skip to Main Content

Tid:  Fredag d. 21. november (uge 47) 2014 kl. 7.30-18.00
Sted: Besøgssteder i Nordjylland
Pris: Medlemmer: 300 kr. Ikke medlemmer 400 kr.
Prisen var inkl. bustur og frokost på Skovsgaard Hotel (man betalte selv for drikkevarer)

Sociale Entreprenører i Danmarks studietur i uge 47 i 2014 gik denne gang til Nordjylland.
Der var 14 deltagere på turen.
Der var besøg hos Huset Venture Nordjylland i Nørresundby, og hos virksomhederne bag Skovsgård Modellen.
Skovsgård Modellen blev d. 28. oktober 2014 kåret som vinder af Socialøkonomisk Årspris 2014.

Der var afgang fra Musikhuset i Aarhus kl. 7.30

1. besøgssted var: Huset Venture Nordjylland i Nørresundby.

Her fortalte direktør Inger Steen Møller om virksomheden.Inger Steen Møller
Huset Venture Nordjylland har eksisteret siden 2007, hvor Inger Steen Møller grundlagde stedet som en socialøkonomisk virksomhed. Ideen er den samme som Huset Venture i Aarhus, men Huset Venture Nordjylland er helt sin egen.
Virksomheden er primært finansieret af satspuljemidler, men arbejder til stadighed frem mod at blive selvforsørgende.
Den grundlæggende i Huset Venture Nordjylland er at skabe arbejdspladser på det rummelige arbejdsmarked.
Idag har Huset 32 medarbejdere heraf 28 på særlige vilkår samt 2 praktikanter.
Medarbejderne har alle mulige forskellige 
baggrunde, både helbredsmæssigt og uddannelsesmæssigt. Men næsten alle har erhvervserfaring fra før ”ulykken”/deres handicap.

Huset Venture har haft mange forsøg på vejen i bestræbelsen på at skabe rummelige arbejdspladser til handicappede: Økologiske grøntsager, Telemedicin, Magnetdyner, Kostvejledning/akupunktur mv.

I dag har virksomheden en Økonomi- og administrations afdeling med 14 medarbejdere. her laver men bl.a. regnskab for 18 menighedsråd og 14 private virksomheder.
Huset har også en IT/grafisk og grafisk afdeling, hvor man laver hjemmesider, grafisk produktion, netværksløsninger og også har et datawarehouse. Afdelingen yder også fjernsupport og support i selve Huset Venture Nordjylland.

Huset Venture Nordjyllands Udviklingsafdelingen har længe haft et ønske om at skabe arbejdspladser for ufaglærte. Det er nu lykkedes via projektet “Huset Venture Service”.Huset Venture Nordjylland
Huset Venture Nordjylland påbegyndte allerede i 2013 et tæt samarbejde med Ikea og Jobcenter Rebild med det formål at udvikle nye metoder, som kan medvirke til at indsluse personer med begrænset arbejdsevne på arbejdsmarkedet.
I  i januar 2014 blev mundede dette samarbejde ud i opstarten af “Huset Venture Service”, der her startede som et særskilt projekt finansieret af satspuljemidler. Fokus er at udvikle arbejdsevnen for personer på kanten af arbejdsmarkedet – eksempelvis for personer i ressourceforløb. Der løses konkrete opgaver i Ikeas køkken samt inden for lager og logistik samt returvarer.
Der udover har projektet til formål at stille en prøvebane til rådighed for personer på kanten af arbejdsmarkedet, der har behov for afklaring eller opkvalificering.
Indtil nu har erfaringerne med projektet været gode og alle er positive i forhold til at fortsætte projektet.
Man kan læse midtvejsevaluering af Huset Venture Service her

Huset Venture Nordjylland oplever de samme spørgsmål og skismaer som mange andre socialøkonomiske virksomheder. F.eks. mellem at være ”sociale” og ”økonomiske” og præcis, hvor den snitflade skal lægges. Hvor selvforsørgende skal virksomheden være? Hvordan opfattes virksomheden af omverdenen? Hvordan skal samhandel med kommunerne være og hvordan kan den udvikles? Skal ekspensionen af virksomheden fortsætte?

Huset Venture Nordjylland deltager i det nordjyske netværk for socialøkonomiske virksomheder Socialøkonomi Nordjylland, hvor der holdes lokale netværksmøder 4-5 gange om året. Huset deltager også internationalt arbejde, og samarbejder i øvrigt med Væksthus Nordjylland og Regionen omkring socialøkonomi og iværksætteri.
ENdelig understregede Inger Steen Møller, at s
ocialøkonomi er ikke hele svaret, men det kan være en del af løsningen til at skabe et mere inkluderende samfund. 

Herefter var der oplæg v/ Kirstine Green Jensen fra Cafe Kox i Brønderslev.
Café Kox
Cafe Kox, er en socialøkonomisk virksomhed i Brønderslev.

Brønderslev har ca. 11.000 indbyggere og Cafe Kox er byens eneste cafe.
Udover caféen har byen spisesteder i form af et hotel, en restaurant og en hav af pizzeriaer og take-away madsteder.

Cafe Kox en lille cafe med pt. 24 pladser, men med mulighed for mere. Vi har en gårdhave, som bruges fra forår til efterår med plads til 10, men igen med mulighed for udvidelse.
Caféen har en lille menu, med vægt på kvalitet og at lave mange ting fra bunden.
Der lægges vægt på fornuftig pris og højt serviceniveau. Da Brønderslev er en lille by er man meget af af et godt rygte.
Der lægges også vægt på et godt samarbejde med handelstandsforeningen og borgerforeningen i byen.

Idéen til caféen kom egentlig fra en borger i byen., der gik til den tidligere borgmester og foreslog at kommunen åbnede en café med muligheder for at hjælpe nogle af byens borgere på kontanthjælp.
Borgmesteren synes om ideéen, og der blev nedsat en styregruppe, hvor AOF var heldig at blive inviteret med i. AOF bød ind på opgaven og etablerede caféen som en socialøkonomisk virksomhed og ejer dermed caféen. Der blev lavet en samarbejdsaftale med kommunen.
Caféen fungerer som et madsted, men også som et uddannelsessted for op til 15 unge fra Brønderslev kommune.

Selvom caféen er åbent på baggrund af socialøkonomiske begrundelser, så drives caféen som en professionel virksomhed med et profitskabende formål, og målet er at virksomheden skal hvile i sig selv økonomisk efter de første 2 år.

Det socialøkonomiske projekt indgår ikke i finansieringen af caféen. Uddannelsesaktiviteterne er et særskilt projekt, som foregår i caféen.
Der er selvfølgelig en nyttevirkning for caféen, men den indgår ikke i forretningsgrundlaget og de økonomiske forudsætninger for driften.

Den sociale model
Caféen har plads til 15 medarbejdere, 10 fra beskæftigelsesområdet og 5 førtidspensionister efter SEL § 104. De har forskelligt timeantal, men lige nu har de fleste fuld tid, som er 25 timer fordelt på 5 arbejdsdage, hvor der er åbent seks dage om ugen – man-lørdag.

Der er ansat 2 fuldtidskokke, som også brænder for at gøre en forskel for medarbejderne dernede, men er fokuseret på at cafeen kører rundt.

Oprindeligt var det meningen at beskæftigelsesafdelingen skulle sende unge mennesker, som gerne ville inden for køkkenfaget eller lign. men som skulle afklares om de kunne og motivere dem.
Men den gruppe caféen har fået, er en noget tungere målgruppe. Primært kvinder, som har sociale og psykiske problemer, som har gjort at de har en meget lille eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet.
Det typiske forløb i Café Kox tager ca. 1 år, før borgeren er afklaret eller klar til at komme i et videre forløb.
De bliver opkvalificeret via hygiejnekursus og de bliver FVU- testet, og efterfølgende opstartes der evt. undervisning.

Der har været en god dialog med kommunen om denne målgruppe, og hvad der forventes af sådan en gruppe.
Generelt er der et godt samarbejde med kommunen både ift. forventningsafstemning, visitering og resultater og daglige samarbejde.

Den gode historie
Café Kox har opnået fine resultater i forhold til den sociale indsats
Nogle enkelte medarbejdere er stoppet i forløb i Cafée pga. helbredsproblematikker, som har været ude af caféens hænder. Men stort set alle andre, som har været i forløb i Café Kox er kommet videre med en praktikker på ordinære vilkår, løntilskud med henblik på arbejde og uddannelse.

Et eksempel er Susan, der har været i caféen siden oktober 2013, dvs. i lidt over et år.

Hun er 31 år og har aldrig været i ordinær beskæftigelse. Hun dumpede alle fagene i 9. klasse.
Hun har været diagnosticeret med depression, men er derudover også blevet diagnosticeret med en udviklingsforstyrrelse, som betyder at hun har svært ved at begå sig socialt. Hun har besvær med at andres humor, f.eks. brug af ironi eller sarkasme. Hun har svært ved at læse imellem linjerne og følge med i nogle samtaler. Socialt har hun egenskaber som en 12-årig.
Som 20-årig fik hun fjernet sit barn.

Da hun starte led hun af manglende selvværd, negativitet og depression.
I dag har Susan et stort ansvar i caféen. Hun kan lave meget af maden, betjene kunder, styre kasseapparatet laver specialkaffer mv.
Hun kan stadig have svært ved meget travle perioder, men det kan også svinge meget afhængig af hendes humør.

Anja er blevet optaget på Serviceassistent og rengøringsuddannelsen fra den 15. januar 2015, og i forbindelse hermed er hun startet med FVU-undervisning ved siden af praktikken i caféen.

Hun har samvær med hendes datter hver anden weekend, og hendes forhold til kæresten, som også er hendes eksmand er stabilt og det samme gælder forholdet til familien, dog med enkelte udsving.
Hun har fået en tro sig selv og sine evner.
Café Kox har en stor tro på, at hun vil gennemføre uddannelsen og kunne varetage et arbejde. Hun vil altid have nogle sociale vanskeligheder, men hun vil kunne begå sig på en ordinær arbejdsplads.

Studietur til socialøkonomiske virksomheder i Nordjylland

Udfordringer

En af de store udfordringer for Café Kox er at sikre en bæredygtig forretningsdrift. Det er en ny virksomhed og det er også en udfordring i forhold til det område (en lille by) Caféen ligger i.
Pt. er der også problemer med manglende visitation fra Jobcenter, hvilket også gør virksomheden sårbar i forhold til den daglige drift.

Der ligger også en stor udfordring i at have længere åbningstider, f.eks. om aftenen og i forbindelse med arrangementer. Personalet bestemmer og vælger nemlig selv, om de vil arbejde sent om aftenen og i weekenden.

Nye tiltag
AOF planlægger et nyt tiltag – ”Råvaremarkedet”, der skal have base i Hjallerup i Brønderslev Kommune. Planen er at man her skal dyrke egne råvarer, der skal bruges til produktion af pesto, marmelade mv.
Der er tale om en anden målgruppe end til Café Kox, men der er stadig fokus på beskæftigelse og uddannelse.

Lars Overvad fortalte herefter om Projektet Levefællesskab i Nordjylland.Lars Overvad
Lars har det seneste års tid været i gang med med et stort socialt iværksætteriprojekt om at skabe levefællesskaber i stil med Herta Levefællesskab i Herskin vest for Aarhus, der er bygget op omkring udviklingshæmmede mennesker.
Lars er uddannet Civilingeniør og har arbejdet som sådan i 10 år. Han har yderligere arbejdet 10 år som rådgiver i det boligsociale arbejde i Aalborg og har senest taget en dybdetarapeutisk uddannelse.
Han vil gerne kombinere erfaringerne fra sit hidtidige virke til et iværksætteri, der også kan blive til en virksomhed og et arbejde ved at skabe levefællesskaber i stil med Hertha.

Lars har som et forsøgsprojekt fået lov til at være videns- og vækst iværksætter i 9 måneder på dagpenge.
Tanken bag forsøget er, at der er brug for iværksætteri i Danmark, og at han via forløbet kan danne fundament for at skabe sit eget arbejde. I perioden må han ikke opstarte egen virksomhed, men må gerne reseache, samle viden og knytte netværk.
I første omgang ønsker Lars at etablere et enkelt levefællesskab inspireret af Herta, men på sigt kan levefællesskabs modellen kopieres til mange andre steder og bruges for at hjælpe og skabe optimale forhold for mange andre grupper end udviklingshæmmede.

Herta Levefællesskab er en økosamfund med nu 135 mennesker bygget op omkring en institution for udviklingshæmmede. Herta har flere forskellige små virksomheder bl.a. landbrug, mejeri og bageri, hvor de udviklingshæmmede kan få mulighed for at arbejde på deres betingelser. Herta er i det hele taget udtryk for et meget rummeligt menneskesyn, hvor alle kan virke og være med.

Lars vil som nævnt placere Levefællesskabet i Nordjylland, hvor der allerede er taget kontakt til Rebild og Skørping som mulige placeringer.

Lars har allerede haft møde med en gruppe af mennesker, der er interesserede i at bo i levefællesskabet, og arbejder i øjeblikket med hvordan man kan lave en fond som kan danne rammen for projektet.

Kontaktoplysninger til Lars Overvad: Email: larsovervad@gmail.com
Tlf. 29 61 68 96 

Til slut fortalte Per Andersen stifter af Re-cykel om virksomhedens arbejde.  

Re-cykel ApS er en socialøkonomisk virksomhed, der har til huse i Aabybro, Nordjylland. Virksomheden ejes af SID JOB ApS.
Per Andersen
Re-cykel ApS er en non-profit virksomhed med et socialt formål, hvor overskuddet geninvesteres i virksomheden og/eller bruges til økonomisk støtte for unge, som er på vej i uddannelse eller på arbejdsmarkedet i Jammerbugt Kommune.

Virksomhede har som en af ydelserne indsamling af tilvejebragte cykler i hele landet. Denne aftale er gennemført med Gjensidige Forsikring.
Re-cykel ApS har erhvervet cyklen, fra Gjensidige Forsikring.
Når Gjensidige Forsikring har forsikringserstattet en cykel, indtræder Gjensidige som ejer af cyklen. Videresalg kan derfor ske uden juridiske forbehold. Køberen har således fået en brugt cykel, som ikke er behæftet med gæld eller på anden vis kan gøres til genstand for krav fra tidligere ejer.

Cyklerne efterses og laves i stand af en faguddannet cykelmekaniker. Dernæst sælges nogle af cyklerne online på www.re-cykel.dk.

Det er tanken at der skal være faste medarbejdere på Re-cykel ApS, og at der vil løbende blive tilknyttet arbejdskraft fra virksomhedens Unge-projekt ”SMS”.

Re-cykel er dannet den 1. januar 2012 som et anpartsselskab og har en bestyrelse bestående af 1 person fra fagforeningen, 1 medarbejder fra Jammerbugt Kommune samt 2 ledere fra det private erhvervsliv.
Re-cykel ApS har til huse på Nordstjernevej 4 i Aabybro, Nordjylland.

SID JOB ApS er etableret af SID Nordjylland, nu 3F Nordjylland.

SID JOB´s formål er at vejlede ledige om uddannelse og arbejde, dermed støtte såvel dagpengemodtagere som kontanthjælpsmodtagere med at finde deres vej til arbejdsmarkedet.

SID JOB varetager vejledning af ledige, afholder kurser og motivationsforløb af kortere og længere varighed, alt efter behov.

I samarbejde med den enkelte ledige etablerer viirksomheden kontakter til lokale virksomheder i regionen og aftaler ordinære arbejdsforløb eller arbejdstræningsforløb, der efterfølgende giver den ledige fast ordinært arbejde.

Forløbet kan også indeholde en mentorordning, der sikrer faglig opkvalificering i virksomheden, således at den ledige bibringes de nødvendige kvalifikationer for at varetage en arbejdsfunktion.

Læs mere på: www.sidjob.dk

Herefter kørte bussen til 2. besøgssted: Skovsgård Hotel
Her blev der først spist forkost og herefter viste hoteldirektør Erik Klit rundt på hotellet.

Skovsgård Hotel er et andeledes hotel – en socialøkonomisk virksomhed, som viderefører det traditionsrige jernbanehotel i Skovsgård på nye vilkår.Erik Klit
Skovsgård Hotel drives af en stab på ca. 20 medarbejdere. Hotellet er en social økonomisk virksomhed og fungerer som arbejdsplads på særlige vilkår, for mennesker, der af forskellige grunde ikke har kunnet få fodfæste på det almindelige arbejdsmarked. Vi har en høj grad af ligeværdighed på arbejdspladsen og arbejder sammen om at få tingene til at fungere.
En del har været ansat i mange år, men der kommer med jævne mellemrum nye til. Arbejdspladsen er åben for nye medarbejdere, som ønsker en meningsfuld beskæftigelse og at være en del af socialt arbejdsfællesskab.

Siden 2010 har Skovsgaard Hotel haft en STU-uddannelse sammen med de socialøkonomiske virksomheder Købmandsgården og Råd & Dåd, der ligger samme område. Hotellet bruges med jævne mellemrum som praktiksted for STU elever.

Udover restauranten, hvor der er plads til 50 spisende gæster har hotellet 5 værelser til overnattende gæster, en slyngelstue, et kursuslokale en stor fest sal og en have, der også bruges til arrangementer om sommeren.
Hotellet rummer også et PC-værksted, der åbnede i 2010 åbnede, og som er værksted for reparation og salg af it-udstyr , pc`er, soft -og hardware.
Se mere om lokaler her

Skovsgård Hotel har eksisteret på de nuværende vilkår siden 1992. Det ejes på andelsbasis af borgerne i Skovsgård og andre, som synes ideen er værd at støtte op om.Omkring 1990 var hotellet gået fallit flere gange, men en kreds af engagerede borgere i Skovsgård fik ideen til at reorganisere hotellet som et andelsselskab med det formål at sikre fortsat hoteldrift i Skovsgård, At skabe arbejdspladser på særlige vilkår for mennesker som står uden for arbejdsmarkedet og at danne rammen om kulturtiltag og medborgerhuslignende aktiviteter i Skovsgård.

Skovsgård Hotel har pt. 280 andelshavere og en andelskapital på ca. 300.000 kr.

Skovsgård Hotel henter 38% af indtægten på driften. Den resterende del af indtægten hentes på salg af ydelser til kommunen.

Efterfølgende viste Jan Degrauwe viste rundt på Chenillefabrikken (Købmandsgaarden)

Jydsk Chenillefabrik i Skovsgård blev etableret i 1955, og her blev der produceret piberensere, og produkter der kunne fremstilles af piberensere. Så som nisser, kyllinger mm.. Virksomheden havde på et tidspunkt 20 ansatte og 300 hjemmearbejdere, der leverede til virksomheden. 

Bygningen er købt i 2012 og skal danne base for den socialøkonomiske virksomhed Købmandsgården.

Stiftelsen Købmandsgården er en selvejende institution, som er rammen om forskellige bo- arbejds- og fritidstilbud for psykisk udviklingshæmmede, og tilgrænsende grupper.

Købmandsgårdenoprindelig startet i 1983 og i de oprindelige lokaler i Torslev er der stadig bofællesskab for 7 udviklingshæmmede.
Det overordnede formål for stiftelsens virke er at skabe muligheder for et sammenhængende liv for udviklingshæmmede, at arbejde for lokale bo-, arbejds- og fritidsmuligheder med henblik på at give udviklingshæmmede og tilgrænsende grupper de bedste vilkår for et aktivt samspil med nærmiljøet og at udvikle et aktivt og eksperimenterende miljø, hvor den enkeltes ressourcer udvikles og styrkes for at opnå størst mulig livskvalitet. 

Chenillefabrikken skal danne basis for arbejdsmæssige tilbud for de udviklingshæmmede.Jan Degrauwe
Samtidig er det håbet at borger i byen vil bruge bygningen og faciliteterne til aktiviteter, så bygningen også kan blive et levende og aktivt sted for byen. Der er bl.a. planer om at lave læse cafeer. Der er også en teatersal i bygningen, som det er oplagt at stille til rådig for lokale beboere og initiativer. Det er helt gratis for lokale at låne lokaler i bygningen.
Købmandsgården håber, at man på sigt kan få byens borger med til at starte Chenillemaskinerne op igen. Det skal dels gøres for at involvere lokalområdet i Købmandsgårdens aktiviteter og måske også for at skabe en lokal attraktion. Hele maskineriet er fuldt brugbart, og der er stadig beboere i byen, som ved hvordan maskinerne virker.

Bussen kørte herefter til Attrup Camping, hvor Jan DeGrauwe viste rundt og fortalte om pladsen

Attrup har været Campingplads i 30 år, men blev en del af Stiftelsen Købmandsgården i 2007.
Den ligger i naturskønne omgivelser med udsigt til Limfjorden.Attrup Camping
Campingpladsen passer fint ind i Skovsgårdsmodellen, da det var svært at drive pladsen på almindelige vilkår.
Drevet som socialøkonomisk med et socialt sigte og vha. arbejdspladser til socialt udsatte fungere det imidlertid fint.
Pladsen lukker sidst i oktober, men den lille købmandsbutik på pladsen er åben hele året for at få lokale kan købe ind i butikken.
Det er ikke lykkes helt i det omfang man kunne ønske sig.
Bygningerne på pladsen, grilhytten og lokalerne kan bruges af de lokale beboere kvit og frit. Det sker bl.a. for at for at skabe lokal tilknytining til stedet.
Samtidig er denne måde at involvere lokalsamfundet på også med til at skabe en samfundsmæssige forståelse af socialøkonomi og de mennesker, der arbejder i de socialøkonomiske virksomhederne i Skovsgård Modellen.
Det er med til at tydeliggøre, at de udsatte faktisk laver reelt stykke arbejde til gavn for lokalsamfundet, og at der faktisk er tale om rigtige arbejdspladser.

Lokalt er der ifølge Jan DeGrauwe meget positivt feedback på de tre virksomheders arbejde og på Skovsgård Modellen som sådan.

Attrup Camping

Attrup Havne Café, som ligger tæt på Attrup Camping kan måske blive næste skud på stammen af virksomheder i Skovsgårdmodellen.
Caféen har også været svær at drive på almindelige vilkår, men kan måske også drives som socialøkonomisk virksomhed og dermed reddes for lokalsamfundet og for kommunen, for hvem den vil kunne være et vigtigt aktiv i forhold til turisme, og til at kunne tilbyde arbejdspladser til udsatte borger i form af fleksjob mm..
I øjeblikket ses der på muligheder for at redde caféen i samarbejde med medborgerforeningen, Bådlauget og Kommunen. 

Endelig var der besøg hos Råd og Dåd hvor Rasmus Højen fortalte om virksomheden og præsenterede Skovsgård Modellen.

Råd & Dåd har siden 1994, arbejdet for at skabe meningsfyldte bo- og arbejdsmuligheder, udfra et Socialøkologisk sigte, for mennesker, som af den ene eller anden grund, ikke kan klare ”ræset” på arbejdsmarkedet.
Råd og Dåd er et lokalt forankret projekt, som påtager sig et medmenneskeligt ansvar, både for lokal området og dets borgere.
Virksomheden arbejder udfra teorien om at ”alle duer til noget” og forsøger i bredt omfang at hjælpe til, at finde ud af hvilke resourcer hver enkelt har og udnytte dem noget produktivt.

Råd & Dåd har flere aktiviteter:Rasmus Højen
Gårdbutikken har et udvalg af økologiske kolonialvarer, sodavand, øl, vin og selvfølgelig virksomhedens egne grønsager.
Grøntsagskasser. De mange forskellige økologiske grøntsager, som virksomheden dyrker på markerne i Attrup tilbydes vi et grøntsagsabonnement med årstidens grøntsager.
Råd & Dåds håndværker og lansdsbyservice løser mange forskellige opgaver i lokalområdet bl.a. malerarbejde inde og ude, vedligeholdelse og udskiftning af træarbejde, mindre tømrer og snedker opgaver
og alt i havearbejde bl.a. klipning af hæk og græsplæne.
Genbrug. Råd & Dåd genbrug har pt. 1800 emner at kigge på, fra deciderede antikviteter som eksempelvis anstandskorde, chatoller og kister fra 1800-tallet, over gode brugsmøbler fra første halvdel af det 20. århundrede til den moderne retrostil fra 1950’erne og fremefter.

Skovsgård-modellen består af Råd & Dåd, Skovsgård Hotel
og Købmandsgården. Skovsgårdmodellen
Det er tre separate enheder – økonomisk,
juridisk, organisatorisk – men med fælles baggrund og de tre virksomheder har en
stor grad af samarbejde.
Historien, metoden og beskrivelsen af de tre virksomheder er beskrevet fyldigt i publikationen Skovsgård Modellen
Skovsgårdsmodellen vandt den Socialøkonomiske Årspris 2014

16.15 var der afgang mod Aarhus

SED studietur til socialøkonomiske virksomheder i Nordjylland

 

 

 

 

 

 

Back To Top