skip to Main Content

Tid: Torsdag d. 11. april 2019 kl. 14.00-17.00
Sted: MarselisborgCentrets kantine, bygning 20, P. P. Ørumsgade 11 i Aarhus

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt torsdag d. 11. april 2019  i samarbejde med KooperationenReach for Change og  KPH Projects Stor Åben Workshop for sociale iværksættere i MarselisborgCentrets kantine i Aarhus.
Der var 15 deltagere og 7 fagpersoner fra SED´s Fagperson Netværk gav vejledning og sparring.

Om SED´s Åbne workshops 
SED´s Åbne workshops for sociale iværksættere er et uforpligtende forum, hvor
sociale iværksættere med ideer til projekter og virksomheder, som kan løse
samfundsmæssige udfordringer, kan få sparring og støtte til at videreudvikle
ideen. Det kan f.eks. være projekter, som skaber jobs til udsatte, genbruger
ressourcer eller skaber et bedre miljø.
Sparringen kan foregå individuelt i fortrolighed eller i samspil med andre
sociale iværksættere.
Workshoppene er åbne for sociale iværksættere med helt nye ideer, som de gerne
vil testet sammen med andre. Men på workshoppene er det også muligt at tage
udfordringer op, som man har i et allerede eksisterende projekt eller en
socialøkonomisk virksomhed, og som man gerne vil have friske øjne på eller
faglige input til at løse. Workshoppene afholdes en gang om måneden.
Man kan deltage i en enkelt workshop, men er også velkommen til deltage i en
række, hvis der er behov for det. På workshoppene deltager der altid nogen af
SED´s konsulenter og fagpersoner med specialviden kan evt. indkaldes efter
behov. Workshoppene er overordnet tænkt som et bidrag til at flere sociale
iværksætter-ideer kan udvikles og realiseres.

FOTOS fra Arrangementet:

Aaben-Workshop-11-4-2019-Aarhus

Aaben-Workshop-11-4-2019-Aarhus

Aaben-Workshop-11-4-2019-Aarhus

Aaben-Workshop-11-4-2019-Aarhus

Aaben-Workshop-11-4-2019-Aarhus

Aaben-Workshop-11-4-2019-Aarhus

Aaben-Workshop-11-4-2019-Aarhus

Aaben-Workshop-11-4-2019-Aarhus

Aaben-Workshop-11-4-2019-Aarhus

Aaben-Workshop-11-4-2019-Aarhus

Aaben-Workshop-11-4-2019-Aarhus

Back To Top