skip to Main Content

Tid: Torsdag d. 1. november 2018 kl. 14.00-17.00
Sted: KPH Projects, Enghavevej 80-82, 3. sal i København

 

Sociale Entreprenører  Danmark afholdt i samarbejde med KPH Projects og Kooperationen Åben Workshop for sociale iværksættere på KPH i København d. 1. november 2018.
Der var 20 deltagere.

Til den Åbne Workshop havde Sociale Entreprenører i Danmark sammen KPH og Kooperationen samlet fagfolk og praktikere med viden om socialøkonomiske virksomheder indenfor forretningsudvikling, fundraising, PR og branding, juridiske forhold mm.. De deltagende sociale iværksættere kunne på den måde selv kan opsøge relevante ressourcepersoner og få sparring og vejledning fra flere forskellige eksperter på samme dag. Endelig var der også mulighed for at deltagerne kunne netværke og udveksle med hinanden.

Åben Workshop 1.11.2018 i København

Deltagende fagpersoner var:
Karen Elisabeth Høgh, Kooperationen – forretningsudvikling
Line Barfod, Advokaterne Foldschack & Forchhammer – juridiske forhold
Lasse Alfastsen, SIVIL – PR og branding
Lone Christiansen, cMuligheder – fundraising
Per Bach, SED – ideudvikling

Åben Workshop 1.11.2018 i København

Om SED´s Åbne workshops 
SED´s Åbne workshops for sociale iværksættere er et uforpligtende forum, hvor sociale iværksættere med ideer til projekter og virksomheder, som kan løse samfundsmæssige udfordringer, kan få sparring og støtte til at videreudvikle ideen. Det kan f.eks. være projekter, som skaber jobs til udsatte, genbruger ressourcer eller skaber et bedre miljø.
Sparringen kan foregå individuelt i fortrolighed eller i samspil med andre sociale iværksættere.
Workshoppene er åbne for sociale iværksættere med helt nye ideer, som de gerne vil testet sammen med andre. Men på workshoppene er det også muligt at tage udfordringer op, som man har i et allerede eksisterende projekt eller en socialøkonomisk virksomhed, og som man gerne vil have friske øjne på eller faglige input til at løse. Workshoppene afholdes en gang om måneden.
Man kan deltage i en enkelt workshop, men er også velkommen til deltage i en række, hvis der er behov for det. På workshoppene deltager der altid nogen af SED´s konsulenter og fagpersoner med specialviden kan evt. indkaldes efter behov. Workshoppene er overordnet tænkt som et bidrag til at flere sociale iværksætter-ideer kan udvikles og realiseres.

Back To Top