skip to Main Content

Haverefugiet i Sorø

Tid: Lørdag d. 8. juni 2013 kl. 9.00-16.00.

Sted: Sorø.  Mødested: Sorø Station kl. 8.45. Slut: 16.00 Sorø Station.
Pris:Medlemmer af SED: 50 kr. ikke medlemmer: 100 kr.


Sociale Entreprenører i Danmarks forårs studietur gik til Sorø og havde 14 deltagere.
Direktør Peter Knudsen fra ALTAN.DK havde stillet bus til rådighed for  deltagerne, så de kunne køres rundt mellem de forskellige besøgssteder.

Baggrund

Sociale virksomheder, CSR i almindelige erhvervsvirksomheder, partnerskaber mellem frivillige og virksomheder. Samarbejde mellem kommune og frivillige foreninger er trendord. Hvordan udfolder disse begreber sig i en mindre provinsby?

Er Sociale Entreprenørskaber et mere favnende begreb, som dækker bedre udenfor storbyerne end socialøkonomiske virksomheder og CSR? Hvordan fungerer netværk i en mindre by mellem civilsamfund, erhverv og kommune? Er det lokale demokrati gennem de politiske foreninger under ændring i forhold til civilsamfundets interesser gennem foreningslivet? Hvorledes udfolder nye bevægelser sig som social kapital i et lokalt netværk?

Hvad betyder kultur og naturrigdom for byen? Sorø har store skove, søer og naturområder (naturkapital) og et levende kulturliv i form af musik, kunst men også købstand men 1000 årig historie. Men også præget af store grusgravsområder, som står udækket i landskabet mellem store marker med landbrugets industriafgrøder.

Studieturen satte fokus på forskellige tilgange til Socialt Entreprenørskab i Sorø (i en radius af 10 km). En virksomhed der i 2012 fik en pris for sit CSR-arbejde. Et partnerskab mellem en SuperBrugsen og Farmers Market, der i 2013 har udviklet sig til en forening af producenter og kunder. En kvinde, der gennem mange år har drevet et lokalt herberg for hjemløse i sit eget hjem. Et partnerskab mellem en psykoterapeut og en forening om rehabilitering af sygemeldte stressramte Et foreningernes hus med Sorø Kommune som ejer af huset og som giver et lille driftstilskud.

Program:

Kl. 9.00: ALTAN.DK. Altan DK
Første besøg var hos det lokalt og landsdækkende Arkitektfirma/Entreprenørfirma,
der laver altaner og har fået en pris for deres CSR indsats i 2012. Direktør Peter Knudsen er meget engageret i lokalsamfundet og i medarbejdernes trivsel. Han fortalte om ALTAN.DK´s store sociale engagement. Et engagement der dækker støtte til lokale og danske initiativer og i Tanzania og Congo.
Især fortællingen om støtten til børnehjemmet i Tanzania efterlod et stort indtryk. Det var tydeligt at se, at Peter Knudsen personligt virkelig har oplevet, hvor stor betydninge det kan have, at man hjælper andre.
Se Peter Knudsens PowerPoint oplæg: Klik her!

Kl. 10.30: Farmers Market og SuperBrugsen. Farmers Market
Besøg på Sorøs Økologiske Grøntsags marked. Her sælges varer fra lokale producenter eller kvalitetsvarer fra små producenter i udlandet f.eks. oliven olier, vin og chokolade.
Formand Maria Kiersgaard fortalte om udfordringer og glæder ved at starte markedet op. Det hele startede med fire frivillige som havde et ønske om at gøre noget i forhold til at at have mulighed for at købe lokaltproducerede og økologiske varer. I  2013 blev der dannet en forening som i samrabejde med SuperBrugsen Sorø afvikler markederne. Markedet har ud over lokale producenter af grøntsager fra området og en frit lejdebod, hvor alle kan komme med egne grøntsager.
D. 8. juni var sæsonens første marked ud af ti.

Super BrugsenSuperBrugsen, Sorø er ejet af 4 andre selvstændige Brugsforeninger. Er samlingssted for lokale byområde og stort landområde.

Butikschef Søren Husted Sørensen fortalte om Brugsen samarbejde med lokale frivillige bl.a. Farmers Market som man giver plads foran Brugsen og et lokalt privat herberg, som får den mad som ikke længere kan sælges.
Brugsen har også sammen med Butiksrådet startet et emballageprojektet, hvor en stor udgift til renovation nu er erstattet af indtægt fra sorteret glas, pap, aviser og pap.

Kl. 12.30: Haverefugiet. Haverefugiet
Dagens frokost blev indtaget i Haverefugiets “halmballestue”.
Ejer af haverefugiet sygeplejerske Ella HilkerBesøg fortalte om haven om naturens gavnlige virkning på stress.

Der var mulighed for at få en smagsprøve på mindfulnesss på en tur i skoven med psykoterapeut Jakob Ørtoft.
Haven samler viden og erfaring om rehabilitering af arbejdsbetingede stressramte.
Haven er et eksempel på et socialt entreprenørskab  som er et partnerskab mellem ejer af haven,  en
psykoterapeut, en frivillig forening og med lokalsamfundet, som velvillige samarbejdspartnere. 

Kl. 14.30: VærkerneVærkerne
Dagen sidste besøg var på Værkerne, der  social entreprise mellem frivillige foreninger og Sorø kommune.
Formand for den frivillige forening som dreiver Værkerne Ole Ring fortalte om hvordan det tidligere elektricitetshus værkerne er blevet renoveret og er blevet til et foreningshus, hvor foreninger, grupper og paraplyorganisationer i Sorø kan få stillet lokaler gratis til rådighed.
Det koster 500 kr. om året for foreninger at være medlem og Sorø kommune yder et økonomisk bidrag til driften. 

Kl. 15.30
Afslutningsvis var der en kort opsamling ved Per Bach, formand for Sociale Entreprenører i Danmark.

Hvorefter der var afgang med bus til Sorø Station 

Back To Top