skip to Main Content

Tid: Tirsdag d. 9. november 2021 kl. 14.00-17.00
Sted: Midtjylland Arena Midt, ”Terrassen”, Hasselvej 15, 8620 Kjellerup

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt i samarbejde med Rummelig Genstart og Kooperationen netværksarrangementet “Tilbud og støtte til socialøkonomiske virksomheder regionalt, nationalt og europæisk” d. 9. november 2021 hos Arena Midt i Kjellerup. Der var 14 deltagere.

Netværksmøde var det første i regi af projekt Rummelig Genstart og det sidste i Projekt Rummelig imidt. Derfor blev mødet også brugt til at afslutte Rummelig imidts aktiviteter samt til at give en præsentation af aktiviteterne i projekt Rummelig Genstart.

Efter en kort velkomst og en præsentationsrunde indledte Søren Larsen med at fortælle kort om Rummelig imidt projektet og at projektet nu slutter med en afskedsreception d. 25. november. De aktiviteter der kan overføres til Rummelig Genstart bliver det f.eks. den socialøkonomiske leverandørportal.

Anne Rahbek fortalte derefter kort om, hvad man kan forvente sig af projekt Rummelig Genstart.
Projektets formål er at modvirke de negative sociale konsekvenser af COVID-19 ved at iværksætte en række aktiviteter, der øger beskæftigelsen for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet.
Projektet foregår i 2021-22 og fokuserer på tre områder: Borgerrettede aktiviteter, socialøkonomiske partnerskaber og sociale indkøb.
Anne fortalte bl.a. at man kan orientere sig om aktiviteter i projektet gennem Nyhedsbrevet fra Projekter imidt. Anne fortalte også om den Socialøkonomiske leverandørportal, som er en af de Rummelig imidt aktiviteter, der kører videre
Man kan læse mere om Rummelig genstart på: www.rummeliggenstart.dk
Se Anne og Sørens PowerPoints her

John Kvistgaard fortalte herefter om de én-til-én vejledningsforløb, som Rummelig Genstart tilbyder gennem Kooperationen.
Forløbene hjælper virksomheder med at starte nye socialøkonomiske partnerskaber. Vejledningsforløbene varer fem måneder og gennemføres i perioden fra oktober 2021 til december 2022. John fortalte at der allerede er godt gang i i arbejdet med at skabe partnerskaber, og både de private virksomheder og socialøkonomiske virksomheder er meget interesserede i tilbuddet.
Se Johns PowerPoints her

Leif Lahn der skulle have deltaget online i mødet og fortalt om regeringens prioriteringer i forhold til socialøkonomiske virksomhedervardesværre syg og måtte melde afbud.

René Kusier fra Erhvervsstyrelsen og sekretariatet for Rådet for samfundsansvar og verdensmål, der deltog online fortalte herefter om de tendenser og forhold, der lige nu gør sig gældende for virksomheder ift. bæredygtighed bl.a. de større krav, der efterhånden stilles til virksomheder og finansinstitutioner om at dokumentere bæredygtighed f.eks. ift. EU´s Taxonomi. René fortalte bl.a. også om Erhvervsstyrelsens hjemmeside om samfundsansvar, hvor der er en præsentation af socialøkonomiske virksomheder samt om Rådet for samfundsansvar og verdensmål.
Se René Kusiers PowerPoints her

Herefter stod Mie Hansen for en kort rundtur præsentation af Arena Midt. Mie fortalte bl.a. at Arena Midt efter en række udfordringer er blevet en registreret socialøkonomisk virksomhed.Det har bl.a. krævet en række ændringer i vedtægterne.
Man kan læse mere om Arena Midt på: www.arenamidt.dk

Miia Rossi-Gray EU-Kommissionen afdeling for Beskæftigelse, sociale forhold og inklusion oplæg fra Netværksmødet, der deltog online, fortalte herefter om EU´s kommende Social Economy Action Plan.
EU forventer at offentliggøre sin Social Economy Actionplan d. 8. december 2021.
Miia nævnte 4 punkter, som er de vigtige fokus for planen:
– Creating the right conditions for social economy to thrive
– Open up opportunities
– Promote a better understanding of the social economy
– Boosting social innovation
Miia fortalte også at hun gerne deltager i et arrangement senere for at uddybe indholdet af Social Economy Action Plan når den er lanceret.
Man kan se Miia Rossi-Grays oplæg her

Til slut fortalte Per Bach kort om De online vejledningsarrangementer og Netværksmøder som Sociale Entreprenører i Danmark tilbyder som del af projekt Rummelig Genstart. Per fortalte også om European Social Enterprise Monitor – dansk rapporten er del af et europæisk projekt (ESEM), hvor foreløbig otte europæiske lande producerer årlige statusrapporter om socialøkonomiske virksomheder. Per opfordrede alle de tilstedeværende socialøkonomiske virksomheder til at deltage i den online spørgeundersøgelse der ligger til grund for rapporten for at styrke de socialøkonomiske virksomheders stemme og bidrage til at øge deres synlighed.
Endelig fortalte Per om Social Enterprise Day 2021 der er en global digital kampagne der afholdes 11. november 2021 for at sætte fokus på socialøkonomiske virksomheders positive impact.
Se Pers PowerPoints her


Læs korte beskrivelser af ressourcer og tilbud der blev præsenteret på mødet herunder:

Virksomhedssamarbejder og vejledningsforløb
Rummelig Genstart tilbyder i samarbejde med Kooperationen én-til-én vejledningsforløb, der hjælper virksomheder med at starte nye socialøkonomiske partnerskaber. Vejledningsforløbene varer fem måneder og gennemføres i perioden fra oktober 2021 til december 2022. Socialøkonomiske virksomheder kan søge om at deltage.
Læs mere her

Socialøkonomiske Leverandør Portal
Rummelig imidt projektet har arbejdet aktivt for, at offentlige ordregivere og øvrige i højere grad indkøber produkter og ydelser fra virksomheder, der tager et socialt ansvar og har led i indsatsen udviklet en Socialøkonomisk Leverandør Portal, hvor socialøkonomiske virksomheder i Region Midt kan registre sig med de produkter og services de tilbyder og på den måde blive synlige for indkøbere. Portalen fortsættes i under projekt Rummelig Genstart og gøres landsdækkende.
Læs mere her

Partnerskaber for sociale indkøb
En Rummelig Genstart indsats der ska styrke anvendelsen af sociale hensyn i kommunale indkøb samt at forbedre det gensidige kendskab og samarbejde mellem kommuner og socialøkonomiske virksomheder. Rummelig Genstart vil samle de danske kommuner, der ønsker at afsøge, hvordan de i højere grad kan indtænke sociale eller socialøkonomiske hensyn i deres indkøbspraksis.
Læs mere her

Online vejledningsarrangementer
Rummelig Genstart gennemfører i samarbejde med Sociale Entreprenører i Danmark og en række andre samarbejdspartnere en fortløbende række af online vejledningsarrangementer. Her kan sociale iværksættere og socialøkonomiske virksomheder kan få inspiration og sparring af fagfolk og praktikere med viden om socialøkonomiske virksomheder indenfor forretningsudvikling, fundraising, coaching og afklaring, PR og branding, juridiske forhold mm.. Socialøkonomiske virksomheder kan melde sig til korte online vejlednings sessioner og få sparring ift. de udfordringer, som de står overfor.
Læs mere her

Arrangementer målrettet socialøkonomiske virksomheder (Netværksarrangementer mm.)
Rummelig Genstart afholder i samarbejde med Sociale Entreprenører i Danmark og en række andre samarbejdspartnere en række arrangementer målrettet socialøkonomiske virksomheder.
Arrangementerne afholdes over hele landet, men nogle af dem vil ligge i Region Midt.  De har til formål at løfte socialøkonomiske virksomheders viden og kompetence ift. at fremme vidensdeling og samarbejde mellem aktører i det socialøkonomiske felt, for at sikre at de forholdsvis få ressourcer, der er i feltet anvendes på bedst mulig vis til feltets samlede bedste.
Læs mere her

European Social Enterprise Monitor – dansk rapport (ESEMDK)
ESEMDK rapporten er en årlig statusrapport om socialøkonomiske virksomheder baseret på et detaljeret spørgeskema som danske socialøkonomiske virksomheder kan udfylde online. Rapporten er del af et europæisk projekt (ESEM), hvor foreløbig otte europæiske lande producerer årlige statusrapporter for socialøkonomiske virksomheder. Den danske rapport blev første gang udgivet i august 2021 – og udgives næste gang i maj 2022.
Læs mere her

Social Enterprise Day
Social Enterprise Day er en international dag, der skal skabe opmærksomhed på de positive effekter, som socialøkonomiske virksomheder skaber verden over. Dagen ligger i Global Entrepreneurship Week og falder i 2021 d. 11. november. Danske socialøkonomiske virksomheder kan være med til at sættefokus på sig selv ved at bruge 5 minutter på at deltage i den digitale kampagne der kører på sociale medier på dagen under #WhoKnew og #SocialEnterpriseDay.
Læs mere her

 

Arrangementet er del af Rummelig Genstart, som er støttet af Den Europæiske Socialfond og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

 

 

 

 

 

Back To Top