skip to Main Content

Studietur til socialøkonomiske virksomheder på Fyn
Tid:
 Torsdag d. 30. marts 2017 kl. 10.00-16.30
Sted: Odense og Svendborg

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt d. 30. marts 2017 Studietur til socialøkonomiske virksomheder på Fyn med besøg i Svendborg og Odense.
Der var 7 deltagere.

Dagen startede i Svendborg hos ”WØ – cafe, butik og kompetencecenter”.
Her var der rundvisning og oplæg om WØ ved Kis Østergaard.

Kis fortalte WØ skulle oprindelig have startet startet i Nyborg, men det lejemålet caféen skulle ligge i blev lejet ud til en anden lejer to dage før start. Kis faldt derefter over lokalerne i Svendborg og startede i februar 2016 caféen i den Gamle Brandstation. Her har hun og familien lavet alt indvendigt fra vægge, udsmykning og inventar.

Café WØ er en registreret socialøkonomisk virksomhed, som både driver café, kursusvirksomhed, coaching og terapi. Kis vil gerne bruge virksomheden til at bringe udsatte tættere på arbejdsmarkedet og tilbyder et kombineret arbejds- og coachingforløb på caféen.
En af grundideerne i WØ er at skaber fællesskab. Det gælder både mht. at inkludered borgere med nedsat arbejdsevne, men også i forhold til at skabe fællesskaber for de almindelige cafégæster, der bl.a. oplever at have noget at være fælles om gennem brætspils arrangementerne, som foregår hver anden torsdag,
Caféen har haft lidt svært ved at få spiritusbevilling – men har fået det nu. Køkkenet laver både dressinger og pesto selv, og Kis har fået specialaftale med flere leverandører bl.a. med en fairkaffe leverandør og med Perks The.

Det er ikke nemt at drive en socialøkonomisk café og det er nødvendigt at have et stærkt forretningsfokus. Men pt. har caféen held med at sælge take away mm.  WØ´s åbningstid er fra kl. 10-18.
Kis har for øjeblikket ca. 10 stillinger i caféen.

Efterfølgende fortalte Christian Albertsen fra ”Det gamle værft” på Ærø om virksomheden.

“Det Gamle Værft – Øhavets Restaureringscenter” er en Registreret socialøkonomisk virksomhed.
Virksomheden har både et socialt og et samfundsmæssigt formål.
Det sociale formål er at fremme beskæftigelsen for unge med særlige læringsforudsætninger, samt at give folk, som f.eks. har været borte fra arbejdsmarkedet i længere tid, en mulighed for at komme tilbage.

Det samfundsmæssige formål er, at drive oplevelsesøkonomisk virksomhed på Det Gamle Værft, og restaurere bevaringsværdige skibe, samt at bevare og videreføre gamle håndværk. Dermed bidrager vi til både formidling om, og vedligeholdelse af, Danmarks kulturarv.

Tilsammen danner de to formål en synergieffekt i værftets daglige drift.

Det Gamle Værft startede i 2014, på en grund på Ærøskøbings gamle havn, hvor der har været skibsbyggeri siden 1700-tallet.
Byggeriet blev muligtgjort gennem et samarbejdet mellem Udviklingsfonden og Realdania, Region Syddanmark og Ærø Kommune.
Realdania har lagt 17 millioner i at man gerne ville støtte gamle håndværkstraditioner.
EU fonde har givet 6 millioner kr.
Ærø Kommune er forpligtet til at bruge 1 million i projektet, for at man kan få udløst EU pengene.

Det Gamle Værft i Ærø kalder ikke sig selv for et værft men –  for en maritim tumleplads – som arbejder med
bevaringsværdige skibe.

Christian fortalte at værftet i de tre år det har eksisteret har haft 300 personer igennem i aktivering, hvilket har været den primære indtægt for værftet. Personer i aktiviring omtales ikke om borgere men som kolleger. Der har ikke været en eneste af de 300 man har haft igennem som ikke haft
kompetencer der kunne bruges i værftet. Det er en vigtig tilgang, at der tages udgangspunkt i den enkeltes kompetencer og at der lyttes den enkelte. Det er en af grundene til, at værftet har haft stor succes .

Værftet sælger også forskellige produkter produeret af de personer der er i aktivering i de mange værkstæder, som værftet har.

Skibet Fylla er en del af virksomheden og det giver  ca. 300.000 kr. i overskud. Skibet sejler bl.a. med lejerskoler om sommeren mm.. I vinter, forårs- og efterårs sæson
fungere det som aktiverings mulighed.

Christian fortalte at Det gamle Værft har en omsætning på 5 million kr. for hele koncernen. Omsætning i butikken regner man med vil blive omkring 1 million  i 2017.

Værftet køre i øvrigt mange kurser teambuilding, lejer lokaler ud til bryllupper mm. og fungerer også som museum og turist besøgssted.

Efterfølgende var der frokost på WØ

Om eftermiddagen gik turen til Odense, hvor der var besøg hos ”At Danse med Livet

Her var der først oplæg af Serge Bodjo fra Fix´n´Bike

Fix’n’Bike er en socialøkonomisk virksomhed, som ligger i Voldsmose kvarteret i Odense. Virksomhedens er cyklistens svar på autohjælp, som med et helt unikt koncept kan garanterer Odenses cyklister et sikkerhedsnet, hvis der opstår problemer med cyklen.
Som cyklist er man vant til cyklen en gang imellem svigter – at der opstår en punktering eller en løs kæde. Hvis man er afhængig af sin cykel giver det ofte store logistiske problemer f.eks. i forhold til at komme på arbejde.
Hvis uheldet er ude, kan du ringe til Fix’n’Bikes vagtcentral og fortælle, hvor man holder med sin cykel. Efterfølgende kommer Fix´n`Bike så og fix’er cykelen. Man har også mulighed for at få en midlertidig lånecykel, så man kan fortsætte din dag med det samme, alt imens cyklen bliver repareret. Efter reparation af cyklen bringer Fix´n´Bike cyklen til en ønsket destination, og tager lånecyklen med retur.
Man kan tegne forskellige typer abonnementer, og man kan også ringe til Fix´n´Bike og betale pr. opgave.
Telefonen er åben kl. 6-22 alle årets dage med undtagelse af søn – og helligdage.

Der findes ikke nogen som tilbyder den type service, så Fix´n´Bike. Det var også grunden til at Fix´n´Bike blev udvalgt til Den Sociale Kapitalfonds Social StartUp forløb i 2015, hvor man bl.a. fik 100.000 kr. til investering i virksomheden.
Indtil nu har Sege og hans kolleger arbejdet stort set gratis, men efter nu at have været i gang i 2 år, er virksomheden efterhånden ved at være derhenne, den kan give delvis løn til de ansatte.
Udover autohjælpen standsætter Fix´n´Bike også gamle cykler og restaurere af reservedele. Planen er at oparbejde et lager af brugte reservedele, som kan sælges. Den type opgaver kan være arbejdsopgaver for de udsatte unge, som virksomheden arbejder med.

FIx´n´Bike arbejder i øjeblikket sammen udvikleren af To Good to Go appen om at udvikle en Fix´n´Bike aredes ipp som kan udbredes i Aarhus, Odense, Aalborg København. Og som kan fungere som ren kommerciel virksomhed som så skal give overskud til arbejdet i Fix´n´Bike.

Serge fortalte at FIx´n´Bike har 194.000 kr. fra Trykfonden til et projekt, hvor 10 unge drenge og piger er sammen i et 10 måneders forløb, kan vælge en brugt cykel med reservedele De skal så selv selv istandsætte cykelen. Deltagerne får også cykeltøj og det hele organiseres som klub og sluttes afmed et cykelløb.Projektet er rettet mod 7.-8. Tanken er at Fix´ n´ B skal servicere institutions cykler.

Efterfølgende var der oplæg ved Torben Jakobsen og Anne Marie Foverskov, som fortalte om At Danse med Livet, Et Brobyggende Fællesskab og Projekt Elmelund Skov.

Anne Marie og Torben er for øjeblikket i praktikforløb i virksomheden og leder bl.a. via fondsansøgninger efter midler til fremtidig fast ansættelse og løn. De vil f.eks. søge Trygfonden, Bikubefonden og Socialstyrelsens PUF midler.

At danse med livet er en non profit socialøkonomisk organisation, som består af en frivillig forening og en socialøkonomisk virksomhed. Et brobyggende fællesskab er et fællesskab af og for unge og voksne borgere i Odense Kommune, som er udfordret i dansen med livet på grund af stress, angst eller depression. Et fællesskab, hvor kreativitet, fortælling, bevægelse, natur, dialog og samvær er fundamentet i de projekter og aktiviteter, som man nysgerrigt sætter i søen og prøver kræfter med.
Det er tanken at alle bidrager med de ressourcer, de har og inden for de områder, som man brænder for og trives med. Og at man både alene og sammen kan reflekterende og støtter hinanden i at mestre og agere i “dansen med livet”.

Virksomheden vil gerne oprette praktik- og ressourceforløb for folk med lav arbejdsevne sammen med kommunen – som en indtægtsmulighed.
Her vil der være plads til mennesker, der kan arbejde mellem 3-5 timer om ungen også.

Torben har bl.a kontakt med arrangør, som skal afholde et stort løb til sommer, hvortil At danse med livet kunne levere ca. 1000 muleposer. Det kan være en af de opgaver som udsatte kan lave. Det kan evt. ske i samarbejde med en anden socialøkonomisk virksomhed i Odense, Superwerk, hvor Torben i øvrigt er tidligere ansat.

Andre ideer er at tage ud på plejehjem med en symaskine og lave småopgaver. Sy knapperi lappe ting mm.

Anne Marie har tidligere arbejdet i Ledsagerordningen i Odense Kommune. Den er blevet kraftigt beskåret, så her er der også potentielle opgaver, som At danse med livet kan lave.

Torben fortalte om Elmelund Skov, som bygger på et samarbejde med Park og Vej i Odense og Elsesminde Produktionsskole. I samskabelse vil man her kreere en lille naturlig oase midt i det store skovområde. Et kreativt rum for afslapning og reflektion for stressramte borgere i Odenses Kommune.

Projektet er under udarbejdelse, og At danse med Livet arbejder frem mod en partnerskabsaftale, så parterne i fællesskab kan løfte opgaven.

Anne Marie
At fortalte at, At danse med Livet har huset, hvor de hlder til nu mandag og torsdag – resten af tiden har AOF huset.

At Danse med Livet har også en kolonihave tirsdag og onsdag.

Man arbejder i øjeblikket for at få sit eget sted.

Fotos fra turen:

Studietur til socialøkonomiske virksomheder på Fyn 30-3-2017

Studietur til socialøkonomiske virksomheder på Fyn 30-3-2017

Studietur til socialøkonomiske virksomheder på Fyn 30-3-2017

Studietur til socialøkonomiske virksomheder på Fyn 30-3-2017

Studietur til socialøkonomiske virksomheder på Fyn 30-3-2017

Studietur til socialøkonomiske virksomheder på Fyn 30-3-2017

Studietur til socialøkonomiske virksomheder på Fyn 30-3-2017

Back To Top