skip to Main Content

Tid: Onsdag d. 10. maj 2017 kl. 9.30-16.00
Sted: Studieturen starter på Malmö Högskola. Adresse: Gäddan, Citadellsvägen 7, Malmö
Tema: Hvad har Malmö at byde på af initiativer i forhold til socialt entreprenørskab, socialøkonomiske virksomheder og bæredygtig udvikling.
Arrangementet afholdtes i samarbejde med Fredrik Björk, der er ansvarlig for kurset i social innovation på mastersprogrammet Leadership for Sustainability ved Malmö Högskola.

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt onsdag d. 10. maj 2017 studietur til projekter i Malmö, der på
forskellige måder arbejder med socialt iværksætteri og bæredygtig udvikling.
Der var 11 deltagere.

Studietur til socialøkonomiske projekter i Malmö d. 10. maj 2017

Efter fælles togtur fra Københavns Hovedbanegår til Malmö Central og en kort gåtur indledtes studieturen på STORM på Malmö Högskola. (Adresse: Gäddan, Citadellsvägen 7, Malmö).
STORM er Malmö University’s helt nye innovations hub, som åbnede officielt d. 27. april 2017. Storm er tænkt som et forum, der skal inspirerer og skaber muligheder for studerende og ansatte fra hele Malmö Högskola (Malmö Universitet) for at udvikle idéer og løsninger på nuværende og fremtidige udfordringer. Det skal gerne ske med et tværfagligt mindset og ofte i samarbejde med det omgivende samfund.

På STORM tog Fredrik Bjørk i mod og en introduktion til dagen. Fredrik er ansvarlig for kurset i social innovation på mastersprogrammet Leadership for Sustainability ved Malmö Högskola, men han arbejder også på forskellige projekter bl.a. cirkulær økonomi.

Fredrik fortalte at social innovation, som begreb er mere brugt og mere accepteret i politisk sammenhæng og ifht. Fonde end begrebet socialt entreprenørskab. Der har i Sverige generelt været en stærk modstand mod entreprenørskab, og da begrebet socialt entreprenørskab blev introduceret, var der modstand, fordi man forbandt begrebet med en tilbagerulning af velfærdssamfundet.
Mens innovation mere blev koblet til f.eks. store succesfulde svenske virksomheder som Volvo og dermed også mere accepteret.

Fredrik fortalte, at Malmø er Sveriges mest socialdemokratiske by. Det er her det svenske socialdemokratiske parti er grundlagt den første socialdemokratiske avis.
Byen har haft Socialdemokratiske styre bort set fra 6 år siden socialdemokratiet stiftedes.

Studietur til socialøkonomiske projekter i Malmö d. 10. maj 2017

Malmö er også fuld af paradokser og udfordringer.
Der er  ca. 325.00 mennesker i Malmö,  som er den hurtigst voksende by i Sverige.
Det er en by med et stærkt innovations miljø og med stærkt fokus bæredygtig byudvikling.
Samtidig har byen en stor arbejdsløshed – 15% dobbelt så stor som resten af landet. Der er stor fattigdom og ulighed og megen vold og kriminalitet. F.eks. begås der ca. 2 mord om ugen i Malmö.

Den store computer producent Massive Entertainment er opstået ud af det innovative miljø. Virksomheden har produceret verdens mest solgte computer spil DIVISION  og tjent milliarder på det – og dermed skaffet masser af arbejdspladser til Malmö og masser spiludvikler fra hele verden strømmer nu til Malmö.
Fredrik fortalte at Malmö oprindelig var fokuseret på industriproduktion og bl.a. skibsindustriede i sin storhedstid verdens største lastskib. Men senere måtte både skibsværft og senere Saab fabrik lukke.
1995 fandt man ud af at industri ikke var vejen frem for Malmø. Et slag ord blev ”From Industrial city to city of knowlege”

Malmö Högskole blev grundlagt i 1998 som del af den udvikling. Den bliver næste år fuldt universitet.
Som nævnt er bæredygtig udvikling vigtig, og alt hvad der besluttes i Malmö er funderet i FNs Bæredygtighedsmål.

For 5-6 år siden kom også den sociale bæredygtighed mere på agendaen. Det gav sig bl.a. udslag i det stort co-creation projekt omkring et problem med skatere. Man besluttede at man ville bygge et sted udenfor byen hvor de kunne skate – en skaterpark. Men i stedet for at designe stedet ovenfra, besluttede man at spørge skaterne om hvordan skaterparken skulle se ud.
Det viste sig at skaterne havde masser af viden om materialer, design mm… Det hele er nu mundet ud i en stor og meget populær skaterpark i Vesterhamn. Her er der bl.a. afholdt VM i scatning, og sp følge af den store interesse stedet har skabt for skating er der er startet et skatboard gymnasium.

Til introducerede Fredrik kort dagens besøgssteder og fortælte kort om Penta helix-modellen for soical innovation, hvor der er 4 aktører – Public administration, Business, Academia og Third sector efterspørge social innovation. Midt i modellen arbejder de fritstående aktører som f.eks. kan være de sociale entreprenører som kan bevæge sig mellem sektorer og få ting/innovation til at ske.
Læs mere om Penta helix-modellen her

Se Fredriks PowerPointshow her

Hefter var der afgang til STPLN (Adresse: Stapelbäddsgatan 3, 211 19 Malmö)
Rundvisning og præsentation af STPLN
STPLN er et unikt
mødested, et Makers Space og en inkubator for kreative projekter, der ligger på
grænsen mellem det kommercielle, offentlige og non-profit.

Studietur til socialøkonomiske projekter i Malmö d. 10. maj 2017

På STPLN fortalte Bertil Björk om stedet. STPLN holder til i gamle skibsværft, som lukkede i 1973.
Stedet blev til sammen med den tidligere nævnte Skaterpark,  som blev etableret i nærheden. Man ville lave en park fordi skaterne forstyrrede i bybilledet.
Man viste ikke hvordan man skulle gribe det an. Så man spurgte skaterne selv og de vidste alt man byggede parken som blev som tidligere nævnt en stor succes.
Man betragter ikke skatere som et problem i Malmö i dag med en berigelse.

Da man skulle lave STPLN, tænkte man, at man kunne anvende samme model og lade brugerne bestemme.
Man ansatte en kvindlig projektleder som ikke havde et budget kun et tomt hus uden el, vand og varme. Projektlederen begyndt at invitere makers, kunstnere mm..

2011 blev huset ombygget, så der kom el., vand, varme og har siden da fungeret som makerspace og kreativ incubator og colaborative venue.
Huset, der er 2000 m2 stort, er åbent for alle med ideer og gerne indenfor forskellige områder håndværk, design og innovation.
STPLN har en lille organisation, der er 2 fuldtidsansatte og en trekvart tidsansatte. Her udover er der ca 15 projektansatte i kortere eller længere perioder. Stedet har ca. 13.000 besøgende – og det er vel at mærke aktive deltagere eller producenter. Her udover kommer ca. 10.000 besøgende til kulturbegivenheder.

Studietur til socialøkonomiske projekter i Malmö d. 10. maj 2017

Bertil viste rundt på stedet, som bl.a. indeholder:
Fabrikken, der er Sveriges første Makerspace med maskiner til digital produktion, snekeri og elektronik, som man kan blive medlem af for 2100 svenske kr. om året. I prisen indgår introkurser til alle de maskiner man får adgang til – udskæringsmaskiner, D3 Printere mm, .
Cykelköket, som er et gør det selv værksted, hvor man kan reparere og bygge cykler. Flere unge der ikke har råd til at købe nye cykler har bygget sin egen cykel. Stedet modtager en del gamle cykler , som bl.a. doneres af boligforeninger og masser at overskudsdele, som doneres af cykelhandlere i Malmö. Der tilbydes også kurser i at reparere  og bygge cykler.
Cykelköket  driver også Cykelbiblioteket, der lejer forskellige typer af cykler bl.a. elcykler, som kan bookes online.
Återskapa, der er et designlaboratorium, som arbejder med kreativt genbrug. Her kan både børn og voksne arbejde med spild- og overskudsmaterialer. Der der er ikke nye ting på stedet kun overskuds- og brugte materialer. Børnene lærer en del om at forholde sig til materialer ved at arbejde på stedet og om genbrug.

Studietur til socialøkonomiske projekter i Malmö d. 10. maj 2017

Joshua fra Connectors Societ , som holder til på STPLN fortalte om organisationen.
Connectors er et tværfagligt værksted og tegnestue, som arbejder med kollektiv intelligens og byplanlægning. Stedet kombinerer kunst, brugercentreret design og teknologi for at omdanne byrum.
The Connectors Society – Urban Design er startet af 5 udenlandske studerende, som gerne ville bruge deres kompetencer til at give tilbage til Malmö. Organisationen har organiseret 41 salon events, med ressourcepersoner, som er kommet og har holdt oplæg på STPLN. Senere har Connectors Society udvidet med at lave 24 timers hackatons – hvor unge har arbejdet med at løste udfordringer for Malmö By eller NGO´er. Hovedtanken bag organisationens arbejde er – hvordan civilsamfundet kan være med til at udvikle samfundet.
De har nu afholdt 5 af dem.
Man opbygger et team under hackatonen som derefter kan arbejde videre udover hackaton.

Connectors Society har vundet en konkurrence udskrevet af Malmö By om at udvikle boligområdet Petersborg, som The Connectors Society vandt .
I den forbindelse flyttede de ud i boligområdet og har her gennemført en lang process hvor beboere er blevet inddraget i at udvikle området på mange nye måder. Det er bl.a sket ved også at invitere hele verden til at komme med bud på, hvordan fremtidige offentlige rum kan se ud.

Herefter gik turen i bus til næste besøgssted Yalla Sofielund, der ligger i Sofielund – et bolig- og industriområde i Malmö.

Studietur til socialøkonomiske projekter i Malmö d. 10. maj 2017

Louise Johnsson Zea fra Yalla Sofielund fortalte om projektet.
Yalla Sofielund er et initiativ af ideer og muligheder tilat arbejde og socialt iværksætteri og holder til på Nobelvägen 23. Virksomheden tilbyder jobtræning i forskellige typer af aktiviteter, kombineret med praksis og teori. Yalla Sofielund har også fokus på sundhed, branche-orienterede svensk, iværksætteri, ligestilling mellem kønnene og arbejdskultur. Målet for virksomheden er at øge beskæftigelsen med den enkelte i fokus. Projektet er baseret på samarbejde mellem Malmø By, civilsamfunds organisationer og den socialøkonomiske virksomhed Yalla Trappen, der også holder til i Malmö og som arbejder med integration af indvandre kvinder.
Yalla Trappen er gået fra at være et kommunalt støttet projekt til at være en socialøkonomisk virksomhed med 14 millioner omsætning og 40 anssatte. Virksomheden får nu ingen tilskud fra Malmö Kommune. Yalla Trappen har været en stor succes, og har som en af de eneste socialøkonomiske virksomheder i verden fået kontrakt med IKEA, og har i den anledning fået en butik inden i IKEA i Malmö hvor de møbler som produceres på Yalla Trappen sælges.
Man har overvejet hvordan Yalla Trappens succes kunne kopieres til andre steder, og har i den anledning overvejet Social Frenchising, men er i stedet gået over til at lavet aftaler om at være mentor for at udvikle lokale virksomheder baseret på Yalla Trappens model.
Så Yalla Trappens folk fungere som konsulenter. Yalla Trappen har to af den slags aftaler med det offentlige såkaldte IOP aftaler (Idéburet offentligt partnerskap). Det er aftaler, som ikke indebærer midlertidig projekt støtte med, aftaler som giver vedvarende kontinuitet i et samarbejde mellem det offentlige og civilsamfunds organisationer.
Læs mere om IOP aftaler her .

Louise fortalte at man i Yalla Sofielund projektet arbejder efter erfaringerne fra Yallatrappen. Man arbejder med samme målgruppe, indvandrekvinder. Projektet er startet i sommeren 2016 og er tre årigt. Det er håbet at proektet ligesom Yalla Trappen kan springe ud som socialøkonomisk virksomhed efter projektperioden er slut.

Efterfølgende var der frokost på Yalla Sofielund.

Studietur til socialøkonomiske projekter i Malmö d. 10. maj 2017

Efter frokosten var der oplæg af Hjalmar Falck fra BID Sofielund
BID Sofielund er en non-profit organisation, der arbejder for at øge trivsel, tryghed og samhørighed i Sofielund. Organisationen er åben for alle, der ejer udlejningsejendomme og lokaler samt boligforeninger, landsby foreninger, butikker og virksomheder.
BID står for “Business Improvement District” og er en model for hvordan kommercielle ejendomsejere, der ønsker at arbejde sammen for i fællesskab at investere i og forbedre et område – kan gøre det. Modellen er udviklet i USA og Canada, hvor der er en obligatorisk lov, som angiver processen i så fald skal gribes an. Det er bl.a. sådan at hvis et flertal -75% af virksomhederne i et område ønsker at forbedre det – ja så skal resten af områdes virksomheder gå med. I Sverige er der endnu ikke lovgivning, men kun frivillige aftaler i forhold til BID processer.

Hjalmar fortalte at Sofielund området oprindelig havde en del uansvarlige ejendomsejere, som udlejede usunde lejligheder, der var i forfærdelig stand med mug på væggene og uden el, vand og varme. Man startede indsatsen i området med via Boligorgansiationer at tage de værste af dem til retten og vandt en af sagerne. Det betød, at man ret hurtigt fik dårlige ejere til at forlade området.

I forhold itl udvikligen af området er det bestemt, at alt hvad der sker i Sofielund må have en effekt ifht. FN´s Verdensmål. Man har f.eks. købt 10 sol-anlæg af 100m2,som er sat op på huse i området.

Se Hjalmars PowerPoints her

Herefter gik turen til fods til Malmö innovationsarena, hvor der var oplæg af Petra Flaum fra Centrum för Publikt Entreprenörskap
Malmö innovationsarena er et initiative, som er igangsat af Malmö By. Initiativet tager udgangspunkt i de barrierer, der er for innovation og bygge videre på et tidligere arbejde i Innovation Platform Malmø Sydøst. Det overordnede mål er at skabe et på alle måder bæredygtigt Malmö.

Studietur til socialøkonomiske projekter i Malmö d. 10. maj 2017

Petra fortalte at Malmö innovationsarena er finansieret af, EU, det svenske Erhvervsministeriet og Region Skåne.
Stedet rummer flere forskellige organisationer bl.a. Social Inovation Skåne, der er enregional organisation der bredt arbejder med innovation i regionen, Companion, der er Sveriges paraplyorganisation for kooperative ovirksomheder og organisationer, Centrum för Publikt Entreprenörskap, der arbejder med metodeudvikling, for hvordan man arbejder sammen i partnerskaber. Bl.a. gennem såkaldte Public Social Privat Partnership.
Petra fortalte at som indsats i indfrielsen af FN´s Verdensmål nr. 17  er der i et lovforslag i den svenske finanslov indført 15 indikatorer, som beskæftiger sig med bæredygtige udvikling.
Hun fortalte afslutningsvis at der i Malmö afholdes Social Innovation Day d. 1. Juni 2017 for tredje år i træk.

Dagen sluttede med en opsamling af Fredrik Bjørk.
Niels Johan Juhl Nielsen fra Sociale Entreprenører i Danmark takkede for Fredriks indsats med at organisere og gennemføre turen og tilbød at Sociale Entreprenører i Danmark for at give tilbage, vil arrangere en studietur i København for aktører indenfor bæredygtighed og social innovation i Malmö. På den måde vil vi også kunne vedligeholde og viderebygge netværket mellem aktører i København og Malmø og styrke det mellemnationale samarbejde.

Kontaktliste:

Malmö University /STORM:  Fredrik Björk, fredrik.bjork@mah.se  – mere om Fredrik på: https://blogg.mah.se/urbinnovate/om

 

STPLN:
Bertil Björk – bertil@stpln.se

 

Connectors Society:
Joshua Ng – joshua@stpln.se

 

Yalla Sofielund:
Louise Johnson Zea – louise.johnsson-zea@malmo.se

 

Fastighetsägare Sofielund/BID Sofielund:
Hjalmar Falck – hjalmar.falck@malmo.se

 

Centrum för Publikt Entreprenörskap/Social innovation Skåne:
Petra Flaum – petra.flaum@publiktentreprenorskap.se

 

FOTOS:

Studietur til socialøkonomiske projekter i Malmö d. 10. maj 2017

Studietur til socialøkonomiske projekter i Malmö d. 10. maj 2017

Studietur til socialøkonomiske projekter i Malmö d. 10. maj 2017

Studietur til socialøkonomiske projekter i Malmö d. 10. maj 2017

Studietur til socialøkonomiske projekter i Malmö d. 10. maj 2017

Studietur til socialøkonomiske projekter i Malmö d. 10. maj 2017

Studietur til socialøkonomiske projekter i Malmö d. 10. maj 2017

Studietur til socialøkonomiske projekter i Malmö d. 10. maj 2017

Studietur til socialøkonomiske projekter i Malmö d. 10. maj 2017

Back To Top