skip to Main Content

Tid: Tirsdag d. 12. december 2017 kl. 14.30-17.00
Sted: Kulturgyngen, Mejlgade 53, 8000 Aarhus C

Åben workshop for sociale iværksættere d. 12. december 2017 i Aarhus

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt d. 12. december 2017 i samarbejde med Socialøkonomi Midtjylland (Rummelig iMidt projektet) og Kooperationen Stor Åben Workshop for sociale iværksættere. Arrangementet foregik på Gyngen i Aarhus.
Der var 15 deltagende projekter og socialøkonomiske virksomheder og 7 vejledere.

Ideen bag den Åbne workshop var at samle fagfolk med forskellige kompetencer og  viden om socialøkonomiske virksomheder for at give midtjyske socialøkonomiske iværksættere inspiration og konkret sparring til deres forretningsudvikling.

Om SED´s Åbne workshops
SED´s Åbne workshops for sociale iværksættere er et uforpligtende forum, hvor sociale iværksættere med ideer til projekter og virksomheder, som kan løse samfundsmæssige udfordringer, kan få sparring og støtte til at videreudvikle ideen. Det kan f.eks. være projekter, som skaber jobs til udsatte, genbruger ressourcer eller skaber et bedre miljø.
Sparringen kan foregå individuelt i fortrolighed eller i samspil med andre sociale iværksættere.

Workshoppene er åbne for sociale iværksættere med helt nye ideer, som de gerne vil testet sammen med andre. Men på workshoppene er det også muligt at tage udfordringer op, som man har i et allerede eksisterende projekt eller en socialøkonomisk virksomhed, og som man gerne vil have friske øjne på eller faglige input til at løse.

Workshoppene afholdes en gang om måneden. Man kan deltage i en enkelt workshop, men er også velkommen til deltage i en række, hvis der er behov for det.

På workshoppene deltager der altid nogen af SED´s konsulenter og fagpersoner med specialviden kan evt. indkaldes efter behov.

Workshoppene er overordnet tænkt som et bidrag til at flere sociale iværksætter-ideer kan udvikles og realiseres.

Fotos fra arrangementet:

Åben workshop for sociale iværksættere d. 12. december 2017 i Aarhus

 

Åben workshop for sociale iværksættere d. 12. december 2017 i Aarhus

 

Åben workshop for sociale iværksættere d. 12. december 2017 i Aarhus

 

Åben workshop for sociale iværksættere d. 12. december 2017 i Aarhus

 

Åben workshop for sociale iværksættere d. 12. december 2017 i Aarhus

 

 

Åben workshop for sociale iværksættere d. 12. december 2017 i Aarhus

 

Åben workshop for sociale iværksættere d. 12. december 2017 i Aarhus

Back To Top