skip to Main Content

Tid: Onsdag d. 24. maj 2023 kl. 15.00-16.00
Sted: Fishtank, Ingerslevsgade 44 i København

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt i samarbejde med Konsulenthuset for Socialøkonomi og Fishtank arrangementet SoMe markedsføring af din sociale og bæredygtige ide på Fishtank i København og online onsdag d. 24. maj kl. 15.00-16.00
Der var 8 deltagere
 

For socialøkonomiske og socialt ansvarlige virksomheder er sociale medier er en væsentlig kanal i forhold til at nå ud til kunder og til få udbredt kendskab til virksomhedens sociale mission.
Derfor havde vi til dette arrangement inviteret Thomas Garde fra forening Medvind´s  til at dele sine erfaringer bl.a. med at udvikle en kommunikationsstrategi for sociale medier, som alle medarbejdere i Medvinds organisationen kan se sig selv i.

Per Bach bød kort velkommen til arrangementet og fortalte, at SED også afholdt et online arrangement om sociale medier online i marts måned på baggrund af et ønske fra socialøkonomiske virksomheder i Region Midtjylland, og at dette arrangement var et tilbud om at deltage i et fysisk arrangement om samme emne til socialøkonomiske virksomheder i København.

Herefter fik Thomas Garde ordet. Thomas fortalte at han er uddannet Kaospilot og har arbejdet med kommunikation og procesfacilitering i forskellige sammenhænge. Han foreslog herefter en præsentationsrunde for at høre mere om de deltagere og socialøkonomiske virksomheder, der var tilstede.

Thomas fortalte at han i forhold til at formidle viden om sociale medier ikke opfattede sig selv som ekspert, men ofte anvender en tilgang der aktiverer de ressourcer og den viden, der er i den gruppe eller blande de deltagere har formidler til. Derfor indledte han med at lave en slags statusrunde blandt deltagerne med udgangspunkt i spørgsmålene:
Hvor er vi i forhold til sociale medier?
og
Hvad mangler vi i forhold til sociale medier?

De enkelte input i forhold til hvor deltagerne var varierede fra deltagere der lige var gået i gang til nogen, som overvejede at bruge sociale medier i mindre grad i kommunikationen og måske trappe op på kommunikation med kunder/medlemmer via telefon og email.
I forhold til mangler var der bl.a. input, der gik på at deltagerene manglede viden ift. at få flere følgere, hvordan man skaber et fælles community, hvordan man når sin målgruppe, hvornår man skal anvende SoMe og hvornår man skal anvende andre kanaler.

Thomas foreslog  herefter at deltagerne talte sammmen to og to om hvilke løsninger, de kunne forestille sig på de mangler de havde nævnt.

Herefter samlede Thomas op på de forslag der kom frem som bl.a. var

  • opfordring til at overveje hvornår SoMe er det bedste værktøj
  • at tænke på hvorfor man følger andre på sociale medier og så ud fra det at gøre det interessant for andre at følge ens egen side på sociale medier.
  • at anvende SoMe til test af produkter og services eller kunder og medlemmers interesse for events, projekter mm.
  • at få læst op på algoritmer og anden specifik viden om hvad der virker bedst på sociale medier
  • at dyrke den gode fortælling.

Thomas nævnte tre værktøjer som han selv havde haft stor fornøjelse af ift. at effektivisere arbejdet med markedsføring via sociale medier later.com, miro.com og canva.com. Thomas nævnte også at han selv kan købes til facilitering af udviklingen af en kommunikationsstrategi for virksomheden.

Til slut fortalte Thomas om arbejdet med at udvikle Medvinds kommunikationsstrategi som en fællesskabt entitet. Der har i det arbejde været stort fokus på at en strategi, hvor alle i organisationen har adgang og ejerskab over Medvinds online tilstedeværelse. Thomas gennemgik kort enkelte elementer af processen med udviklingen af strategien og fortalte hvordan har forsøgt at trække på hele holdets erfaring, og skabe rammer for SoMe, som alle kan træde ind i.

Per Bach rundede arrangementet af og lagde op til, at SED gerne vil lave flere arrangementer om arbejdet med sociale medier så dialogerne mellem socialøkonomiske virksomheder kan fortsætte og måske munde ud i øget samarbejde mellem socialøkonomiske virksomhederne omkring deres sociale medie markedsføring til gavn for alle.

Photo by Adem AY on Unsplash

 

 

Back To Top