skip to Main Content
Tid: Torsdag d. 24. september 2020 kl. 14.00-17.00
Sted: Stjerneskibet, Havnegade 29 i Odense
Sociale Entreprenører i Danmark afholdt d. 24. september 2020 Stor Åben Workshop for sociale iværksættere på Fyn. Arrangementet blev afholdt i samarbejde Odense Kommune, KooperationenReach for Change og DISIE  og der var taget alle anbefalede forholdsregler i forhold til Corona mht. afstand, håndsprit mm.
Der var 16 deltagere og 6 fagpersoner gav sparring (heraf 4 online).

Om de Åbne Workshops for sociale iværksættere
De Åbne Workshops for sociale iværksættere er et samarbejde mellem Kooperationen, DISIE, Reach for Change og Sociale Entreprenører i Danmark.
Arrangementerne er tænkt som et forum, der skal bidrage til at støtte og styrke det økosystem af iværksættere, virksomheder, organisationer og aktører, der ønsker at skabe positiv social effekt og bidrage til at indfri FN´s verdensmål.

Hensigten med Åben Workshop-arrangementerne er dels at stille faglig sparring til rådighed for sociale iværksættere og dels at samle de forskellige aktører med interesse i det sociale iværksætteri og give dem mulighed for at netværke og finde samarbejdsrelationer.

Man kan deltage i arrangementerne hvad enten, man har en helt ny ide man ønsker sparring på, eller man har været i gang med sin virksomhed i et stykke tid og ønsker hjælp i forbindelse med konkrete udfordringer eller i forbindelse med skalering af virksomheden.

Hvornår
Arrangementerne er foreløbig blevet afholdt foreløbig to gange om året i Aarhus og København. Men vi vil gerne udvide med Nordjylland og region Syd fremadrettet. Derfor afholder vi denne første workshop i Odense og regner med at flere følger.

Hvem kan deltage?
– Sociale iværksættere der ønsker sparring på deres ide eller virksomhed
– Organisationer der arbejder med sociale iværksættere
– Fonde der ønsker at orientere sig om sociale iværksætter aktiviteter og mulige samarbejder
– Uddannelsesinstitutioner der har studerende som er eller kunne blive sociale iværksættere
– “Traditionelle” virksomheder der ønsker inspiration til at tage et større socialt ansvar
– Fagpersoner som ønsker at bidrage pro bono med deres faglighed for at hjælpe sociale iværksættere

Har du spørgsmål om workshoppene, kontakt Per Bach på per@socialeentreprenorer.dk

 

Fotos fra arrangementet:

Back To Top