skip to Main Content

Tid: Mandag d. 26. november 2018 kl. 15.00-17.00
Sted: Special Minds, Gunnar Clausens Vej 68, 8260 Viby

 

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt mandag d. 26. november 2018 arrangementet Socialøkonomisk virksomhed – hvad er det?
Arrangementet blev afholdt i samarbejde med Special Minds i virksomhedens lokaler på Gunnar Clausens Vej i Aarhus.
Der var 26 deltagere.

Socialøkonomisk virksomhed hvad er det 26.11.2018

Til arrangementet blev der givet en lidt bredere indtrodukiton til begrebet socialøkonomisk virksomhed, hvor der både blev set på definition, status, statestik og lovgivning og på den praktiske dagligdag i en socialøkonomisk virksomhed ligesom der også blev givet et forskningsmæssigt perspektiv på lokale socialøkonomiske virksomheder.

 

Per Bach fra Sociale Entreprenører i Danmark gav efter en kort velkomst en generel introduktion til begrebet socialøkonomisk virksomhed og fortalle om, hvordan status for sektoren er herhjemme. Herud kom ind på lovgivning indenfor området ligesom han også gav konkrete eksempler på forskellige typer af danske og udenlandske socialøkonomiske vikrsomheder og socialøkonomiske forretningsmodeller.
Se Pers PowerPoints her

Socialøkonomisk virksomhed hvad er det 26.11.2018

Herefter fortalte Brian Busk, direktør i Special Minds, om hvordan dagligdagen i en socialøkonomisk virksomhed ser ud. Han kom bl.a. ind på de konkrete opgaver, som Special Minds løser samt på, hvordan virksomheden arbejder med at støtte og løfte mennesker med autisme ind på arbejdsmarkedet. Brian Busk er tidligere adm. direktør i Silkeborg Data 2009-2016, og har de seneste år også fungeret som forretningsudvikler og selvstændig ledelseskonsulent. Han har siddet i i flere virksomhedsbestyrelser, herunder konsulenthuset Ballisager.
Brian understregede flere gange i sit oplæg, at det er vigtigt at den forretningsmæssige side i en social virksomhed er på plads og at den er bæredygtig. Det er den hos Special Minds, selv om Brian også fortalte at det er en løbende udfordrign, når man samtidig har som formål at favne en stor social opgave ved at arbejde for meningsfyldt beskæftigelse til mennesker med autisme.
Se Brians PowerPoints her

Socialøkonomisk virksomhed hvad er det 26.11.2018

Elof Nellemann Nielsen fra VIA University fortalte, at der er en stor og stigende interesse for socialøkonomi, både internationalt og i et dansk perspektiv.
Elof gav et kort overblik over nogle af de vigtigste forskningsresultater internationalt og herhjemme.
Derudover fortalte han om erfaringer fra og resultater, som han og kollegerne Esben Hulgård og Maja Juul-Olesen har lavet i regi af VIA University College.
I forhold til den internationale forskning nævnte Elof at det europæiske forskernetværk EMES er en af de førende organisationer i forrhold til forskning i socialøkonomiske virksomheder. EMES har en meget udførlig definition på, hvad en sociaøkonomisk virksomhed er og har bidraget med at samle og integrere forskningsresultater fra flere forskellige europæiske lande.
Elof Nellemann Nielsen er Lektor ved Administrationsbacheloruddannelsen i VIA University College og Vidensmedarbejder i programmet VIA Samfund og Socialt Arbejde.

 

Endelig var der spørgsmål og debat omkring socialøonomiske virksomheder, deres samarbejde med kommuner og omkring det at gøre den socialøkonomiske virksomhedsmodel økonomisk bæredygtig.

Back To Top