skip to Main Content

Tid: Onsdag d. 27. november 2019 kl. 14.00-17.00
Sted: DISIE, Enghavevej 80-82, 3. sal i København

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt i samarbejde med KooperationenReach for Change og DISIE Stor Åben Workshop for sociale iværksættere d. 27. november 2019 hos DISIE i København.
Der var 12 deltagere med projekter og projektideer, der strakte sig fra bekæmpelse af ensomhed og madspild til at lave podcasts om socialt iværksætteri.
6 fagfolk stod for sparring og vejledning indenfor fundraising, juridiske spørgsmål, forretningsudvikling, ide-udvikling og coaching.

 

Om de Åbne Workshops
De Åbne Workshops for sociale iværksættere er et samarbejde mellem Kooperationen, KPH, Reach for Change og Sociale Entreprenører i Danmark
Arrangementerne er tænkt som et forum, der skal bidrage til at støtte og styrke det økosystem af iværksættere, virksomheder, organisationer og aktører, der ønsker at skabe positiv social effekt og bidrage til at indfri FN´s verdensmål.

Hensigten med Åben Workshop-arrangementerne er dels at stille faglig sparring til rådighed for sociale iværksættere og dels at samle de forskellige aktører med interesse i det sociale iværksætteri og give dem mulighed for at netværke og finde samarbejdsrelationer.

Man kan deltage i arrangementerne hvad enten, man har en helt ny ide man ønsker sparring på, eller man har været i gang med sin virksomhed i et stykke tid og ønsker hjælp i forbindelse med konkrete udfordringer eller i forbindelse med skalering af virksomheden.

Hvornår
Arrangementerne afholdes foreløbig to gange om året i Aarhus og København. Men vi vil gerne udvide med Nordjylland og region Syd fremadrettet.

Hvem kan deltage?
– Sociale iværksættere der ønsker sparring på deres ide eller virksomhed
– Organisationer der arbejder med sociale iværksættere
– Fonde der ønsker at orientere sig om sociale iværksætter aktiviteter og mulige samarbejder
– Uddannelsesinstitutioner der har studerende som er eller kunne blive sociale iværksættere
– “Traditionelle” virksomheder der ønsker inspiration til at tage et større socialt ansvar
– Fagpersoner som ønsker at bidrage pro bono med deres faglighed for at hjælpe sociale iværksættere

Har du spørgsmål om workshoppen, kontakt Per Bach på
per@socialeentreprenorer.dk

 

Fotos fra dagen:

 

Back To Top