skip to Main Content

Tid: Torsdag d. 13. december 2018 kl. 14.00-17.00
Sted: A-huset, Institut for (X), Godsbanen i Aarhus

 

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt torsdag d. 13. december 2018 Stor Åben workshop for sociale iværksættere i A-huset, Institut for (X) på Godsbanen i Aarhus. Arrangementet afholdes i samarbejde med netværket Socialøkonomi Midtjylland (Rummelig iMidt projektet) og Kooperationen
Der 25 iværksættere og 7 eksperter deltog i arrangementet.

 

Aaben-Workshop-13-12-2018-Aarhus

 

Til denne Åbne Workshop var SED gået sammen med Rummelig iMidt og Kooperationen om at samle fagfolk og praktikere med viden om socialøkonomisk forretningsudvikling i samme rum, på samme tid.

Efter en kort introduktio, hvor Peter Kellermann Brandorff fortalte om Rummelig iMidt projektet og Kooperationen og Per Bach kort introducerede Sociale ENtreprenører i Danmarks arbejde var der en introduktionsrunde, hvor både deltagere og eksperter fortalte kort om sig selv.
Her efter var der løbende sparring til de fremmødte projekter delt op i 15 minutters intervaller.
De fremmødte kunne få sparring indenfor Fundraising, Organisering som forening, Forretningsudvikling, Juridiske spørgsmål, ideudvikling og støttede forløb for udsatte borgere.

 

Arrangementet afsluttedes med en kort evaluering med eksperterne.

 

Om SED´s Åbne workshops

SED´s Åbne workshops for sociale iværksættere er et uforpligtende forum, hvor sociale iværksættere med ideer til projekter og virksomheder, som kan løse samfundsmæssige udfordringer, kan få sparring og støtte til at videreudvikle ideen. Det kan f.eks. være projekter, som skaber jobs til udsatte, genbruger ressourcer eller skaber et bedre miljø.

Sparringen kan foregå individuelt i fortrolighed eller i samspil med andre sociale iværksættere.

Workshoppene er åbne for sociale iværksættere med helt nye ideer, som de gerne vil testet sammen med andre. Men på workshoppene er det også muligt at tage udfordringer op, som man har i et allerede eksisterende projekt eller en socialøkonomisk virksomhed, og som man gerne vil have friske øjne på eller faglige input til at løse.
Workshoppene afholdes en gang om måneden.
Man kan deltage i en enkelt workshop, men er også velkommen til deltage i en række, hvis der er behov for det.
På workshoppene deltager der altid nogen af SED´s konsulenter og fagpersoner med specialviden kan evt. indkaldes efter behov.
Workshoppene er overordnet tænkt som et bidrag til at flere sociale iværksætter-ideer kan udvikles og realiseres.

 

FOTOS FRA ARRANGMENTET:

Aaben Workshop 13.12.2018 Aarhus

Aaben Workshop 13.12.2018 Aarhus

Aaben Workshop 13.12.2018 Aarhus

Aaben-Workshop-13-12-2018-Aarhus

Aaben-Workshop-13-12-2018-Aarhus

Aaben-Workshop-13-12-2018-Aarhus

Aaben-Workshop-13-12-2018-Aarhus

Aaben-Workshop-13-12-2018-Aarhus

Aaben Workshop 13.12.2018 Aarhus

Back To Top