skip to Main Content

Tid: Torsdag d. 6. oktober 2022 kl. 15.00-17.00
Sted: KAB Huset, Enghavevej 81 i København

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt d. 6. oktober 2022 arrangementet Socialøkonomiske forretningsmodeller. Arrangementet blev afholdt i samarbejde med Rummelig Genstart, KAB og Konsulenthuset for Socialøkonomi i KAB-Huset i København.
Der var 11 deltagere.

Baggrund
Forretningsplanen er fundamentet for enhver virksomhed. Den samler og giver overblik over alle de elementer, som udgør virksomheden og dens drift. Forretningsplanen udgør med andre ord det grundlæggende design for virksomheden.
Derfor er udformningen af de forskellige elementer i forretningsplanen vigtige i forhold til at sikre, at man får en sund og og velfungerende virksomhed.
Arbejdet med at udvikle sin virksomheds socialøkonomiske forretningsmodel er en fortløbende proces, som både kan være styret af interne faktorer, som man selv kan styre og eksterne faktorer som man ikke selv er herre over. Mange virksom heder har f.eks. oplevet at måtte lave om på sin forretningsmodel i forbindelse med Corona. De er måske gået fra fysiske tilbud til digitale tilbud (arrangementer, foredrag, vejledning, behandling mm..) eller fra servering i restaurant til catering virksomhed. Under alle omstændigheder er det vigtigt hele tiden at være opmærksom på om ens forretningsplan er up-to-date med virkeligheden og giver de best mulige forudsætninger for at ens virksomhed er bæredygtig både i økonomisk henseende og med hensyn til den sociale impact man ønsker at opnå.

Efter en kort velkomst gav Per Bach fra Sociale Entreprenører i Danmark en overordnet introduktion til socialøkonomiske forretningsmodeller og fortalte bl.a. nogle overordnede overvejelser man kan have i forhold til at udvikle en socialøkonomisk virksomhed, om forskellige socialøkonomiske virksomhedsmodeller og gav endelig eksempler på en række udenlandske socialøkonomiske forretningsmodeller.
Efterfølgende gav Per en introduktion til Social Business Model Canvas og hvordan man kan forstå og anvende canvasset til at arbejde mere struktureret med sin socialøkonomiske forretningsmodel.

Herefter blev ordet givet til Fenja Lystlund, daglig leder i VOKS og Mai Green fra Albertslund Boligsociale Center der i fællesskab fortalte om den socialøkonomiske virksomhed VOKS i Albertslund.

VOKS er en socialøkonomisk virksomhed, der tilbyder dekorative planteløsninger til erhvervskunder, som ønsker et bæredygtigt alternativ til afskårne blomster og planter. Samtidigt tilbyder VOKS jobtræningsforløb for udsatte borgere i Albertslund Kommune.
Virksomheden blev etableret i 2019 som resultat af et udviklingsprojekt på tværs af det boligsociale samarbejde i Albertslund, der skulle finde nye løsninger til at nedbringe ledighedsproblematikken i boligområderne. Resultatet af udviklingsprojektet blev til virksomheden VOKS – et konceptet om ét bæredygtigt og socialøkonomisk alternativ til blomsterindustrien.
Og derfor er den cirkulære og bæredygtige tilgang således også et kernelement i alle de planteprodukter, som VOKS sælger.
Man kan læse mere om VOKS på: https://www.voks.nu

Efterfølgende fortalte Lars Carlsen fra People Like Us om virksomhedens opstart, hvor virksomheden er nu og hvilke forventninger der er til fremtiden.
People Like Us en socialøkonomisk bryggerivirksomhed i København, som drives af mennesker fra socialt marginaliserede grupper, hvoraf mange har en diagnose. 
Virksomheden blev grundlagt af Lars Carlsen, der er læreruddannet, og har arbejdet en årrække indenfor specialskoleområdet.
Her oplevede han at mange mennesker med fine talenter blev overset fordi de ikke passede ind i de normale kasser. Den frustration blev i et samarbejde med Mikkel Borg Bjergsø, der ejer mikrobryggeriet Mikkeller til øl-virksomheden People Like Us i 2016.
Samarbejdet med Mikkel har givet People Like Us adgang til viden, netværk og ressourcer og har haft stor betydning for virksomhedens udvikling.
People Like Us er en af de få socialøkonomiske virksomheder, der har formået at få investorer til at investere i virksomheden. Og der er tale om investorer, som deler virksomhedens værdier og som har været vigtige for at have den nødvendige økonomi til at udvikle virksomheden.
Lars fortalte også at de seneste par år har været meget udfordrende at drive virksomhed i, og at People Like Us i øjeblikket arbejder målrettet på at sikre virksomhedens overlevelse. ø
Læs mere om People Like Us på: https://peoplelikeus.dk

Afslutningsvis fortalte Sanne Kjær, kundedirektør i KAB, om hvordan almennyttige boligorganisationer kan tænkes ind som en del af den socialøkonomiske forretningsmodel. KAB samarbejder allerede  med socialøkonomiske virksomheder som VOKS, FRAK og I Tråd Med Verden. Virksomhederne har lokaler i forskellige af KAB´s afdeliger og sælger også produkter og ydelser til KAB. KAB vil gerne videreudvikle samarbejdet og samhandlen med socialøkonomiske virksomheder, da der er en fornuftig logik i at støtte virksomheder, der skaber værdi i det lokale boligområde – f.eks. i form af jobs til udsatte beboere. Sanne fortalte også at KAB er meget interesseret i at anvende sin indkøbsmuskel til at tage større socialt ansvar, købe mere bæredygtigt ind og støtte socialøkonomiske virksomheder i den udstrækning, det er muligt.
Læs mere om KAB´s sociale ansvar på: https://www.kab-bolig.dk/socialtansvar

Som afslutning på arrangementet var der mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne.

 

Arrangementet er del af Rummelig Genstart, som er støttet af Den Europæiske Socialfond og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

 

 

Back To Top