skip to Main Content

Tid: Onsdag d. 24. april 2019 kl. 14.00-17.00
Sted: KPH Projects, Enghavevej 80-82, 3. sal i København

 

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt torsdag d. 24. april 2019  i samarbejde med KooperationenReach for Change og  KPH Projects Stor Åben Workshop for sociale iværksættere på KPH i København.
Der var 7 deltagere og 6 fagpersoner fra SED´s Fagperson Netværk gav vejledning og sparring.

Om SED´s Åbne workshops 
SED´s Åbne workshops for sociale iværksættere er et uforpligtende forum, hvor sociale iværksættere med ideer til projekter og virksomheder, som kan løse samfundsmæssige udfordringer, kan få sparring og støtte til at videreudvikle ideen. Det kan f.eks. være projekter, som skaber jobs til udsatte, genbruger ressourcer eller skaber et bedre miljø.
Sparringen kan foregå individuelt i fortrolighed eller i samspil med andre sociale iværksættere.
Workshoppene er åbne for sociale iværksættere med helt nye ideer, som de gerne vil testet sammen med andre. Men på workshoppene er det også muligt at tage udfordringer op, som man har i et allerede eksisterende projekt eller en socialøkonomisk virksomhed, og som man gerne vil have friske øjne på eller faglige input til at løse. Workshoppene afholdes en gang om måneden.
Man kan deltage i en enkelt workshop, men er også velkommen til deltage i en række, hvis der er behov for det. På workshoppene deltager der altid nogen af SED´s konsulenter og fagpersoner med specialviden kan evt. indkaldes efter behov. Workshoppene er overordnet tænkt som et bidrag til at flere sociale iværksætter-ideer kan udvikles og realiseres.

Fotos fra arrangementet:

Aaben-Workshop-24-4-2019-Kbh

Aaben-Workshop-24-4-2019-Kbh

Aaben-Workshop-24-4-2019-Kbh

Aaben-Workshop-24-4-2019-Kbh

Aaben-Workshop-24-4-2019-Kbh

Aaben-Workshop-24-4-2019-Kbh

Back To Top