skip to Main Content

Tid: Torsdag d. 12. december 2019 kl. 14.00-17.00
Sted: Hos Sociale Entreprenører i Danmark, New Neighbour, Skovgaardsgade 5A i Aarhus

 

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt torsdag d. 12. december 2019 Stor Åben Workshop for sociale iværksættere i SED´s lokaler på Godsbanen i Aarhus
Arrangementet afholdes i samarbejde med KooperationenReach for Change ogDISIE
Der var 20 deltagere, og der blev givet sparring og vejledning af 7 fagfolk fra SED´s fagpersonnetværk

indenfor forretningsudvikling, fundraising, PR og branding, juridiske forhold, regnskab og bogføring, foreningsdannelse mm. Der var også mulighed for at få en kort coaching session af professionel coach.

Om de Åbne Workshops
De Åbne Workshops for sociale iværksættere er et samarbejde mellem Kooperationen, KPH, Reach for Change og Sociale Entreprenører i Danmark
Arrangementerne er tænkt som et forum, der skal bidrage til at støtte og styrke det økosystem af iværksættere, virksomheder, organisationer og aktører, der ønsker at skabe positiv social effekt og bidrage til at indfri FN´s verdensmål.

Hensigten med Åben Workshop-arrangementerne er dels at stille faglig sparring til rådighed for sociale iværksættere og dels at samle de forskellige aktører med interesse i det sociale iværksætteri og give dem mulighed for at netværke og finde samarbejdsrelationer.

Man kan deltage i arrangementerne hvad enten, man har en helt ny ide man ønsker sparring på, eller man har været i gang med sin virksomhed i et stykke tid og ønsker hjælp i forbindelse med konkrete udfordringer eller i forbindelse med skalering af virksomheden.

Hvornår
Arrangementerne afholdes foreløbig to gange om året i Aarhus og København. Men vi vil gerne udvide med Nordjylland og region Syd fremadrettet.

FOTOS fra arrangementet:

Back To Top