skip to Main Content

Tid: Torsdag d. 23. marts 2023 kl. 15.00-16.15
Sted: Online

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt d. 23. marts 2023 i samarbejde med Rummelig Genstart online arrangementet SoMe markedsføring af din sociale og bæredygtige ide.
Der var 9 deltagere.
Arrangementet var en del af en møderække, hvor socialøkonomiske virksomheder med udgangspunkt i Østjylland ser nærmere på, hvordan de kan samarbejde. Dette arrangement satte fokus på samarbejde omkring sociale medier med inspiration fra, hvordan to sociale virksomheder Lala Toys og Medvind har arbejdet med sociale medier for at promovere sagen og skaffe kunder/medlemmer.

Efter at Per Bach fra Sociale Entreprenører i Danmark havde givet en kort introduktion til arrangementet, var der en kort præsentationsrunde af deltagerne, der kom fra forskellige socialøkonomiske virksomheder.
Herefter var der en kort dialog om, hvordan kan socialøkonomiske virksomheder kan hjælpe og støtte hinanden i forhold til markedsføring på sociale medier med input fra deltagere. Der blev opfordret til at følge hinanden på sociale medier og tagge andre socialøkonomiske virksomheder, hvor det er relevant. Der blev også foreslået at socialøkonomiske virksomheder, som arbejder inden for samme område i højere grad kunne hjælpe hinanden og samarbejde ved at fælles opslag eller opslag om hinanden. Konkret kunne det f.eks. være de mange forskellige virksomheder og organisationer som arbejder med blinde og svagtseende som målgruppe.

Efterfølgende fik Dinesan Rasiah fra Lala Toys ordet. Han fortalte at hos LalaToys tegner forældre abonnement på legetøj, som de så kan bytte ud, når barnet er blevet træt af det, og man kan bytte sine poser med legetøj ud lige så tosset, man vil. Når børnene er trætte af det, sender man det retur og modtager så en ny pakke med det legetøj, man selv vælger på hjemmesiden.
DInesan blev sammen med sine kolleger inspireret til at starte LalaToys pga. af en lille frustration over, at  man som forældre køber utrolig meget legetøj til sine børn, og særligt i de første par år. Det meste af legetøjet bruger børnene i bare få uger og så ligger det uset hen. Som forældre ender man med at købe mere og mere, uden at det er til særlig stor gavn for nogen. Lala Toys ønsker at gøre op med smid-ud og køb-nyt kulturen og skabe et økosystem for bæredygtigt forbrug. Virksomheden var meget grundig i forberedelserne og brugte mere 10 måneder hvad det er forældre konkret vil have ift. legetøj til deres børn. Oven på de erfaringer byggede man så et koncept og en model op som kunne imødekomme disse behov.
Lala Toys har i dag 1000 medlemmer ,der betaler abonnement hver måned.

Lala Toys har haft gode erfaringer med såkaldte mikro- eller nano influencers mennesker. Det er influencers som har mellem 1.000 -5.000 følgere på sociale medier.
Dinesan fortalte at større influencers med flere følgere kan koste 35.000-40.000 kr og det er for dyrt for Lala Toys.
De nano influencers som Lala Toys samarbejder med får typisk tre måneders medlemskab på lige fod med alle andre. De deler deres erfaringer omkring legetøjsabonnementet på sociale medier og skaber på den måde content/indhold som Lala Toys så kan dele på deres egne sociale mediekanaler. Det giver på mange måder en mere troværdig formidling af Lala Toy´s ide og produkt og nano influencerne bliver på den måde ambassadører for virksomheden. Der skal bruges ca 15 nano influencers for at nå samme effekt som med en stor influencer til 20.000  kr. . Hvor store influencers taler mere om konceptet og ideen taler nano influencerne mere om deres erfaringer med at bruge produktet og giver på den måde stor troværdighed til produktet. Lala Toys arbejder typisk en skare på ca 50-80 nano influencers ad gangen. En yderligere gevinst ved nano influencerne er at flere af dem bliver medlemmer efterfølgende.
Lala Toys formidler ikke kun bæredygtigheden i konceptet. I en tid med inflation og prisstigninger er besparelsen også et vigtigt salgsparameter at få formidlet. Dinasan understregede at det er vigtigt at overveje hvad man vil have ud af sin formidling på sociale medier.
Lala Toys anvender  forskellige værktøjer til at finde og og holde styr på nano influencerne. Dinesan nævnte også at det kræver eid og ressourcer at arbejde med nano influencers i sin sociale mediemarkedsføring. Lala Toys har dog oplevet at tidsforbruget er reduceret med 80% siden starten primært pga. brug af værktøjer og fordi man har fået flere erfaringer og viden.
Overordnet har Lala Toys haft stor succes med markedsføring af virksomheden på sociale medier gennem nano influencers.
Dinesan nævnte dog afslutningsvis at det absolut sværeste er at gøre op med den overordnede forbruger kultur og skabe reelle adfærdsændringer hos forældre i forhold til deres legetøjsindkøb til deres børn.

Herefter fik Thomas Garde fra Medvind ordet.
Medvind er en almennyttig forening, der øger livskvaliteten for socialt udsatte gennem beskæftigelse. Foreningen oplærer folk på det sociale frikort i at shine cykler, og giver dem midlerne til at sælge den service på gaden.
Det sociale frikort betyder at udsatte har mulighed for at tjene op til 40.000 kr. uden at det får betydning for deres offentlige ydelser.
Thomas fortalte at han i forbindelse med at udvikle Medvinds kommunikationsstrategi i stedet for at benytte sig af “en ekspert” – i stedet tog udgangspunkt i den fælles viden der allerede var i organisationen. Som Thomas nævnte er det svært at gøre sig til ekspert på noget så komplekst som sociale medier. Selv om der er generelle regler vil det under alle omstændigheder være meget individuelt fra organisation til organisation, hvordan den optimale strategi skal være.  i
Derfor har Thomas i forbindelse med at udvikle Medvinds kommunikationsstrategi startet helt fra bunden og som nævnt involveret hele organisationen i en fælles udviklingsproces. Her har han haft stor fornøjelse af sin uddannelse som Kaospilot.
Thomas fortalte at alle medarbejdere i fælleskab begyndte med at kigge ned i de grundlæggende ting som strategien skulle forholde sig til f.eks.:
Hvad er intentionen med at være på de sociale medier? – hvilket i høj grad er det samme som: Hvad er intentionen med virksomheden.
Hvad ønsker virksomheden internt? F.eks. flere fritidsjobbere. Flere frivillige og flere samarbejdespartnere.
Hvad ønsker virksomheden sig i forhold til målgruppen. Hvilken impact ønsker Medvind ift. målgruppen.
Samtidig med grundlæggende ting som strategien skulle indeholde blev der også sat tid for hvilke mål der var for 5 måneder 1. år og 5 år.
Thomas fortalte at han havde anvendt Google værktøjet OKR til processen. Alle resultater fra processen er blevet til et strategi papir, som Thomas også kalder det færdige produkt. Det bliver givet til alle nye medarbejdere og praktikanter, hvilket betyder, at de med det samme kender organisationens værdier og strategi. På den måde er der skabt rammer for SoMe som alle kan træde ind i, og de kan derfor også med et samme begynde at poste indhold på Medvinds sociale medier.
Medvind har pga. den fælles proces omkring strategiudvikling oplevet at der er opstået en fællesskabt entitet, hvor alle i organisationen har adgang til  og ejerskab over Medvinds online tilstedeværelse.
Man kan læse Medvinds kommunikationsstrategi,Det færdige produkt her

Til slut var der en kort afrunding
Her blev De forskellige muligheder for samarbejde mellem socialøkonomiske virksomheder omkring sociale medier gentaget og Per nævnte også at det på SED´s liste over socialøkonomiske virksomheder nu er muligt at søge på produkt og serviceområde og på socialt formål. Så hvis man ønsker at finde andre socialøkonomiske virksomheder inden for ens eget område i Danmark, som man evt. kan samarbejde med, så er der nu mulighed for det.
Per nævnte også at SED vil følge op med flere møder og arrangementer med temaer omkring hvordan socialøkonomiske virkosmheder kan samarbejde mere med hinanden.
Afrunding

Hvis du som socialøkonomisk virksomhed er interesseret i at samarbejde med andre socialøkonomiske virksomheder om markedsføring og promovering gennem sociale medier så kontakt Per Bach på per@socialeentreprenorer.dk eller 40 11 86 40.

Arrangementet er del af Rummelig Genstart, som er støttet af Den Europæiske Socialfond og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

 

 

Back To Top