skip to Main Content

Tid: Torsdag d. 27. februar 2014 kl. kl. 17.00-19.30
Sted: Café Frida, Fredensgade 34B, Aarhus
Pris: Pris 45,- kr. incl. suppe med brød

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt d. 27. februar 2014 socialøkonomisk spisemøde for første gang på Café Frida i Aarhus.
Der var 8 deltagere.

Socialøkonomiske spisemøder
De socialøkonomiske spisemøder er tænkt som et uformelt frirum til samtaler om socialøkonomi. Samtaler som mange af aktørerne i det socialøkonomiske felt ikke har tid til i daglidagen.

Det kan f.eks. være om spørgsmål som: Cafe Frida MadHvad forstår vi ved en socialøkonomisk virksomhed? Hvordan kunne vi handelssamarbejder mellem de socialøkonomiske virksomheder? Hvordan kan vi hjælpe hinanden med at styrke socialøkonomiske virksomheder og den socialøkonomiske ide?
Til de Socialøkonomiske spisemøder vil der være rig lejlighed til at  vende nye ideer mm..
Vi håber at møderne kan være et forum for at dele ideer, tanker, frustrationer og glæder med ligesindede, og samtidig danne grobund for, at vi i fællesskab videreudvikle det socialøkonomiske felt.
For at gøre det hele lidt nemmere for deltagerne, sørger vi for at man kan købe et enkelt men sundt og lækkert måltid til en lille pris.
Møderne tænkes afholdt 4-6 gange årligt i første omgang i Århus/Midtjylland, men senere også gerne andre steder i landet.

Per Bach fra Sociale Entreprenører i Danmark (SED) bød velkommen til mødet og indledte med at fortælle kort om SED´s og foreningens virke.

Derefter var der en runde blandt deltagerne, som fortalte om deres arbejde og baggrund for at deltage i mødet.

Sanne Gutkin fra Café Frida, der var vært for arrangementet indledte med at fortælle om den socialøkonomiske virksomhed Café Frida og Frida Kahlo Huset.
Sanne, der har en socialfaglig baggrund, fortalte at det er et projekt, der har været længe undervejs, men som altså d. 8. marts 2014 kan fejre sin 1 år fødselsdag.
Projektet er rettet mod unge udsatte kvinder, der har det svær. Der er tale om kvinder, som på mange måder har haft et dårligt liv, og ofte lider af social angst, og som er langt fra en plads på arbejdsmarkedet.Socialøkonomisk Spisemøde 27.2. 2014
Café Frida kan tilbyder disse kvinder et meningsfyldt forløb med arbejde i caféen, og samtidig får de et socialt netværk, som mange af dem ikke tidligere har haft.
Kvinderne visiteres til et 13 ugers forløb. Men faktisk er det sådan at mange af dem vender tilbage til Frida efter endt forløb og bliver tilknyttet som frivillige. På den måde bevarer de også det sociale netværk de har opbygget.
Frida Kahlo Huset og Café Frida er 100% fondsfinansieret, og har netop sikret sig finansiering for de næste to år.
For øjeblikket er der 4 fuldtidsansatte, 2 fleksjob og 2 kvotejob. Derudover er der tilknyttet nogle studerende og et antal frivillge.
Kontaktinfo til Sanne Gutkin:
Email. sg@fridakahlohuset.dk
Frida Kahlo Huset: www.fridakahlohuset.dk
Café Frida: www.cafefrida.dk

Malik Bjerrum Thomsen, der går på kaospilotuddannelsen, fortalte at han er i gang med sit tredjeårsprojekt på uddannelsen.
Ideen er at opbygge en organisation, der skal tage fat på problemet med at så mange unge dropper ud fra deres uddannelse.
Organisationen skal hedde Elefanten og skal se på, hvad man kan gøre for at få flere unge til at fuldføre deres uddannelsesforløb.
Malik er i gang med at reseache til projketet og finde aktuelle samarbejdspartnere og sponsorer.
Kontaktinformation til Malik Bjerrrum Thomsen:
Email. malik@kaospilot.dk
Tlf.  60 62 76 78

Mona Gaarsdal fortalte, at hun har en mangeårig baggrund som køkkenleder og sociapædagog samt som forstander for en institution for sent udviklede unge med kognitive begræsnninger. Hun vil gerne bruge det miks af erfaringer til at starte en socialøkonomisk virksomhed i Silkeborg, som skal skabe jobmuligheder for unge med kognitive begrænsninger. Virksomheden skal med udgangspunkt i Monas erfaring som køkkenleder drive kantine, men det er også tanken at den kan tilbyde microjobs til unge sentudviklede ved at løse små opgaver i form af rengøring, havearbejde mm.
Mona har allerede tilbud om at forpagte kantinen på Handelshøjskolen i Silkeborg.
Mona arbejder i øjeblikket på at finde finansiering og samarbejdspartnere. KFUM´s sociale arbejder er forløbig en mulig samarbejdspartner.
Kontaktoplysninger til Mona Gaarsdal:
Email. mona.gaarsdal@outlook.dk

Anni Wivelsted, har en baggrund som pædagog og har arbejdet med udviklingshæmmede. Hun er nu sprunget ud som selvstændig og driver virksomheden M.A.W.-Leg i Hobro, der sælger kvalitets legetøj til børn med særlige behov. Virksomheden vælger produkter, som medvirker til at stimulere børns udviklingen kognitivt og motorisk.
Anne er også begyndt på at
designe og udvikle kostumer, der er tilrettet kørestolsbrugere.
Hun arbejder på at finde finansiering og samarbejdspartnere til dette arbejde, og undersøger om socialøkonomi er en mulighed i den forbindelse.
Kontaktoplysninger til Annie Wivelsted
Email. info@maw-leg.dk
M.A.W.-Leg:  www.maw-leg.dk

Marie-Louise Arnfast har en baggrund som kommunikationschef i flere forskellige sammenhænge bl.a. hos IBM og Mærsk.
Marie-Louise er netop startet som selvstændig med eget kommunikationsvirksomhed, Arnfast Communication og holder til i Filmbyen i Aarhus.
Udover at arbejde på at skaffe kunder og få virksomheden gjort bæredygtig vil Marie-Louise også gerne lave probono kommunikationsarbejde og gerne for socialøkonomiske virksomheder, som trænger til et løft.
Marie-Louise bragte også en ide på banen om at aktivere nogen af de mange seniore med stærke kompetencer i form af et mentor netværk som kunne tilbyde støtte til socialøkonomiske virksomheder. Det kunne f.eks. være forretnings og produktudvikling, juridisk bistand mm.
Kontaktoplysninger til Marie -Louise Arnfast:
E-mail: ml@arnfastcommunication.dk
Tlf. 40 56 34 36 

Jette Nielsen, har en baggrund som ergoterapeut og har i mange år undervist på Social- og sundhedsskolen.
Hun har i mange år været tilknyttet GALO aktiviteterne i Aarhus, der er mange mindre projekter og virksomheder for mennesker med psykiske sygdomme.
GALO har f.eks. Galleri, Café, Gartneri, GALO-Jobs og gøglergruppen De Splittergale.
Jette sidder i øjeblikket i GALO Gartneriets bestyrelse. Jette nævnte , hvor vigtigt det er for mennesker af alle slags, at få lov at “virke”. Og GALO aktiviteterne skaber netop mulighed for, at psykisk sårbare mennesker, der ellers har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet kan få lov at virke og arbejde på egne betingelser. GALO´s regnes almindeligvis også for at være socialøkonomiske og Jette er derfor også interesseret i at knytte kontakt til andre, der lokalt er interesseret i socialøkonomi. Udover socialøkonomi nævnte Jette også at Permakultur kan være tilgang i forhold til at være helhedsorienteret, bæredygtig og at inkludere mennesker af alle typer.
Kontaktoplysninger til Jette Nielsen
Email. jnmm@mail.dk 

Lars Overvad fra Aalborg fortalte at han er i gang med et stort socialt iværksætteriprojekt om at skabe levefællesskaber i stil med Herta Levefællesskab i Herskin vest for Aarhus, der er bygget op omkring udviklingshæmmede mennesker.Socialøkonomisk spisemøde 27.2. 2014
Lars er uddannet Civilingeniør og har arbejdet som sådan i 10 år. Han har yderligere arbejdet 10 år som rådgiver i det boligsociale arbejde i Aalborg og har senest taget en dybdetarapeutisk uddannelse. Han vil gerne kombinere erfaringerne fra sit hidtidige virke til et iværksætteri, der også kan blive til en virksomhed og et arbejde ved at skabe levefællesskaber. Han har som et forsøgsprojekt fået lov til at være videns- og vækst iværksætter i 9 måneder på dagpenge. Tanken bag forsøget er, at der er brug for iværksætteri i Danmark, og at han via forløbet kan danne fundament for at skabe sit eget arbejde. I perioden må han ikke opstarte egen virksomhed, men må gerne reseache, samle viden og knytte netværk.
I første omgang ønsker Lars at etablere et enkelt levefællesskab inspireret af Herta, men på sigt kan levefællesskabs modellen kopieres til mange andre steder og bruges for at hjælpe og skabe optimale forhold for mange andre grupper end udviklingshæmmede.
Herta Levefællesskab er en økosamfund med nu 135 mennesker bygget op omkring en institution for udviklingshæmmede. Herta har flere forskellige små virksomheder bl.a. landbrug, mejeri og bageri, hvor de udviklingshæmmede kan få mulighed for at arbejde på deres betingelser. Herta er i det hele taget udtryk for et meget rummeligt menneskesyn, hvor alle kan virke og være med.
Lars vil som nævnt placere Levefællesskabet i Nordjylland, hvor Rebild eller Skørping er mulige placeringer. Han har allerede haft møde med en gruppe af mennesker, der er interesserede i at  bo i levefællesskabet, og arbejder i øjeblikket med hvordan man kan lave en fond som kan danne rammen for projektet.

Sidder du med interesse for at høre mere eller ønsker du at
deltage i denne skabelsesproces, så ring eller skriv gerne. Del gerne, hvis du
kender nogen i dit netværk, der kunne være interesseret.
Kontaktoplysninger til Lars Overvad
Email: larsovervad@gmail.com
Tlf. 29 61 68 96

Efter præsentationsrunden var der tid til at drøfte de enkeltes projekter og kommen med fælles input, sparring og kommentarer.

Næste Socialøkonomiske spisemøde afholdes i maj-juni 2014.
Nærmere information kommer under Arrangementer på SED´hjemmeside: Klik er!

 

 

 

 

 

Back To Top