at det kunne være en ide at lave afklaringsforløb i samarbejde med kommunen. Panelet understregede, at det var vigtigt at inddrage lokale samarbejdspartnere, for at undgå misforståelser og for at foregribe modstand mod virksomhed, f.eks. fordi lokale virksomheder kunne være bange for konkurrenceforvridning.

Fra publikum blev der foreslået, at værkstedet evt. kunne tilbyde andre ydelser som at vaske, polere, støvsuge og rengøre biler og motorcykler.
En kommune kunne konkret støtte virksomheden ved at lade værkstedet vaske kommunens egne biler. Det samme kunne være tilfældet for større lokale virksomheder, der evt. kunne lade et sådant samarbejde indgå i deres CSR politik.

Panelet foreslog at virksomheden også kunne sælge ydelser som pyntning og lakering af biler med særlige arabiske eller tyrkiske udsmykninger.
Virksomheden blev også foreslået placeret i et almennyttigt boligområde, hvor der f.eks. ville være mulighed for at tilbyde billige lokaler til socialøkonomiske virksomheder.
Bornholm blev foreslået som mulig placering for virksomheden.

Der var også forslag om at, man kunne kombinere flere af ideerne i den samme virksomhed, så man både kunne tilbyde flekskørsel og have et værksted, der tilbød en række ydelser.
Et forslag var også at værkstedet skulle rumme en lille café, der kunne tiltrække andre unge, som derved kunne blive motiveret til at arbejde i virksomheden på et senere tidspunkt.

I det hele taget bød workshoppen på stort engagement fra panel og publikum og mange spændende ideer, som man sagtens kunne arbejde videre med og realisere til en socialøkonomisk virksomhed på et tidspunkt.
Panel deltagerne var også enige om at der var tile om en innovativ ide, da der så vidt vides ikke på nuværende tidspunkt eksisterer en socialøkonomisk virksomhed baseret på værkstedsdrift eller som tilbyder bilvask, og polering.

Tak til panelet og publikum for en god og konstruktiv workshop.

Fotos fra arrangementet:

Turbo socialøkonomisk virksomhed 17.7.2017

Turbo socialøkonomisk virksomhed 17.7.2017

 

Turbo socialøkonomisk virksomhed 17.7.2017

 

 

 

Back To Top