skip to Main Content

Tid: Lørdag d. 16. juni 2018 kl. 9.00-9.45
Sted: J18, Ligeværds Telt på Kæmpestranden, Bornholm

 

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt lørdag d. 16. juni 2018 arrangementet Socialøkonomi i det store perspektiv i Ligeværds Telt på Folkemødet på Bornholm. Arrangementet  var organiseret i et samarbejde mellem Ligeværd og Sociale Entreprenører i Danmark.
Der var 20 deltagere.

Folkemødet 2018 Socialøkonomi i det store perspektiv

I arrangementet, der var formet som en samtalesalon deltog Mikkel Holmbäck fra Gladfonden, Esben Kulberg fra Ligeværd og Per Bach fra SED.
Fordi debatten omkring socialøkonomiske virksomheder i en dansk kontekst, ofte handler om, hvad vi ønsker andre skal gøre for at hjælpe socialøkonomien på vej, er det ofte emner som om offentlige indkøb, rimelighedskrav, beskæftigelses ordninger og ansættelse af udsatte borgere, som vi drøfter. Selv om det er vigtige emner var det intentionen med denne samtale at sætte fokus på, hvordan vi sikre at socialøkonomien i Danmark også sættes ind i et større perspektiv, hvor der er øget fokus på en bæredygtig udvikling og FN’s verdensmål. Samt på spørgsmål som Hvilken fremtid det er vi mere overordnet ønsker for feltet. Og hvad kan aktørerne i det socialøkonomiske felt selv gøre for at styrke feltet og være med til at skabe denne fremtid?

 

Back To Top