skip to Main Content

Tid: Fredag den 20. november kl 10-16
Sted/base: Egebjerg Landsbyvirksomhed (ELV), Glostrupvej 13D, Egebjerg, 4500 Nykøbing Sj.

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt d. 20. november 2015 studietur til Socialøkonomiske virksomheder i Odsherred. Turen besøgte Egebjerg Landsbyvirksomhed, Fri og Fro økosamfund og virksomheden can alt redesign.
Der var 14 deltagere.

Signe Larsen

Turen startede på Egebjerg Gl. Skole, hvor Egebjerg Landsbyvirksomhed har base.
Signe Larsen og Natalie Neuffer fra Global Entrepreneurship Week (GEW)/Uge 47 var kommet på et kort besøg, og indledte derfor studieturen med kort at fortælle om GEW´s aktiviteter, som studieturen også var en del af.
Signe fortalte at hun/GEW gør meget ud af at komme rundt i landet og besøge iværksætterne. Hun understregede at GEW var meget interesserede i det sociale iværksætteri og gerne vil tage på besøge de sociale iværksættere også.

GEW er et verdensomspændende initiativ, der sætter fokus på innovation og entreprenørskab. Herhjemme ligger initiativet under Fonden for Entreprenørskab.
Læs mere om GEW her
Læs mere om Fonden for Entreprenørskab her
Signe kan kontaktes på signe@ffe-ye.dk

EGEBJERG LANDSBYVIRKSOMHED (ELV)
Herefter fortalte Morten Hylleberg om Egebjerg Landsbyvirksomhed. Det hele startede i 2012 som et forsøg på at bevare Egebjerg gl. Skole i lokalt regi frem for at bygningerne skulle blive til ejerboliger. Der blev indkaldt til et Borgermøde, hvor 150 mennesker deltog. Her stiftede man Egebjerg og omegns
Landsbylaug. 
Folk er med i fællesskabet når man bor i Egebjerg, man behøver ikke at betale for at
melde sig ind.Studietur til socialøkonomiske virksomheder i Odsherred
I forhold til skolen opstod en ide om at lave et kontorhus. Ideen blev præsenteret for Kommunen, og det viste sig, at ideen passede fint ind i Kommunens erhvervsstrategi. Det blev til “Odsherred IT og iværksætterhus”, som er et 2 års pilotprojekt. Morten fortalte at det har været et stort arbejde at markedsføre projektet og få folk til at komme og bruge(leje) huset. Kommunen ejer huset og Egebjerg Landsbyvirksomhed drifter huset. ELV betaler husleje det første år har kommunen betalt underskuddet. 2500 kr. om måneden for leje af et kontor.
Formålet med ELV er at yde økonomisk og rådgivningsmæssig støtte til lokale iværksættere, der brænder for at bidrage til en levedygtig vækst og udvikling i vores lokalområde. ELV er en socialøkonomisk og andelsbaseret virksomhed, som sigter på at skabe lokal beskæftigelse og udvikling, primært i og omkring Egebjerghalvøen. Andelsmodellen er netop valgt, så en bredere gruppe af aktører kan få medejerskab og indflydelse på den lokale erhvervsmæssige vækst og ud-vikling. Desuden anses andelsformen som en god mulighed for at mindre erfarne iværksættere, som evt. ikke råder over start- og udviklingskapital, møder erfarne virksomhedsejere og iværksættere om en gensidig interesse for social og økonomisk vækst i lokalsamfundet. Det koster 2.500 kr. om måneden for at leje et kontor. Selv om der har været udfordringer, går det den rigtige vej. Der er ikke lønnede jobs endnu i Egebjerg landsbyvirksomhed.
I forhold til aktiviteter i huset har ELV bl.a. haft succes med at lave et Rådgiver panel og holde Rådgiver panelaftener med rådgivning indenfor jura, IT…
Læs mere på: www.egebjerglandsbyvirksomhed.dk 

Grandhøjen – Nygårdens Gårdbutik
Annette Andersen fra Nygårdens Gårdbutik fortalte om Granhøjen der blev startet af Grethe og Torsten Mikkelsen for 30 år siden de som et værested for unge udsatte psykisk sårbare. Tanken var at de unge skulle være en del af samfundet og at det enkelte menneske skulle ses som ekspert i eget liv. Annette, Søren og Louise
For 10 år siden købte parret en gammel frugtplantage – da det kunne være et godt beskæftigelsestilbud for unge, hvor man kunne komme ud under åben himmel.
Granhøjen består i dag af en række forskellige bo-, beskæftigelses- og aktiveringstilbud til unge og voksne med psykiske lidelser og sociale problematikker. Botilbuddene spænder over selvstændige boliger med støtte og behandling i eget hjem, midlertidige og længerevarende botilbud. Granhøjen samarbejder med de socialøkonomiske virksomheder Hotel du Vest og Nygårdens Gårdbutik, der ligger i Odsherred. Her er psykisk sårbare unge og voksne en del af medarbejderstaben. Beskæftigelsen er en del af deres behandlingsforløb hos Granhøjen.
Granhøjen har haft en udfordring i forhold til at have fået et rygte om at udnytte psykisk sårbare. Efter at socialøkonomiske virksomheder er kommet på den politiske dagsorden har det dog været nemmere for Grandhøjen at fortælle mennesker, hvad det er de laver, og hvad de kan.
Virksomheden har ca. 1000-1500 besøgende om dagen i sommerferien.
Søren fortalte sin historie om at være kommunebarn med misburg, som kom på Grandhøjen for 8 år siden og er i dag fast ansat på fuld tid. Louise fortalte også sin historie om at gå fra at have svært ved at have kontakt med andre til nu at arbejde sammen med Sære. på Nygårdens Gårdbutik. Her har de to startet Nygårdens varenummer og stregkode system op. Det er et stort arbejde da der er 50.000 varer numre i en butik på 1000 m2.
Grandhøjen har 100 medarbejdere indskrevne beboere Nygårdens Gårdbutik har 5 ansatte.

Læs mere på: www.granhojen.dk

ODSHERRED KOMMUNE
Annette Friis fortalte om Odsherreds Kommunes aktiviteter og målsætninger i forhold til socialøkonomiske virksomheder
Odsherred Kommune skelner klart mellem social ansvarlighed og socialøkonomisk virksomhed. Kommunen har mange virksomheder, som udviser stort ansvar i forhold til at ansætte medarbejdere på kanten af arbejds-markedet. Kommunen arbejder også på at skabe flere socialøkonomiske virksomheder. I de forbindelse er kommunen meget optaget af at socialøkonomiske virksomheder har en stærk forretningside og kan sælge varer, så de er økonomisk bæredygtighed. Som Annette fortalte indebærer det bla.. at indebærer, at udsatte ansatte kan tjene penge (nok) til at dække deres løn.Annette Friis
Annette fortalte at der i Odsherred allerede er et lille netværk af socialøkonomiske virksomheder og nævnte CanAlt Design, Nygårdens Gøårdbutik, Hotel Du Vest, Legehytten.dk, Grib Bolden, Vig Festival og  Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum.
I de virksomheder er der i dag i alt 16 i ordinær beskæftigelse og 5 personer i afklaring/træning.
Ambitionen er at der i slutningen af 2018 kan være 100 ordinært beskæftigede i socialøkonomiske virksomheder i Odsherred – inklusiv fleks- og skånejobbere.
For at nå den målsætning g kikstarte socialøkonomien vil Odsherred Kommune bla. sætte den strategiske dagsorden for socialøkonomi og være ambassadør for den socialøkonomiske virksomhedsform: Kommunen vil lige ledes bakke op om forretnings- og partnerskabspotentialer og benytte sig af kommunens eksisterende muligheder i forhold til indkøb, mentorordninger og andre støttemuligheder. Samtidig vil man understøtte socialt iværksætteri og styrke viden og samarbejde om at fremme socialøkonomi internt i kommunen.
Kommunen har også set på mulige opgaver som kommende socialøkonomiske virksomheder kunne kaste sig over. Det kunne f.eks. være: Halservice, hal-cafe, event-praktik, servicering af legepladser, forsamlingshuse, spisehuse /fællesspisningshuse, pasning af dyr på naturområder. Det kunne også være opgaver inden for park og vejområder, byservice og byopgaver eller i forhold til turismeservice Turismeoplevelser .
Se Annette Friis´ PowerPoint her

Læs mere om Odsherreds Kommunes målsætninger for socialøkonomiske virksomheder: Klik her!

HØRVE BAZAR
Ivan Normann Andersen, der er historiker og i færd med at tage master i Lokalsamfundsudviklig. Han fortalte om Hørve Bazar projektet.
Ivan fortalte at projektet startede med et ønske om, hvordan man kunne udnytte de mange tomme lokaler i Byen. For at mobilisere folk satte Ivan opslag op om, at han ville befinde sig sig på byens torv på fast tidspunkt hver dag for at få kontakt til folk og høre deres ideer til hvad man kunne gøre.Ivan Normann
En ide var at skabe et marked – men både større og mindre avlere har ikke været så interesserede i at komme og stå der med deres varer.
De vil først være med, når der er en attraktiv afsætningskanal. Der bor ca. 80 flygtninge i Hørve, en ide var derfor om man kunne lave en bazar med etniske varer –et integrationsprojekt. Senere kunne der så komme lokale varer til.
Der arbejdes nu på at etablere en fællesskabsejet bazar i den gl. farvehandel i Hørve. Bazaren skal drives i det daglige af flygtninge, der tilbyder etniske varer og tjenester. Der tilknyttes endvidere en café/køkken, der bl.a. anvender ”restpro-dukter” fra bazaren til et folkekøkken med tilhørende arrangementer og kulturelle oplevelser. Der bliver mulighed for at leje sig ind, for at få varer i kommission, showroom og klameplads. Det forudsætter, at der opstår en ”vi-følelse” om-kring bazaren mellem flygtningene og lokalsamfundet. Flygtningene tilbydes en hjælpende hånd til virksomhedsdrift i det danske samfund og indgår samtidigt som en lokal ressource, der bidrager til byens udvikling.
Odsherred er ved at arrangere konference om, hvordan man sikre, at de mange ressourcer flygtninge har kommer i spil, så den ide har også passet fint sammen med kommunens yderligere tanker.
Projektet har undersøgt om bazaren kunne være en ide til socialøkonomisk virksomhed, og kommunens erhvervsrådgivere, bl.a. Annette Friis, har også ydet vejledning. Der skulle findes penge til istandsættelse af lokaler, varelager mm. Har bl.a. rådført sig med projekt på Holbæk Havn også for asylansøgere. De er i projektet i 3 måneder.
I forhold til Odsherred Kommune er der behov for at finde en forretningsplan, der kan vise at man har et projekt, hvor de ansatte kan tjene lønnen til sig selv.
Lokale foreninger i Hørve vil også gerne projektet, men der er mange etniske butikker der går ned, da det kan være svær branche og mange kommer uden lokalkendskab. En tanke har været at Bazar-projektet måske kunne hjælpe i den forbindelse.
I forbindelse med at udvikle Bazar-projektet vil det være vigtigt at kundegrundlaget er i orden – hvilket også indebærer at få danske og ikke kun etniske kunder.
For at kunne sætte tal og lave forretningsplan og budget for projektet, er det nødvendigt at vide hvilke varer Importører har.
Ind til videre har arbejdsgruppen bag projektet været nødt til at parkere den socialøkonomiske del og først sikre, at der er en velfungerende forretningsplan. Forretningen skal være der, for at der også er plads til at tænke socialt.
Yderligere oplysninger om projektet kan fås hos Ivan Normann på email: ivannormann@gmail.com

Læs mere på: http://lokalvaerket.dk

Egebjerg

CAN ALT REDESIGNCAN ALT REDESIGN
Efter frokost var der besøg hos CanAlt Redesig som redesigner og producerer tasker, forklæder, sækkestole, penalhuse mv af genbrugsmaterialer. Mette Petersen fortalte at virksomheden får materialer fra bl.a Berendsen tekstil, Vig festival, Vig autoophug, og lokale landmænd.  CanAlt har lavet et samarbejde om at pråducere nogen af virksomhedens produkter i Nyborg statsfængsel og hos Medusa, Center for voldsramte kvinder i Holbæk. Produkterne fremstilles af kasserede materialer, hvilket sparer miljøet for CO2 udslip, vandforbrug og kemikalier.
CanAlt tager også ansvar for mennesker ved at skabe en lokal arbejdsplads, hvor der er plads til fællesskab, innovation og skæve ideer. Her er der plads til mennesker, der ellers ville står uden for arbejdsmarkedet. Virksomheden holder til i lokaler, hvor der tidligere foregik produktion, der nu er flyttet til udlandet. Det giver nemlig god mening for virksomheden at være med til at løfte en lokal udvikling i et landdistrikt, hvor der er behov for nye beskæftigelsesmuligheder og initiativer.
Mette fortalte at virksomheden på den måde også tager et samfundsøkonomisk ansvar.
Hos CanAlt var der også tid til en kort præsentationsrunde af deltgere på studieturen.
Se deltagerliste her
Læs mere om CanAlt på: www.canaltredesign.dk

FRI OG FRO ØKOSAMFUND

FRI OG FRO ØKOSAMFUND 
Til sidst var der besøg hos Fri og Fro er en andelsforening og et økosamfund. Morten Hylleberg fortalte at man i Fri og Fro stræber efter at bygge og leve billigt og bæredygtigt i en social sammenhæng.
Foreningen købte og overtog grunden i november 2004 og siden da er foreløbigt 14 af foreningens huse blevet taget i brug. Grunden fremstår stadig som en byggeplads med materialer og midlertidige byggeri. F.eks. er fælleshuset ikke færdiggjort endnu.
Foreningens medlemmer er selv entreprenører på egne huse og forsøger på den måde at skabe en bæredygtig drømmebolig, der er til at betale. Morten har bygget sit eget hus i Fri og Fro ved at spare de 300.000 kr. samen som huset kostede. Det betyder at hans familie (2 voksne og 2 børn) kan sidde i boligen til en meget billig husleje. Det betyder bl.a. at Morten kan nøjes med at arbejde 20 timer om ugen som politimand.
Ud af de 14 boliger er måske lykkedes for halvdelen at indfri visionen om at bo gældfrit.
Læs mere om Fri og Fro på: https://sites.google.com/site/friunderhimlen/

FRI OG FRO ØKOSAMFUND

Back To Top