skip to Main Content

Tid: Lørdag d. 16. juni 2018 kl. 15.00-16.00
Sted: J22 – Det Socialøkonomiske Telt på Kæmpestranden, Bornholm
 

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt lørdag d. 16. juni 2018 arrangementet Socialøkonomisk virksomhed turbo i Det Socialøkonomiske Telt på Folkemødet på Bornholm.
Der var 20 deltagere.

Til arrangementet skulle et panel af kloge hoveder udvikle en socialøkonomisk virksomhed på 45 minutter. Virksomheden skulle være med til at løse den udfordring vi som samfund står overfor i forhold til at sikre en stadig aldrene befolkning den pleje og omsorg de har brug for, samtidig med at der bliver færre erhvervsaktive og samtidig med at de offentlige har færre penge til at løse velfærdsludfordringen.
Paneldeltagere var Katia Dupret, studieleder for Master i Socialt Entreprenørskab fra RUC, Peter Kellermann Brandorff fra Kooperationen og Peter Loft, kommunaldirektør fra Bornholms Regionskommune.
Moderatore ved eventen var Lya Moestrup, Sociale Entreprenører i Danmark og Per Bach, formand, Sociale Entreprenører i Danmark.
Arrangementet var organiseret i et samarbejde mellem Det Socialøkonomiske Telt og Sociale Entreprenører i Danmark.

Publikum blev også inviteret indenfor i processen, og havde mulighed for at bidrage med ideer, kommentarer eller spørgsmål.

Panelet fokuserede bl.a. på udfordringen omkring ensomhed blandt ældre. Og for blandt forslag til løsningen var bl.a.:
– at bruge de ældres ressourcer til at lave velkomst-komité til nyankomne til Bornholm
– at skabe gensidige interessebaserede fællesskaber på tværs af generationer
-at involver unge på kanten til at cykle en tur med en ældre
– at lave en ny type af plejehjem, der blandede unge og ældre (både plejekrævende ældre og mindre plejekrævende ældre), hvor der foregik forskellige former for aktiviteter, og hvor opgaver blev løst på tværs af generationer.
– at lave plejecentret om til æblekage bageri
– at anvende teknologi til at forebygge og bekæmpe ensomhed f.eks. ved at skabe et digitalt samtalekøkken
– at oprette et distributionsbureau, hvor velfungerende ældre kunne fungere som udbringere af varer som ældre havde brug for, evt. i samarbejde med avisudbringningen på Bornholm.

Du kan se video fra arrangementet her

Back To Top