skip to Main Content

Tid: Torsdag d. 30. november  2023 kl. 15.00-17.00
Sted: Online

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt i Samarbejde med INSP! og Konsulenthuset for Socialøkonomi arrangementet Socialøkonomiske Partnerskaber. Arrangementet skulle have været afholdt fysisk hos INSP! i Roskilde men blev aflyst pga. vejret. Arrangementet blev i stedet gennemført online.
Der var 7 deltagere.


Efter en kort velkomst fortalte Per Bach fra Sociale Entreprenører i Danmark om en række gode grunde til at indgå partnerskaber mellem socialøkonomiske og traditionelle virksomheder. Sådanne partnerskaber kan bl.a. skabe merværdi for begge parter og samfund, f.eks. i form af brandingmulighed for virksomhederne og i form af at skabe jobs til udsatte grupper. Det kan skabe økonomisk merværdi i form af mersalg og det kan være med til at udvikle markedet i en mere bæredygtig retning.

Per fortalte efterfølgende om en række opmærksomhedspunkter i forbindelse med at indgå partnerskaber og endelig gav Per en række eksempler på partnerskaber mellem socialøkonomiske og traditionelle virksomheder.
Man kan se Pers PowerPoint her

Herefter fortalte Trine Faber Velling om hvordan et partnerskaber mellem socialøkonomiske og traditionelle virksomheder kan tage udgangspunkt i de traditionelle virksomheders værdikæder og dermed indkøb.
Hvis bare selv en lille procentdel af de indkøb som en stor virksomhed foretager kan rykkes til socialøkonomiske virkosmheder kan det have kæmpe betydning. Trine nævnte at et partnerskab også kunne indebære at socialøkonomiske og traditionelle virksomheder i fællesskab udviklede en socialøkonomisk virksomhed, der kunne levere på et specifikt markedsbehov. Et sådant samarbejde kunne også indvolvere at en traditionel virksomhed tager en socialøkonomisk virksomhed med ind som underleverandør i forbindelse med et udbud.
Trine fortalte også kort om de forskellige EU tiltag i forhold til virksomheders bæredygtighedsrapportering, og hvordan det i højere grad vil motivere traditionelle virksomheder til at danne partnerskaber med socialøkonomisk virksomheder.
Trine viste også et modeldiagram over virksomheders værdikæde som udgangspunkt for at fortælle om hvordan virksomheder mere systematisk kan arbejde med bæredygtighed gennem værdikæden.
Se Trines PowerPoint her

Efterfølgende var der spørgsmål til oplægsholderne og dialog med deltagerne.

Arrangementet afsluttedes med en kort præsentationsrunde.

Back To Top